Opłaty i prowizje

Wystawianie produktów w sklepie użytkownika,
  • Wystawienie Produktu w Sklepie Usługobiorcy jest nieodpłatne.
Prowizję od każdej przeprowadzonej transakcji,
  • Prowizja od zawartych Umów Sprzedaży: Prowizja od zawartych Umów Sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym wynosi 25%.
Prowizja nie jest pobierana od kosztów wysyłki.
Prowizja nie jest doliczana do wartości sprzedanego produktu.

Czy pobierana jest opłata za rejestrację?

Rejestracja konta oraz założenie sklepu na portalu Artillo jest bezpłatne. Nie jest również pobierana jakakolwiek opłata abonamentowa.

Czy pobierana jest opłata za edycję wystawionych do sprzedaży przedmiotów?

Edytowanie rzeczy wystawionych jest bezpłatne. Możesz uaktualniać opis oraz zmieniać zdjęcia kiedy tylko masz na to ochotę. Zmiany ilości przedmiotów dostępnych w sklepie podlegają opłacie zgodnie z cennikiem za wystawioną rzecz.