o0krysia0o

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Krysia to uszyła

Od lat szyję zarówno sobie i swoim dzieciom, jak i mym klientom piękne anioły, które stały się przyjaciółmi już niejednej osoby. Kochają je i młodzi i starsi. Dzieci pięknie się nimi bawią, zaprzyjaźniają się z nimi i śpią w nie wtulone. U starszych wywołują uśmiech, radość, pocieszenie. Moje anioły szyję głównie na zamówienie dopasowując je do potrzeb zamawiających. Klient sam decyduje jak anioł ma wyglądać - jaki ma mieć kolor włosów, rodzaj fryzury, w co ma być ubrany, czy ma mieć jakieś dodatkowe atrybuty, napisy. Składając u mnie zamówienie opowiadasz mi o swoich wyobrażeniach, o przeznaczeniu anioła, opowiadasz mi jego historię, a ja robię wszystko by ją jak najpiękniej przedstawić w tkaninie i włóczce. Do każdej realizacji podchodzę bardzo indywidualnie dopracowując ją starannie i dbając o najmniejsze szczegóły, bo to detale i radość tworzenia sprawiają, że wszystko co powstaje jest niepowtarzalne, a przedmioty zyskują duszę. Nie powielam swoich prac - jest to rękodzieło i siłą rzeczy każda moja realizacja jest unikatem. Obecnie jestem coraz bardziej zakręcona ekologicznie i kładę coraz większy nacisk na produkty ekologiczne. W związku z tym w mojej pracowni powstają wielorazowe produkty wykonane z bawełnianych półproduktów, z drewna czy z recyclingu. Opakowuję je do wysyłki bez użycia plastiku.

Informacje


Od lat szyję zarówno sobie i swoim dzieciom, jak i mym klientom piękne anioły, które stały się przyjaciółmi już niejednej osoby. Kochają je i młodzi i starsi. Dzieci pięknie się nimi bawią, zaprzyjaźniają się z nimi i śpią w nie wtulone. U starszych wywołują uśmiech, radość, pocieszenie. Moje anioły szyję głównie na zamówienie dopasowując je do potrzeb zamawiających. Klient sam decyduje jak anioł ma wyglądać - jaki ma mieć kolor włosów, rodzaj fryzury, w co ma być ubrany, czy ma mieć jakieś dodatkowe atrybuty, napisy. Składając u mnie zamówienie opowiadasz mi o swoich wyobrażeniach, o przeznaczeniu anioła, opowiadasz mi jego historię, a ja robię wszystko by ją jak najpiękniej przedstawić w tkaninie i włóczce. Do każdej realizacji podchodzę bardzo indywidualnie dopracowując ją starannie i dbając o najmniejsze szczegóły, bo to detale i radość tworzenia sprawiają, że wszystko co powstaje jest niepowtarzalne, a przedmioty zyskują duszę. Nie powielam swoich prac - jest to rękodzieło i siłą rzeczy każda moja realizacja jest unikatem. Obecnie jestem coraz bardziej zakręcona ekologicznie i kładę coraz większy nacisk na produkty ekologiczne. W związku z tym w mojej pracowni powstają wielorazowe produkty wykonane z bawełnianych półproduktów, z drewna czy z recyclingu. Opakowuję je do wysyłki bez użycia plastiku.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 500,00 zł rabat 6%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 500,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 6% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Krysia to uszyła - Krystyna Bienias
ul. Stacja Kolejowa 8C/6
17-250 Kleszczele (PL)
NIP: 9661692778
REGON: 368391432

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Krysia to uszyła, Stacja Kolejowa 8C/6, 17-250 Kleszczele (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Krysia to uszyła, Stacja Kolejowa 8C/6, 17-250 Kleszczele (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Krysia to uszyła, Stacja Kolejowa 8C/6, 17-250 Kleszczele (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Krysia to uszyła
Stacja Kolejowa 8C/6, 17-250 Kleszczele
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Krysia to uszyła, Stacja Kolejowa 8C/6, 17-250 Kleszczele (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


SZ
,

Podstaweczki przerosły moje oczekiwania - są przepiękne! Bardzo starannie wykonane, z pełną precyzją i niewątpliwym talentem :) Szybciutka realizacja zamówienia i jeszcze szybsza wysyłka. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie Panią Krysię!

Komentarz archiwalny

SS
,

Wszystko szybko i sprawnie. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

AL
,

Śliczne podkładki i do tego dotarły błyskawicznie!

Komentarz archiwalny

B
,

Rewelacja! Myślałam, że ładniej już się nie da, a tu proszę kolejne cudeńko spod pani rąk wychodzi:) To już moje kolejne łapki od Pani. Dziękuję! :)

Komentarz archiwalny

B
,

Bardzo szybka przesyłka, kontakt ze sprzedającą przemiły:) A łapka jeszcze piękniejsza od poprzedniej. Troszkę spóźniona ocena, ale szczera :) Polecam, rewelacja!!!

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

To ja dziękuję :-)

Komentarz archiwalny

,

Śliczna i bardzo starannie wykonana owieczka z gustownym dzwoneczkiem. Jestem pewna, że spodoba się Obdarowanemu :)

Komentarz archiwalny

B
,

Rewelacja! Przepiękne, starannie wykonane, pomysł świetny. Dziękuję!

Komentarz archiwalny

B
,

Łapki wyglądaja rewelacyjnie. Zdjęcie nie oddaje tego z jaką precyzją i starannością wykonane. Baaaardzo polecam i dziękuję:)

Komentarz archiwalny

JK
,

Dwie Panny jak wszystkie dzieła Pani Krysi otrzymują pięć gwiazdek. Właściwie powinny otrzymać dziesięć- po pięć za każdą pannę :) Anielice są wykonane bardzo precyzyjnie, z dbałością o każdy szczególik i co dla mnie najważniejsze- bezpiecznie dla dzieci.
Współpraca z Projektantką również na wysokim poziomie. Dobry kontakt, szybka realizacja, możliwość zatwierdzenia kolejnych etapów pracy.
Zdecydowanie polecam!
J.K.

Komentarz archiwalny

Urszula  Popowska
,

Łapka przepięknie wykonana.
Paczuszka błyskawicznie zjawiła się u mnie.
Jestem bardzo zadowolona :)

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Jak zawsze zamówienie wykonane z niezwykłą starannością. Kociaki i owieczka przepiękne. Moje dzieciaki zakochane są w pracach Pani Krysi.
Jeszcze raz bardzo dziękuję. Z pewnością jeszcze nie jeden zwierzak Pani Krysi zamieszka w naszym domu. Przemiły kontakt, niezwykła cierpliwość, ekspresowa wysyłka i dostawa.
Pozdrawiam serdecznie

Komentarz archiwalny

Dorota Lugowska
,

Super!

Komentarz archiwalny

MF
,

Z przyjemnością wystawiam najwyższą ocenę :) Sprawna transakcja w bardzo miłej atmosferze.

Komentarz archiwalny

K
,

owiczka i misiu idealne dla małego dziecka-bardzo starannie wykonane szczerze polecam:)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Peca
,

Bardzo dokładnie i starannie wykonana owieczka. Moja wnusia była Meeega :) uśmiechnięta. Bardzo dziekuję i polecam. Małgosia

Komentarz archiwalny

JK
,

Krzysiakowy Stróż jest pięknym rękodziełem, wykonanym solidnie, z ogromną dbałością o szczegóły. Jest też bezpieczny dla dziecka- jedynym zagrożeniem dla malucha, który jest na etapie jedzenia wszystkiego, mogą być guziki przy koszulce. Starsze dzieci nie powinny mieć z tym problemu.
Zaskoczył mnie rozmiar aniołka- myślałam, że jest masywniejszy- jednak jego eteryczna uroda coś w sobie ma :)

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

poniekąd, w zasadzie, no chyba tak... ;-)

Komentarz archiwalny

Wioletta Braćko - Geleta
,

Widzę tez początek ,,świętowania".

Komentarz archiwalny

WP
,

Anielica uszyta przez p. Krysię jest tak filigranowa, że bałam się dać ją do rączek mojemu czterolatkowi, który poprosił o lalę na urodziny; żadna lalka ze sklepu nie spodobała mu się; bez namysłu wskazał natomiast Tosię, gdy mu ją pokazałam na zdjęciu; mały mówi o niej "aniołka Tosia" i sadza na stole podczas posiłków:) jest piękna;
Bardzo dziękuję za pomoc, szybką i sprawną transakcję. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

TJ
,

Owieczka przeurocza.
Uszyta z niezwykłą starannością.
Przesyłka dodarła ekspresowo.
Twórca godny polecenia.

Komentarz archiwalny

KS
,

Jak widze jestem jak wiekszosc klientow P.Krysi, oczywiscie zachwycona. I nie tylko ja, ale obdarowani prze ze mnie również. Corka 2-letnia ktora w ogole nie zwraca uwagi na maskotki, lalki, misia uszytego przez w/w fantastyczna panią, uwielbia. Spi z nim, biega i wiecznie odwiązuje mu wstażeczkę ;)
Juz sie zastanawiam nad nastepną probą cierpliwosci :D
Dziekuje!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

JR
,

możliwość realizowania indywidualnych zamówień. PRZEPIĘKNE RZECZY

Komentarz archiwalny

MZ
,

szybka dostawa, sama przyjemnosc z zakupów

Komentarz archiwalny

MZ
,

dziekuje za szybka realizacje zamowienia - to sa poprostu cudenka;)

Komentarz dotyczący zamówienia

AC
,

Piękne wykonanie. Polecam :)

Komentarz archiwalny

KM
,

Pieknie wykonane serduszko na choinke dotarlo do mnie w towarzystwie gwiazdki zrobionej na szydelku.

Komentarz archiwalny

AM
,

śliczne

Komentarz archiwalny

KW
,

Dziękuję za przemiłą współpracę i realizację indywidualnego zamówienia:-) Serducha są przepiękne i zrobione z niezwykłą starannością:-) Dziękuję raz jeszcze i z serca Panią polecam! Pozdrawiam gorąco!

Komentarz archiwalny

Aleksandra Brzeska
,

Anielica Zosia bombowa!! Pięknie i bardzo starannie wykonana :)

Komentarz archiwalny

MO
,

Robal ekstra, perfekcyjnie wykonany, super dobrana kolorystyka i jest gigantyczny. Oliwka zachwycona:) a to najważniejsze. Dzięki wielkie Krysiu:) Pozdrawiamy :)

Komentarz archiwalny

AL
,

Króliczka jest piękna! Jest wyjątkowo starannie wykonana, wycyzelowany każdy szczegół. Miło mieć lub podarować komuś coś, w czym jest dusza i w wykonanie czego ktoś włożył tyle serca. Fantastycznie, że Krysia robi nam takie ładne rzeczy! Cały proces zakupu przebiegał bardzo sprawnie, ewentualne specjalne życzenia są spełniane, więc nie pozostaje nić innego jak polecić wszystkim chętnym i samej jeszcze nie raz wrócić po różne piękności spod Krysiowej ręki!

Komentarz archiwalny

EW
,

DZiękuję bardzo za cudeńka uszyte dla KLaudii. Na żywo wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciach...o ile to możłiwe:)))) Są tak urocze że nawet nam dorosłym się łezka w oku zakręciła. A Klaudia pewnie jeszcze troszkę musi podrosnąć aby docenić ich piękno. Dziękuję również za miły kontakt. POzdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

EW
,

DZiękuję bardzo za cudeńka uszyte dla KLaudii. Na żywo wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciach...o ile to możłiwe:)))) Są tak urocze że nawet nam dorosłym się łezka w oku zakręciła. A Klaudia pewnie jeszcze troszkę musi podrosnąć aby docenić ich piękno. Dziękuję również zaz miły kontakt. POzdrawiam

Komentarz archiwalny

ED
,

Gwiazdki bardzo ładne i niezwykle starannie wykonane. Bardzo szybka dostawa. Polecam gorąco!!

Komentarz archiwalny

R
,

Transakcja super! Paczka przyszła świetnie zapakowana. Owieczka na żywo jest przecudnej urody. Kupiłam ją na prezent i myślę, że dzieciątko będzie się cieszyło z wyjątkowego prezentu. Jeżeli znowu będę potrzebowała prezentu będę go szukała u Pani Krysi.

Pani Krysiu dziękuję :))

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Idealne miejsce na takie aplikacje ;-)

Komentarz archiwalny

RS
,

Nie, no to serduszko na pupie jest rozbrajające:D

Komentarz archiwalny

RS
,

Doszły gwiazdeczki - przepiękne, bardzo starannie wydziergane i pięknie uformowane. Już kombinuję, jak je wykorzystać:) Dziękuję pięknie za hojną transakcję. POLECAM!

Komentarz archiwalny

Jacek Wnuk-Gugnacki
,

Bardzo dziękuję za przemiłą współpracę. Anieliczka prześliczna, wykonana z ogromną starannością i dbałościa o szczegóły (falbanki, klapeczki) Zdecydowanie lepiej prezentuje się w realu niż na zdjęciach i jest sympatycznym elementem wystroju łazienki.
Dziękuję i serdecznie polecam innym ;)

Komentarz archiwalny

Inez Romaneczko
,

Owieczka przesliczna :D piekniejsza w rzeczywistosci niz na zdjeciach!!! Polecam na prezent dla malego dziecka :D

Komentarz archiwalny

AP
,

Jako klientak Krysi polecam ja bardzo!
Kontakt z nia jest bezproblemowy i szybki.Ma cierpliwosc do niezdecydowanych klientow i mnostwo wlasnych oryginalnych pomyslow. Kroliczki wykonane perfekcyjnie! Uszyte solidnie, wiec nadaja sie tez dla dzieci. Wykonczone do najdrobniejszego szczegolu (np. hafciki na sukienkach, halkach i majtkach:-))!
Bardzo polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Ap
,

Kolejne cudeńko z rąk Pani Krystyny trafiło do mnie i uczyniło mój świat lepszym...:) Wielkie podziękowania i pozdrowienia

Komentarz archiwalny

Ap
,

Jeszcze raz polecam- Ewcia jest THE BEST:)

Komentarz archiwalny

Ap
,

Gdybym mogła, dałabym większą ilość gwiazdek:) Od początku do końca współpraca na najwyższym poziomie, konsultacje na każdym etapie pracy, efekt przeróśł moje oczekiwania, na żywo Anielica jest jeszcze piękniejsza i chwyta za serce:) Bardzo dziękuję za takie cudeńko i jestem pewna, że to nie koniec moich odwiedzin u Pani Krysi- Anielskiej Czarodziejki:)

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

To cieszę się bardzo, że się podoba :-)
Pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

JS
,

Króliczanka jest prześliczna. fantastyczne wykonanie z troską o najmniejsze szczegóły... dziękuję

Komentarz archiwalny

ab
,

Polecam wszystkim. Super kontakt, piękne wyroby.

Komentarz archiwalny

ab
,

Przemiły kontakt, piękne prace wykonane z sercem. Polecam.

Komentarz archiwalny

Aleksandra Brzeska
,

Anioł Marcelek już czuwa nad Marcelkiem :) Jest śliczny :)

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Dziękuję pięknie :-)

Komentarz archiwalny

Anna Tomassi
,

Boska owieczka:)

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Bardzo Ci dziękuję :-)

Komentarz archiwalny

Nadia Czarnecka
,

Szybki, sprawny kontakt.
Aniołek wykonany starannie, bardzo ładny :)
Polecam!

Komentarz archiwalny

RS
,

Śliczności!

Komentarz archiwalny

AP
,

Dziecko zachwycone zabawka, dorosli pod wrazeniem rękodzieła, bardzo dobry kontakt i szybka wysylka. Moje pierwsze zakupy na tym serwisie mam nadzieje, ze nie ostatnie.

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Oj! Żeby każdy zdawał mi relacje z dalszego życia moich wytworów, to bym była najszczęśliwszą szyjącą szyjątka :-)
Dziękuję Ci Renatko za tę relację!

Komentarz archiwalny

RS
,

Jak wygląda zabawa? Dorosły bierze robala, lata nim dookoła głowy chłopczyka i bzyczy. A chłopczyk ZABIJA owada. I na odwrót, chłopczyk bzyczy i krzyczy: ZABIJ GO, a dorosły zabija:))) Słowem: dobrze jest!

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Fantastycznie, cudnie dziękuję :-)
i dopowiem tak po cichu, że sama ją/go bardzo lubię :-)

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Bardzo się cieszę, że Antoś się podoba :-) Ze znalezieniem mogą być problemy, za to mogłabym podobnego uszyć :-)

Komentarz archiwalny

Ap
,

Czy jeszcze jeden Antoś by się znalazł? Mam synka Antosia i zakochałam się w Aniołku od pierwszego wejrzenia:)

Komentarz archiwalny

Zdzisław Rogus
,

fantastyczna, cudna poducho-przytulanka :)

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Anioł Antoś jest CUDOWNY!!!!!! Pani Krystyno bardzo dzikeuję za ekspresowe wykonanie zamówienia, za ekspresową przesyłkę i fantastyczny kontakt. Polecam z całego serca.
Dziękuję

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Dziękuję - starałam się :-)
A materiał sam się prosił, aby powstało z niego coś do kuchni, to byłam grzeczna i się go posłuchałam ;-)

Komentarz archiwalny

MW
,

Miło napotkać na swojej drodze tak sympatyczną, miłą, rzetelną i zdolną osobę, która umie wyczarować z materiału przepiękne zabawki-przytulanki.Polecam wszystkim, którzy lubią robić Małym i Dużym oryginalne niebanalne prezenty.

Komentarz archiwalny

RS
,

Pełne profi! Jakie soczyste:)

Komentarz archiwalny

RS
,

Wow! Super są!

Komentarz archiwalny

ws
,

Przesyłka bardzo szybka, elegancko zapakowana, towar zgodny z opisem, super wykonanie, polecam jak najbardziej.

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

To ja się cieszę tym bardziej, że go przyjął, bo jak by było inaczej, to by była porażka dla mnie - a tak to Uffffff :-)

Komentarz archiwalny

RS
,

Mam ją już u siebie. Jest wspaniała, mięciutka, pewnie powędruje niedługo do jakiegoś dzieciaczka. Ale chyba wcześniej doszyję jej z tyłu ogonek, a pod ogonkiem czarną gwiazdeczkę ;)))

Komentarz archiwalny

RS
,

Robal trafił do chłopczyka w wieku 2,5 roku. Dialog wyglądał następująco:
Ja: Hej Natan, mam coś dla ciebie
Natan: Samochód!?!?
Ja: noooo niestety nie, obiecałam ci coś innego, otwórz pudełko
(otwiera mama, Natan pomaga)
Natan: A CO TO?
Ja: no jak to, ważka, ze skrzydłami chciałeś. Uśmiecha się do ciebie. Podoba Ci się? (ratunkuuuu.....)
Natan stanowczym głosem: TAK. BĘDĘ SIĘ TYM BAWIŁ.
Ja: to daj buziaka (dał!)

Podobno gdyby się zabawka nie spodobała, nie wziął by jej i już- UFFFF, co za ulga :))))

Komentarz archiwalny

RS
,

2 zabawki: owieczka i ROBAL są przecudowne!!! Mięciutkie, cudownie dobrane kolory i materiały, wykonanie bez zarzutu. Chętnie bym je dla siebie zatrzymała, ale muszą powędrować do dzieci:) Reakcję dzieci opiszę w komentarzu do produktu. Z serca polecam podrzucanie Krysi kreatywnych pomysłów, bo spisuje się w nich wyśmienicie!!! Jestem zachwycona.

Komentarz archiwalny

MP
,

Anioł wspaniały - dokładnie, starannie wykonany, piękny!

Komentarz archiwalny

MK
,

Wspaniała sprzedawczyni! Polecam gorrąco! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Wspaniale wykonana praca, szybka przesyłka, miła sprzedawczyni! Żadnych przeszkód przy zakupie! :)

Komentarz archiwalny

MK
,

Jestem zachwycony! Dziękuje serdecznie! Ma Pani ogromny talent! :)

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Dzięki, dzięki, dzięki!!!

Komentarz archiwalny

Agnieszka Grabałowska
,

to, co tworzysz jest tak delikatne i urocze, że aż oczu oderwać nie mogę...

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Grabałowska
,

przepiękny, zauroczyłam się dogłębnie (:

Komentarz archiwalny

Izabela Kosman
,

cudny, cudny, cudny:-)

Komentarz archiwalny

RS
,

Przesłodka:-* A jak imponująco wygląda z tyłu! ;D

Komentarz archiwalny

gg
,

Serwetki są prześliczne,dziękuję za prezencik.

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Dziękuję :D

Komentarz archiwalny

ewa Żarska
,

Bardzo mi się podoba.
Wykonanie,dobór tkanin,kolorystyka,możliwość ubierania.
Piękna zabawka!

Komentarz archiwalny

URSZULA BOROŃSKA
,

ŚLICZNA

Komentarz dotyczący zamówienia

Krystyna Bienias
,

Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i obiecuję, że niebawem pojawi się kolejny kocurek :-)

Komentarz archiwalny

Ewa Jasinska
,

Super pomysł i efekt

Komentarz archiwalny

AT
,

Anieliczka przecudna! Będzie prezentem Mikołajkowym dla mojej 7-letniej córeczki i ostateczna ocena należy do niej.

Komentarz archiwalny

K
,

Zamówione gwiazdki bardzo ładne, szybka dostawa, sama przyjemnosc z zakupów.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Blacha
,

śliczna anieliczka!! :)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Blacha
,

super kocio!!! :)

Komentarz archiwalny

Marta Franków
,

Świetny pomysł, kocurek jest przepiękny.

Komentarz archiwalny

Krystyna Bienias
,

Dziękuję :D

Komentarz archiwalny

bozena brich
,

.....przecudny:)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 94 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Krysia to uszyła


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB