joanna_g

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


Joanna G.

W naszym butiku znajdziecie Państwo biżuterię wykonaną w krótkich seriach, lub pojedynczych egzemplarzach. Biżuterię wykonujemy zarówno ze srebra (próba jubilerska 925), jak i z metali nieszlachetnych. Jesteśmy zarejestrowanym w Urzędzie Probierczym producentem biżuterii srebrnej i wszystkie nasze wyroby są zgodnie z polskim prawem znakowane unikatowym znakiem imiennym (wyroby poniżej 5 gram srebra oznaczane są tylko znakiem imiennym wytwórcy - a tylko takie na razie powstają w naszej pracowni). Tabelę obowiązujących cech probierczych znajdziecie Państwo na stronie : http://www.gum.gov.pl/pl/oup_krakow/cechy_probiercze/cechy_polskie/ Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, będzie nam niezmiernie milo jeśli zdecydujecie się Państwo na zakup naszego produktu. Dołożymy wszelkich starań, abyście byli Państwo zadowoleni z zakupu. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Zdjęcia, projekty i opisy stanowią moją nienaruszalną własność i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

Informacje


W naszym butiku znajdziecie Państwo biżuterię wykonaną w krótkich seriach, lub pojedynczych egzemplarzach. Biżuterię wykonujemy zarówno ze srebra (próba jubilerska 925), jak i z metali nieszlachetnych. Jesteśmy zarejestrowanym w Urzędzie Probierczym producentem biżuterii srebrnej i wszystkie nasze wyroby są zgodnie z polskim prawem znakowane unikatowym znakiem imiennym (wyroby poniżej 5 gram srebra oznaczane są tylko znakiem imiennym wytwórcy - a tylko takie na razie powstają w naszej pracowni). Tabelę obowiązujących cech probierczych znajdziecie Państwo na stronie : http://www.gum.gov.pl/pl/oup_krakow/cechy_probiercze/cechy_polskie/ Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, będzie nam niezmiernie milo jeśli zdecydujecie się Państwo na zakup naszego produktu. Dołożymy wszelkich starań, abyście byli Państwo zadowoleni z zakupu. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Zdjęcia, projekty i opisy stanowią moją nienaruszalną własność i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 150,00 zł rabat 2%
od 250,00 zł rabat 3%
od 400,00 zł rabat 4%
od 600,00 zł rabat 5%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 150,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 2% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Wojciech Gawlik Joanna G. Projekt
ul. Asfaltowa 15/15
52-235 Wrocław (PL)
NIP: 8992203330
REGON: 021871193

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Wojciech Gawlik Joanna G. Projekt, Asfaltowa 15/15, 52-235 Wrocław (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Wojciech Gawlik Joanna G. Projekt, Asfaltowa 15/15, 52-235 Wrocław (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Wojciech Gawlik Joanna G. Projekt, Asfaltowa 15/15, 52-235 Wrocław (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Wojciech Gawlik Joanna G. Projekt
Asfaltowa 15/15, 52-235 Wrocław
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Wojciech Gawlik Joanna G. Projekt, Asfaltowa 15/15, 52-235 Wrocław (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


WK
,

Produkt zgodny ze zdjęciami i opisem! :)

Komentarz dotyczący produktu

WK
,

Szybko, sprawnie.

Komentarz dotyczący zamówienia

Magdalena Wołczek
,

Bardzo dobry kontakt z Projektantem, ekspresowa realizacja, polecam serdecznie!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Broszka cudna. Ekspresowa przesyłka.Super kontakt.Dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

ak
,

Świetny kontakt , konkretne odpowiedzi na zadane pytania , szybka realizacja a bransoletka cudna , dziekuję

Komentarz archiwalny

MH
,

Cudowny zakup, serdecznie polecam!!!!

Komentarz archiwalny

izabela markowska
,

Każdemu polecam Projektantkę. Bardzo rzeczowa i otwarta na prośby. Transakcja i przesyłka bardzo sprawna i szybka. Biżuteria bardzo piękna a co najważniejsze niepowtarzalna. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

BD
,

Dziękuję. Wszystko piękne i do tego profesjonalna realizacja zlecenia. Ach i dzięki za prezencik. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

KF
,

wszystko ok. polecam

Komentarz archiwalny

AA
,

Komentarz archiwalny

Monika Stryba
,

Komentarz archiwalny

Monika Stryba
,

Komentarz archiwalny

DW
,

Dziękuję za naszyjnik. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

KW
,

Transakcja przebiegła bardzo sprawnie (przemiła współpraca i błyskawiczna realizacja zamówienia:-) Bransoletki są przepiękne, starannie wykonane..w dodatku ślicznie zapakowane:-) Pozdrawiam i szczerze POLECAM!!!

Komentarz archiwalny

Justyna Murdza
,

Kolczyki zgodne ze zdjęciem, dobry kontakt, szybka przesyłka, wszystko OK. Polecam :)

Komentarz archiwalny

monika siga
,

Właśnie dotarły do mnie kolczyki są prześliczne zwłaszcza te długie oby więcej takich długich to będę stałą klientką.Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

monika siga
,

Właśnie dotarły do mnie wisiorek i kolczyki są śliczne.Aczkolwiek kolczyki na zdjęciu wydawały się większe, ale i tak mi się podobają.Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

ED
,

Komentarz archiwalny

ew
,

Bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolona z bransoletki, polecam , szybko i miło przeprowadzona transakcja.

Komentarz archiwalny

Agnieszka Kieruzel
,

Komentarz archiwalny

KK
,

Pięknie wykonane produkty, profesjonalne podejście, szybka wysyłka, a do tego sympatyczny drobiazg w prezencie :)

Komentarz archiwalny

EZ
,

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

mp
,

Kolczyki piękne! Słowem gorąco polecam wszystkim tego projektanta.

Komentarz archiwalny

MS
,

Jestem bardzo zadowolona ;) Polecam

Komentarz archiwalny

monika siga
,

Kolczyki właśnie dotarły są śliczne właśnie lubie takie długie.Dziękuje i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AA
,

Komentarz archiwalny

Joanna Gawlik
,

Dziękuję serdecznie :)

Komentarz archiwalny

monika siga
,

O MATKO JAKIE ŚLICZNE

Komentarz archiwalny

JG
,

Dziękuję baardzo za bransoletki oraz gratisik ;) również dziękuję za szybką i sprawną realizację zakupu :)
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

KW
,

Transakcja przebiegła bardzo sprawnie. Jestem bardzo zadowolona z zakupionych bransoletek, są prześliczne i zrobione z wielką starannością. Serdecznie polecam i gorąco pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

M
,

Transakcja przebiegła szybko i w miłej atmosferze. Polecam i pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

AS
,

Szybka i bezproblemowa realizacja zamówienia, polecam :)

Komentarz archiwalny

ET
,

Śliczna branzoletka, ślicznie wykonana, szybka przesyłka. polecam każdemu.

Komentarz archiwalny

Joanna Wilamowska
,

Komentarz archiwalny

Iwona Wodecka Żurek
,

Jestem zadowolona z zakupionego towaru, wygłada tak jak na zamieszczonych zdjęciach. Dostawa w gwarantowanych dwóch dniach. Polecam.

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Dziękuję za udaną transakcję :)
Polecam!

Komentarz archiwalny

Dominik Drzewiecki
,

Świetny kontakt, dobre wykonanie, wszystko poszło bardzo sprawnie. Polecam!

Komentarz archiwalny

AS
,

Szybka wysyłka, produkty super. Polecam

Komentarz archiwalny

KR
,

Dziękuje bardzo za przesyłke dotarła szybko pięknie zrobiona wielkie dzięki

Komentarz archiwalny

LW
,

Naszyjnik jest bardzo ładny choc na zdjęciu nie wygląda na taki retro jak jest w rzeczywistości ale i tak jestem bardzo zadowolona bardzo szybko dostarczony:)

Komentarz archiwalny

JG
,

Piękna biżuteria! Oryginalna i godna polecenia. "Papryczki" to prawdziwe cudeńka. Przeznaczone są na prezent. Myślę, że zachwycą nie tylko osobę, do której trafią. Bardzo szybka przesyłka. Dziękuję za bardzo miłą niespodziankę dołączoną do zamówienia. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

MZ
,

Piękne rzeczy, szybka wysyłka i... sympatyczna niespodzianka. polecam!

Komentarz archiwalny

AK
,

Bardzo dobry kontakt ze sprzedającym, błyskawiczna dostawa no i w etapie finalnym kiedy otworzyłam kopertę przecudna bransoletka. Starannie wykonana, estetyczna. Na zdjęciu nie wyglądała tak ładnie jak w rzeczywistości! Bez wahania, GORĄCO POLECAM! :)

Komentarz archiwalny

MR
,

Bardzo szybka realizacja zamówienia. Piękne kolczyki. Dziękuję bardzo.

Komentarz archiwalny

SN
,

Komentarz archiwalny

JT
,

Pani Joanno, otrzymałam przesyłkę szybko, Paczyszka ślicznie zapakowana a w niej śliczne, delikatne kolczyki. Bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

,

kolczyki ładne, wszystko sprawnie i solidnie. polecam serdecznie.

Komentarz archiwalny

Iwona Spychała
,

Śliczne bransoletki, szybka dostawa, świetny Projektant. Super :)

Komentarz archiwalny

JG
,

Polecam użytkownika; transakcja szybka,udana, bez żadnych zakłóceń.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Dziękuję bardzo za miły komentarz naszyjnika:)

Komentarz dotyczący zamówienia

EO
,

cudne bransoletki, błyskawiczna dostawa. Polecam

Komentarz archiwalny

MH
,

Dziękuję za przesyłkę. Pomimo krótkiego okresu zamówienia udalo dostarczyć sie na czas.
Branzoletka bardzo ładna, dokładnie taka jak na zdjęciach. Dziękuje też za sprawną komunikację.

Gosia

Komentarz archiwalny

Katarzyna Piechula
,

bransoletki piękne,transakcja pomyslna.....polecam gorąco....WESOŁYCH ŚWIĄT...:)

Komentarz archiwalny

Aleksandra Kwaterkiewicz
,

Witam, czy istniałaby możliwość zamówienia u Pani takiego właśnie charmsa-ptaszka tylko na sznureczku o innym kolorze?
Pozdrawiam,Ola.

Komentarz archiwalny

,

Super szybko i sprawnie a bransoletka jest śliczna:)

Komentarz archiwalny

MS
,

Ładna biżuteria. pozdrawiam Maria Siwak

Komentarz archiwalny

dz
,

SUPER, WSZYSTKO ZGODNIE Z OPISEM, ZDJĘCIA W PEŁNI ODDAJĄ KOLORY I FAKTURĘ TWORZYWA

Komentarz archiwalny

AA
,

Komentarz archiwalny

AB
,

Szybka i sprawna transakcja. Przesyłka dotarła do mnie w błyskawicznym tempie, a jej zawartość w 100% spełniła moje oczekiwania. Polecam wszystkim joanna_g :)

Komentarz archiwalny

MO
,

Wszyskie branzoletki bardzo fajne, polecam dziękuję i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

JG
,

Bardzo solidny i godny polecenia , doskonały kontakt , szybka przesyłka.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Piechula
,

Szybka transakcja,bransoletki perfekcyjne,zainteresowana zadowolona.....Polecam gorąco.......dziekuję

Komentarz archiwalny

jR
,

Komentarz archiwalny

Joanna Podsiadło
,

Dziękuję za miłą współpracę i co ważniejsze za urocze bransoletki ! Będą ozdobą na różne okazje moich stylizacji. Polecam gorąco wszystkim klientkom ARTILLO prace JOANNY-G !
Joanna P. ARKOTRANS

Komentarz archiwalny

Katarzyna Piechula
,

Szybka dostawa,kontakt ze sprzedawcą dobry....bransoletki pieknie wykonane !!!

POLECAM GORĄCO.....

Komentarz archiwalny

AN
,

Wszystko super, a poza tym mała urocza niespodzianka gratis :)

Komentarz archiwalny

KT
,

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Bransoletka jest śliczna! Super kontakt, ekspresowa wysyłka. Polecam serdecznie.

Komentarz archiwalny

MM
,

Witam
Przesyłka dotarła.Dziękuję za szybką realizację.Kolczyki cudne:)Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Joanna Gawlik
,

Dziękuję wszystkim serdecznie!

Komentarz archiwalny

Anna Podedworna
,

cudny :)

Komentarz archiwalny

Joanna Gawlik
,

Dzięki :)

Komentarz archiwalny

Marta Czarnecka
,

Zdecydowanie zasługuje na "całusa":)

Komentarz archiwalny

Anna Podedworna
,

Piękna :)

Komentarz archiwalny

izabela pyrek
,

przepraszam jeśli urazilam, pozdrawiam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Magdalena Grzebska
,

Szybka realizacja zamówienia, transakcja przebiegła bez problemów, a zamówione kolczyki są cudowne i starannie wykonane. Polecam sklep Joanny.

Komentarz archiwalny

Kinga Ciećka
,

Piękny! Świetne wyczucie gustu, doboru kolorów i materiałów. Gratuluję talentu! :-)

Komentarz archiwalny

Aleksandra Kwaterkiewicz
,

Komentarz archiwalny

AH
,

polecam!

Komentarz archiwalny

Justyna Kowalczyk
,

istne cudo

Komentarz archiwalny

Ewa Jasinska
,

Śliczny!!

Komentarz archiwalny

Joanna Gawlik
,

:)

Komentarz archiwalny

RS
,

Ależ piękny!:-O

Komentarz archiwalny

AG
,

Bardzo ładne kolczyki.
Polecam :)

Komentarz archiwalny

Roman Kujawski
,

Dziekuję serdecznie.:)

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Dziękuję za szybką realizację zamówienia :)

Komentarz archiwalny

Marta Czarnecka
,

Domyślam się:)

Komentarz archiwalny

Joanna Gawlik
,

Dziekuję :) mam swój osobisty - w podobnym stylu i musze przyznać, że budzi emocje.

Komentarz archiwalny

Marta Czarnecka
,

Nie mogę się napatrzeć...cudowny naszyjnik:)

Komentarz archiwalny

Justyna Kuczyńska
,

Takie zakupy to sama przyjemność! Gorąco polecam sklep Joanny! :-)
Pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

Joanna Gawlik
,

Dzięki!

Komentarz archiwalny

Marta Czarnecka
,

Piękne!! Idealne połączenie turkusu i starego złota:)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.96 , na podstawie 93 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Joanna G.


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB