kramztradycjami

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


Kram z tradycjami

Witam w moim Kramie z tradycjami. Białe płótno, naturalny len, koronki, szczypanki, hafty. Do tego szczypta tradycji znaleziona w pełnych inspiracji kufrach prababek. Kram z tradycjami to mała pracownia krawiecka, w której powstają rzeczy codziennego użytku dla tych, którzy cenią sobie jakość i piękno inspirowane tradycyjnymi wyrobami naszych matek, babć i prababć. Tworzone przeze mnie oryginalne wzory pościeli, zazdrostek, firanek i zasłon, obrusów oraz serwet umożliwiają nadanie niepowtarzalnego klimatu wnętrzom, zarówno tradycyjnym, jak i nowoczesnym. Doskonale sprawdzą się jako prezenty urodzinowe, ślubne czy rocznicowe, ale też i z mniej patetycznych okazji. Wykonuję je z najlepszej bawełny produkowanej w Polsce i wysokogatunkowego lnu, posiadających certyfikaty bezpieczeństwa Oeko-Tex, ozdabiam starannie dobieranymi bawełnianymi i lnianymi koronkami oraz haftami maszynowymi, stylizowanymi na ręczne, w większości opartymi na własnych projektach autorskich. Wykonuję również projekty uwzględniając indywidualne potrzeby klienta. Dokładam największych starań, aby szyte w mojej pracowni rzeczy były najwyższej jakości i mogły cieszyć oko nawet najbardziej wymagającego nabywcy. Jeżeli poszukujecie Państwo wyjątkowej pościeli albo chcielibyście aby Wasze okna wyglądały niepowtarzalnie – zapraszam do Kramu z tradycjami. Tutaj spełniam marzenia klientów.

Informacje


Witam w moim Kramie z tradycjami. Białe płótno, naturalny len, koronki, szczypanki, hafty. Do tego szczypta tradycji znaleziona w pełnych inspiracji kufrach prababek. Kram z tradycjami to mała pracownia krawiecka, w której powstają rzeczy codziennego użytku dla tych, którzy cenią sobie jakość i piękno inspirowane tradycyjnymi wyrobami naszych matek, babć i prababć. Tworzone przeze mnie oryginalne wzory pościeli, zazdrostek, firanek i zasłon, obrusów oraz serwet umożliwiają nadanie niepowtarzalnego klimatu wnętrzom, zarówno tradycyjnym, jak i nowoczesnym. Doskonale sprawdzą się jako prezenty urodzinowe, ślubne czy rocznicowe, ale też i z mniej patetycznych okazji. Wykonuję je z najlepszej bawełny produkowanej w Polsce i wysokogatunkowego lnu, posiadających certyfikaty bezpieczeństwa Oeko-Tex, ozdabiam starannie dobieranymi bawełnianymi i lnianymi koronkami oraz haftami maszynowymi, stylizowanymi na ręczne, w większości opartymi na własnych projektach autorskich. Wykonuję również projekty uwzględniając indywidualne potrzeby klienta. Dokładam największych starań, aby szyte w mojej pracowni rzeczy były najwyższej jakości i mogły cieszyć oko nawet najbardziej wymagającego nabywcy. Jeżeli poszukujecie Państwo wyjątkowej pościeli albo chcielibyście aby Wasze okna wyglądały niepowtarzalnie – zapraszam do Kramu z tradycjami. Tutaj spełniam marzenia klientów.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Kram z tradycjami
ul. Kępa Niemojewska 68j
26-902 Kępa Niemojewska (PL)
NIP: 521-26-82-774
REGON: 142720916

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Kram z tradycjami, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Kram z tradycjami, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Kram z tradycjami, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Kram z tradycjami
Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Kram z tradycjami, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Aleksandra Joanna Janusz
,

Jestem zachwycona. Dziękuję serdecznie i polecam z największą przyjemnością.

Komentarz dotyczący zamówienia

BL
,

Bardzo piękne zazdrostki. Jestem bardzo zadowolona.

Komentarz dotyczący produktu

BL
,

Szybko, sprawnie, zgodnie z opisem i zdjęciem.

Komentarz dotyczący zamówienia

BL
,

Piękne zazdrostki, jestem bardzo zadowolona.

Komentarz dotyczący zamówienia

LO
,

Dla mnie wzór sentymentalny przypominający mi dzieciństwo, ale polecam każdemu, kto lubi takie klimaty bo jakość super!

Komentarz dotyczący produktu

LO
,

Dla mnie wzór sentymentalny przypominający mi dzieciństwo, ale polecam każdemu, kto lubi takie klimaty bo jakość super!

Komentarz dotyczący produktu

LO
,

Polecam wszystkim lubiącym delikatne hafty.

Komentarz dotyczący produktu

LO
,

Bardzo dobry kontakt ze sprzedającym - polecam. Wszystkie zamawiane produkty wysokiej jakości.

Komentarz dotyczący zamówienia

DK
,

Kolejny zakup i kolejny piękny! Dziś sprawdzę, jak się śpi. Dziękuję

Komentarz dotyczący produktu

Izabela Szwaja
,

Zazdrostki są śliczne, dobrej jakości, dobrze dopasowane - zgodnie z wymiarami, starannie wykonane

Komentarz dotyczący produktu

JD
,

Zazdrostki ładniejsze niż na zdjęciach. Dopasowane i starannie wykonane.

Komentarz dotyczący produktu

lidia  jankowska
,

Zazdrostka piękna taka jak chciałam , delikatna w lawendowe gałązki a Bielinki(motylki) rozweselają całość. Wykonanie staranne, materiał dobrej jakości. Polecam.

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Elegancka bielizna pościelowa, wykonana z dbałością o szczegół, zapakowana w piękny ozdobny woreczek z płótna.
Idealna na prezent.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Dyczko-Kaszycka
,

Rewelacyjny kontakt - bardzo wyrozumiała Pani, chętnie pomogła w doborze materiałów i cierpliwie odpowiadała na wszelkie pytania :) Po przystąpieniu do realizacji otrzymałam zdjęcia wersji "roboczych" do akceptacji. Firanki i zazdrostka uszyte bardzo starannie i ładnie wykończone. Polecam każdemu! Ja tu jeszcze wrócę :) Dziękuję bardzo.

Komentarz archiwalny

OJ
,

Delikatne batystowe zasłonki z kwiatowym haftem , zakończone małymi ząbkami, ujmują swoją lekkością a zarazem skutecznie zasłaniają łazienkowe okna. Zostały wykonane bardzo starannie. W sprawie wyboru tkaniny przydatne okazały się inicjatywa i porady wykonawcy.

Komentarz archiwalny

DK
,

Najpiękniejsze zazdrostki na świecie i niepowtarzalny ich urok. A zamówienie zrealizowane bardzo szybko i bez żadnych uwag.

Komentarz archiwalny

AM
,

Świetny sklep. Polecam naprawdę.
Godny zaufania, co rzadko się zdarza.
Pościel pięknie uszyta. Z serca polecam.

Anna

Komentarz archiwalny

MM
,

Ekspresowe wykonanie i przesłanie. Zazdrostki pięknie wykonane i w pełni zgodne z zamówieniem. Bardzo miły kontakt i obsługa. POLECAM! :))

Komentarz archiwalny

AM
,

ABSOLUTNIE NAJLPESZY SKLEP w Artilo!!! nie ma lepszego

Komentarz archiwalny

AM
,

abolutnie najlepszy sklep w Artillo! nie ma lepszego

Komentarz archiwalny

AM
,

Poproszę o ten!
Anna

Komentarz archiwalny

AM
,

Super wykonanie.
Nie można mieć żadnych zastrzeżeń.

Polecam naprawdę.
Najlepszy butik w całym artillo.

Anna

Komentarz archiwalny

as
,

Bardzo dziękuję jestem bardzo zadowolona towar idealny.Tak trzymać życzę dużo zadowolonych klientów

Komentarz archiwalny

KO
,

Przepiękna zazdroski, profesjonalnie wykonana. Cudo. Polecam

Komentarz archiwalny

KO
,

Pełen profesjonalizm. Polecam. Piękne zazdroski, bardzo dokładnie wykonane, wszystko na złoty medal. Super zakup.

Komentarz archiwalny

MW
,

Bardzo dziękuję za piękne, starannie wykonane zazdrostki. Są idealne.

Komentarz archiwalny

mo
,

szybka wysyłka, produkt na żywo jeszcze ładniejszy niż na zdjęciach. polecam

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Przepiękna, faktyastyczna firaneczka :)
Dobry kontakt, szybka realizacja.
Z całego serca polecam.
PS. Wrócę jeszcze :)

Komentarz archiwalny

Grażyna Kłopocka-Służała
,

Bardzo się cieszę, że jest Pani zadowolona z zakupu:) Dziękuję bardzo za tak wspaniały komentarz do mojej pracy. I bardzo proszę odwiedzać Kram z tradycjami.

Komentarz archiwalny

mg
,

Śpię już w tej pościeli od miesiąca ;) Jest znakomita. Polecam każdemu co lubi tradycje :D Współpraca z p.Grażyna to sama przyjemność. Wszystko elegancko i kontakt bardzo dobry- cały czas wiedziałam co z moim zamowieniem . Dziękuje i polecam !

Komentarz archiwalny

IS
,

zazdrostka pięknie się wkomponowała w moją kuchnię... dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

ML
,

Zazdrostka jest prześliczna i rewelacyjnie prezentuje się na oknie.

Komentarz archiwalny

SM
,

Witam, chciałam bardzo podziękować za cudną zazdrostkę, w której widać niezwykłą staranność, dbałość o szczegóły i estetykę, zdecydowanie mam ochotę na więcej i na pewno odezwę się wkrótce po kolejną płócienną lub lnianą pracę kramuztradycjami, pozdrawiam-Sylwia

Komentarz archiwalny

Grażyna Kłopocka-Służała
,

Dziękuję:)

Komentarz archiwalny

Grażyna Kłopocka-Służała
,

Bardzo się cieszę, że się podobają:) Dziękuję.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Piękne i eleganckie rzeczy Pani szyje :)

Komentarz archiwalny

DM
,

Zamawianie w Kramie z Tradycjami Pani Grażyny to czysta przyjemność - najpierw miła konwersacja, ustalanie szczegółów, później - niecierpliwe oczekiwanie i znakomity efekt końcowy. Piękne, staranne wykonanie i dobry smak. Polecam!

Komentarz archiwalny

URSZULA BOROŃSKA
,

Prześliczane wszystkie prace

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Burdejny
,

Przepiękne :)

Komentarz archiwalny

Grażyna Kłopocka-Służała
,

Bardzo dziękuję:)

Komentarz archiwalny

Małgorzata  Pałach
,

Piękne i oryginalne są Twoje przedmioty.

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Pościel przepiękna. Świetny kontakt ze sprzedającym. Polecam serdecznie.

Komentarz archiwalny

AK
,

Witam.

Zazdrostki otrzymałam, są piękne:) Rozmiar pasuje idealnie. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!!!

Komentarz archiwalny

BK
,

Piękne zakładki do ciekawych książek!

Komentarz archiwalny

Danuta Gloc
,

Piękne prace!

aż chce się natychmiast położyć na te podusie:) Ekologicznie i pięknie.
Zyczę duuuuuuuuuzo klientów :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Grażyna Kłopocka-Służała
,

Zapraszam!!! I życzę miłego oglądania:)

Komentarz archiwalny

DOROTA CIESIELSKA
,

Bardzo podoba mi sie komplet "koronkowe sny". Ide dalej ogladac te cuda :)

Komentarz archiwalny

DOROTA CIESIELSKA
,

Przecudna....

Komentarz dotyczący zamówienia

DOROTA CIESIELSKA
,

Piekny komplet. Bardzo mi sie podoba.

Komentarz dotyczący zamówienia

WR
,

Zrobiłam sobie prezent mikołajkowy kupując ten oto komplet przepięknej pościeli. Bardzo dobra jakosć. Perfekcyjne wykonanie. Przepiękny wzór... śpi sie w niej po królewsku. A na dodatek, co ma dla mnie ogromną wartość pościel przyjechała prześlicznie zapakowana i na czas. Polecam z całego serca. To na pewno nie będzie ostatni zakup!!! Dziękuję i powodzenia życzę.

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 50 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Kram z tradycjami


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB