passion

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Kategorie

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Passion

Passion to miejsce w którym powstaje oryginalna i wyjątkowa galanteria papiernicza w szczególności: karty okolicznościowe na chrzest, komunię i ślub oraz pudełka, zaproszenia, albumy, notesy, przepiśniki. Pracownia przyjmuje również indywidualne zamówienia po wcześniejszym kontakcie. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności. Przesyłki wysyłane są zgodnie z podanym przy produkcie czasem, najszybciej jak to możliwe, kurierem DPD lub Pocztą Polską minipaczka). Zapraszam serdecznie do odwiedzenia butiku!

Informacje


Passion to miejsce w którym powstaje oryginalna i wyjątkowa galanteria papiernicza w szczególności: karty okolicznościowe na chrzest, komunię i ślub oraz pudełka, zaproszenia, albumy, notesy, przepiśniki. Pracownia przyjmuje również indywidualne zamówienia po wcześniejszym kontakcie. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności. Przesyłki wysyłane są zgodnie z podanym przy produkcie czasem, najszybciej jak to możliwe, kurierem DPD lub Pocztą Polską minipaczka). Zapraszam serdecznie do odwiedzenia butiku!

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 500,00 zł rabat 5%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 500,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 5% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Passion Anna Michalik
ul. Gorliczyna 608
37-200 Przeworsk (PL)
NIP: 7941643403
REGON: 360432002

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Passion, Gorliczyna 608, 37-200 Przeworsk (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Passion, Gorliczyna 608, 37-200 Przeworsk (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Passion, Gorliczyna 608, 37-200 Przeworsk (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Passion
Gorliczyna 608, 37-200 Przeworsk
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Passion, Gorliczyna 608, 37-200 Przeworsk (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Agnieszka Niedźwiedź
,

Karteczka jest śliczna. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

WS
,

Ok.

Komentarz dotyczący produktu

WS
,

Wszystko OK. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

WS
,

Ok.

Komentarz dotyczący produktu

WS
,

Wszystko OK. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Jolanta Smołka
,

Piękne i staranne wykonanie. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Andżelika Stelmach
,

Jak zawsze pięknie wykonany box! Dokładnie, elegancko, wspaniale! Wszyscy zachwyceni!

Komentarz dotyczący produktu

Andżelika Stelmach
,

Jak zawsze pięknie wykonany box! Dokładnie, elegancko, wspaniale!

Komentarz dotyczący zamówienia

Janina Tylec
,

Piękny,starannie i finezyjnie wykonany

Komentarz dotyczący produktu

Janina Tylec
,

Pięknie wykonany projekt i błyskawicznie przesłany za to wszystko serdeczne dzięki.Polecę ten Butik każdemu..

Komentarz dotyczący zamówienia

Sabina Burzyńska
,

To już kolejne zamówienie realizowane przez wykonawcę. Wszystko pięknie dopracowane z dbałością o każdy szczegół.

Komentarz dotyczący produktu

Żaneta Jaros
,

Produkt naprawdę bardzo ładny, starannie wykonany, robi wrażenie. Polecam wszystkim którzy chcą zaskoczyć swoich najbliższych czymś wyjątkowym

Komentarz dotyczący zamówienia

Andżelika Stelmach
,

Pięknie i starannie wykonany box!!! Dokładnie tak jak chciałam!

Komentarz dotyczący produktu

Andżelika Stelmach
,

Bardzo dobry kontakt z butikiem, szybkie odpisywanie na wiadomości i bardzo miła Pani.

Komentarz dotyczący zamówienia

SH
,

Rewelacja - wysyłka expresowa, serio - nie spodziewałam się, że aż tak!:) . A Kartka jest cudowna, napewno wrócę po więcej!

Komentarz dotyczący zamówienia

EWELILNA BOMBOLEWSKA
,

Piękne zaproszenia, bardzo dobra komunikacja, szybka realizacja, jestem zachwycona :)

Komentarz dotyczący zamówienia

EWELILNA BOMBOLEWSKA
,

śliczne zaproszenie na komunię dla Ojca Chrzestnego. wykonane z dbałością o każdy szczegół. wyjątkowe.

Komentarz dotyczący produktu

EWELILNA BOMBOLEWSKA
,

śliczne zaproszenie na komunię dla Matki Chrzestnej, wykonane z dbałością o każdy szczegół. wyjątkowe.

Komentarz dotyczący produktu

Sabina Burzyńska
,

Szkoda, że skala tu obowiązująca jest tak niska. Dla mnie 20 w skali do 5.
Przepięknie wykonana kartka na 18 urodziny. SUPER !!!!!!!

Komentarz dotyczący produktu

Sabina Burzyńska
,

Zamówienie zrealizowane perfekcyjnie. Kontakt z wykonawcą bardzo dobry.
Pani Ania jest osobą posiadającą niesamowitą intuicję. Wystarczą jej małe wskazówki do stworzenie super dzieła, które w pełni usatysfakcjonuje zamawiającą osobę. Serdecznie polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Mariusz Sypień
,

Bardzo pięknie wykonana kartka ,dobry kontakt , szybką wysyłka POLECAM.

Komentarz dotyczący zamówienia

Mirella Wierzbińska
,

Kartka prześliczna

Komentarz dotyczący produktu

Mirella Wierzbińska
,

Pełen profesjonalizm! Gorąco polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Sabina Burzyńska
,

Piękna kartka wykonana z dbałością o każdy szczegół.

Komentarz dotyczący produktu

Sabina Burzyńska
,

Super kontakt Bardzo polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MD
,

Piękny projekt i profesjonalne wykonanie. Dziękuję :-)

Komentarz dotyczący produktu

MD
,

Szybka, rzetelna, profesjonalna usługa.

Komentarz dotyczący zamówienia

Weronika  Żelazek
,

śliczna, nawet ładniejsza niż na zdjęciu ;)

Komentarz archiwalny

Dagmara Budzińska
,

Kartka jest śliczna, wykonanie rewelacyjne! Z wielką przyjemnością polecam Twórcę tego dzieła :)).

Komentarz archiwalny

Dagmara Budzińska
,

Szybko, fachowo, śliczna praca :). Na pewno częściej będę zaglądać na stronę Pani Ani.
Szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

KH
,

Przepiękna kartka !!! Szybko, sprawnie !! Polecam !!!

Komentarz archiwalny

Lunia Bee
,

Piękna kartka, dopracowane szczegóły. Fantastyczny kontakt. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

M
,

Kartka prześliczna , wysyłka ekspresowa. Polecam :-)

Komentarz archiwalny

bm
,

karteczki bardzo ładne

Komentarz archiwalny

TS
,

Przesyłka zgodna z zamówieniem, nadzwyczaj szybko dostarczona.Polecam.

Komentarz archiwalny

DU
,

Piękna kartka z pudełeczkiem na ślub, bardzo starannie wykonana. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

NO
,

Szkoda, że nie można dać 6 :)

Komentarz archiwalny

NP
,

Komentarz archiwalny

JW
,

Piękna.

Komentarz archiwalny

SM
,

Innej oceny nie mogę dać! Wszystko piękne wykonane, dokładnie, starannie - po prostu cuuudnie. Polecam!

Komentarz archiwalny

Klaudia Górska
,

Piękna kartka, bardzo sprawny kontakt i natychmiastowa wysyłka! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

BP
,

Pełen profesjonalizm,krótki czas oczekiwania na zamówione zaproszenia .Gdyby była ocena na 6 to napewno bym przyznała!!!:-) Przepiękne i niepowtarzalne zaproszenia ,bardzo starannie wykonane.Napewno będę jeszcze korzystać z usług Artillo:-)

Komentarz archiwalny

EW
,

Komentarz archiwalny

Marta Popińska
,

Przepięknie wykonana karta. Polecam :)

Komentarz archiwalny

TN
,

Bardzo dobry kontakt i szybka realizacja zamówienia z uwzględnieniem zmian. Polecam.

Komentarz archiwalny

Marta Popińska
,

Piękna kartka i starannie wykonana. Bardzo sympatyczny kontakt z Panią Projektantką.

Komentarz dotyczący zamówienia

BB
,

Kartki bardzo pięknie wykonane.Dokładnie takie jak chciałam wszystko o co prosiłam by zawierały dokładnie mają.Do tego życzenia piekną czcionką i pięknie zapakowane.Jestem bardzo zadowolona i myślę,że Państwo młodzi też bę dą mile zaskoczeni.Napewno będę z chęcią polecać tego projektanta.Barbara

Komentarz archiwalny

IP
,

Piękna kartka ślubna, wraz z pudełkiem. Imiona oraz data również ślicznie się prezentują. Szybka wysyłka. Pudełko z kartką bezpiecznie zapakowane w pudełko oraz poduszki ochronne, dzięki czemu dotarła bez żadnych uszkodzeń. Polecam!

Komentarz archiwalny

Michał Kwaśniowski
,

Komentarz archiwalny

,

Box jest przepiękny! bardzo polecam.

Komentarz archiwalny

AT
,

expresowa dostawa,kartka piekna ,zgodna z zamowieniem.polecam :)

Komentarz archiwalny

BL
,

Karta piękna! Zapakowana bardzo starannie i równie ładnie. Przesyłka ekspresowa. Brak słów, żeby opisać, jak bardzo jestem zadowolona :) Dziękuję!

Komentarz archiwalny

RL
,

Piękna, niepowtarzalna, niesamowicie wypracowana KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA!!!
Bardzo dziękuję!!! Pozdrawiam - Renata

Komentarz archiwalny

jm
,

szkoda że nie ma 6 bo w pełni na to zasługuje. Kartka śliczna kontakt z projektantem szybki i sympatyczny. Jestem bardzo zadowolona. Dostawa bardzo szybka.

Komentarz archiwalny

EB
,

Dziękuje za piękne kartki ślubne i winietki. Zamówienie wykonane na bardzo wysokim poziomie. Świetny kontakt z projektantką. Szybka wysyłka. Polecam!

Komentarz archiwalny

OF
,

Komentarz archiwalny

AD
,

Bardzo dziękuję za błyskawiczna przesyłkę i piękną kartkę ślubną, jeszcze ładniejszą niż na zdjęciu. Serdecznie pozdrawiam !

Komentarz archiwalny

MP
,

Komentarz archiwalny

Anna Potyrała
,

Kartki piękne, wykonane bardzo starannie i z pomysłem. Dziękuję

Komentarz archiwalny

ED
,

Jestem bardzo zadowolona. Kartka jest śliczna, starannie wykonana. Szybki czas realizacji-na czym mi szczególnie zależało.Super

Komentarz archiwalny

KP
,

Komentarz archiwalny

AG
,

Kartki przepiękne i starannie wykonane! Zamówienie zostało bardzo szybko zrealizowane. Jak najbardziej polecam!

Komentarz archiwalny

AL
,

Cudna kartka ! Polecam ! szybka dostawa i pięknie wykonane

Komentarz archiwalny

MS
,

Pełen profesjonalizm. Księga Gości przepiękna. Paczka zabezpieczona wzorowo. Szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

KB
,

niezwykle utalentowana projektantka :) kartka jest piękna , wykonana starannie , jestem baaardzo zadowolona!

Komentarz archiwalny

MJ
,

Komentarz archiwalny

MO
,

Jestem zachwycona,pięknie wykonana kartka,szybka wysyłka,dziękuję

Komentarz archiwalny

Agnieszka Steckowicz
,

Komentarz archiwalny

WS
,

Wszystko OK. Polecam!

Komentarz archiwalny

Magdalena Kubiak
,

Kartka i pudełko są przepiękne;-)
Dziekuję ;-)

Komentarz archiwalny

KK
,

Kartka prześliczna, starannie wykonana, pięknie zapakowana, jestem pełna podziwu dla talentu i profesjonalności projektantki, błyskawiczna przesyłka, wszystko super, dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

KS
,

Nie mam słów żeby wyrazić zachwyt nad tą kartką i nad jej autorami! Kartka jest 10000% piękniejsza niż na zdjęciu, wszystko jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, solidne materiały-profesjonalna robota! Polecam!:)

Komentarz archiwalny

MP
,

BARDZO, BARDZO PIEKNA KARTA.
Super wykonanie, materiały tak jak w opisie, wykonanie i wysyłka bardzo szybka.
POLECAM W 100%
ZADOWOLENIE NA 100 %

Komentarz archiwalny

JW
,

Błyskawiczna realizacja i dostawa! Kartka PIĘKNA!!!!!! Polecam

Komentarz archiwalny

rr
,

Prześliczna, delikatna, urocza kartka!
Mam nadzieję, że obdarowana dziewczynka doceni subtelność tej niezwykłej pamiątki :)
A pani Annie bardzo dziękuję za miły kontakt i błyskawiczną wysyłke! :)

Komentarz archiwalny

gs
,

Dużo radości sprawiłam obdarowanej takim pięknym prezentem

Komentarz archiwalny

CS
,

kartka w pudełku przepiękna, przesyłka dotarła bARDZO SZYBKO PO WPŁACIE.Jest tylko jedno ale...a mianowicie zbyt widoczne i duże logo projektantki na odwrocie zarówno kartki i pudełka, uważam to za zbędne, taka kartweczka z logo powinna być załączona do przersyłkiAle reszta jest starannie wykonana.

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Zaproszenia śliczne, Projektant Pani Anna Michalak - przemiła osoba, ekspresowa dostawa :) Polecam!

Komentarz archiwalny

MC
,

Dziękujemy za błyskawiczną przesyłkę i przepiękny album :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MC
,

Dziękujemy za błyskawiczną dostawę i przepiękny album :)

Komentarz archiwalny

MW
,

Bardzo sprawna realizacja, produkt na zamówienie został wykonany w expresowym tempie. Kartka jest piękna i wykonana bardzo starannie

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Pabjańczyk
,

Zaproszenie przepiękne, tylko reklama z tyłu stanowczo za duża i trochę szpeci kartkę.

Komentarz dotyczący zamówienia

M
,

Komentarz archiwalny

IS
,

Zaproszenia prześliczne. Wykonane bardzo starannie. Serdecznie polecam.

Komentarz archiwalny

WL
,

Bardzo ładna kartka

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.84 , na podstawie 85 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Passion


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB