AnnaArtandCrafts

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


Anna Art and Crafts

Tworzę eleganckie i niepowtarzalne kartki na różne okazje oraz personalizowane zaproszenia. Indywidualne projekty które powstają w mojej pracowni mogą być nietuzinkowym i oryginalnym prezentem przeznaczonym dla waszych bliskich osób. W mojej pracowni powstają wyjątkowe zaproszenia na każdą okazję, pamiątki chrztu świetego i komunii, ślubne kartki gratulacyjne, kartki świąteczne i wiele innych. każda z nich może być po wcześniejszym uzgodnieniu spersonalizowana co zapewne mile zaskoczy obdarowaną osobę. Każdy projekt wykonuję własnoręcznie od postaw przy użyciu wysokiej klasy materiałów, wszystkie dodatki również wykonuję ręcznie, a moje produkty występują zazwyczaj w pojedynczych egzemplarzach co dodaje im wyjątkowości. W naszej ofercie znajdą Państwo zaproszenia i pamiątki z LINII GOLD, którą charakteryzuje ponadczasowe połączenie papieru złotego z niezwykłą fakturą włoskiego papieru w odcieniu bieli lub ecru. W większości naszych produktów istnieje możliwość personalizacji i nadruku tekstu w języku angielskim. Zapraszam do zakupów w moim butiku oraz zadawania pytań.

Informacje


Tworzę eleganckie i niepowtarzalne kartki na różne okazje oraz personalizowane zaproszenia. Indywidualne projekty które powstają w mojej pracowni mogą być nietuzinkowym i oryginalnym prezentem przeznaczonym dla waszych bliskich osób. W mojej pracowni powstają wyjątkowe zaproszenia na każdą okazję, pamiątki chrztu świetego i komunii, ślubne kartki gratulacyjne, kartki świąteczne i wiele innych. każda z nich może być po wcześniejszym uzgodnieniu spersonalizowana co zapewne mile zaskoczy obdarowaną osobę. Każdy projekt wykonuję własnoręcznie od postaw przy użyciu wysokiej klasy materiałów, wszystkie dodatki również wykonuję ręcznie, a moje produkty występują zazwyczaj w pojedynczych egzemplarzach co dodaje im wyjątkowości. W naszej ofercie znajdą Państwo zaproszenia i pamiątki z LINII GOLD, którą charakteryzuje ponadczasowe połączenie papieru złotego z niezwykłą fakturą włoskiego papieru w odcieniu bieli lub ecru. W większości naszych produktów istnieje możliwość personalizacji i nadruku tekstu w języku angielskim. Zapraszam do zakupów w moim butiku oraz zadawania pytań.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Anna Art and Crafts Krzysztof Rybak
ul. Władysława Kańskiego 4G/3
81-603 Gdynia (PL)
NIP: 5862049395
REGON: 520666185

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Anna Art and Crafts, Władysława Kańskiego 4G/3, 81-603 Gdynia (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Anna Art and Crafts, Władysława Kańskiego 4G/3, 81-603 Gdynia (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Anna Art and Crafts, Władysława Kańskiego 4G/3, 81-603 Gdynia (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Anna Art and Crafts
Władysława Kańskiego 4G/3, 81-603 Gdynia
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Anna Art and Crafts, Władysława Kańskiego 4G/3, 81-603 Gdynia (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


J
,

Karteczka przepiękna, wykonana zgodnie z moimi oczekiwaniami bardzo starannie.

Komentarz dotyczący produktu

J
,

Serdecznie dziękuję za doskonale wykonaną pracę. Wszystko wykonano profesjonalnie i z ogromną starannością. Podziękowania również za terminową przesyłkę.

Komentarz dotyczący zamówienia

DS
,

Pamiątka prześlicznie wykonana, jeszcze piękniejsza niż na zdjęciu. Zarówno materiał jak i wykonanie rewelacja. Polecam.

Komentarz dotyczący produktu

DS
,

Pamiątka przepiękna, rewelacyjnie wykonana, warta swojej ceny. Z całego serca polecam.

Komentarz dotyczący produktu

DS
,

Bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą, szybka realizacja zamówienia. Przesyłka super zapakowana, Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

M
,

Kartka śliczna, wykonana bardzo starannie

Komentarz dotyczący produktu

M
,

Caloksztalt zakupu jak zawsze w Artillo bardzo dobry.
Kontakt z Wykonawcą bardzo dobry .
Szybka realizacja zamówienia

Komentarz dotyczący zamówienia

BK
,

Idealnie wykonane.

Komentarz dotyczący produktu

BK
,

Rewelacja, profesjonalna realizacja, życzenia dokładnie takie, jakie zamawiałam. Wszystko bardzo starannie wykonane. Dziękuję. Butik godny polecenia.

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Na żywo wygląda o wiele lepiej niż na zdjęciach. Super pamiątka w super wykonaniu

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Szybka profesjonalna obsługa.

Komentarz dotyczący zamówienia

JT
,

Wykonanie i materiały na najwyższym poziomie, wygląda bardzo ładnie, pamiątka zapakowana starannie i elegancko

Komentarz dotyczący produktu

JT
,

Proces składania zamówienia oraz czas realizacji 5/5

Komentarz dotyczący zamówienia

MF
,

Piekna kartka, zapakowana również bardzo ładnie. Dziekuje

Komentarz dotyczący produktu

MF
,

Szybka realizacja, bardzo dobry kontakt z Anna. Polecam, będę wracać po piekne kartki.

Komentarz dotyczący zamówienia

Edyta Okulewicz
,

Polecam :)

Komentarz dotyczący produktu

Edyta Okulewicz
,

Polecam :) Kartka pięknie wykonana. Papier bardzo dobrej jakości. Miły w dotyku i cieszy oko.

Komentarz dotyczący produktu

Edyta Okulewicz
,

Gorąco polecam. Super kontakt ze Sprzedającym. Pani Anna chętnie doradzi w temacie życzeń czy samego projektu. Kartki starannie wykonane na pięknym papierze. Przesyłka starannie zapakowana. Wysyłka bardzo szybka. To już moje kolejne zamówienie w Anna Art nad Craftware. Jestem pewna że nie ostatnie. Dziękuję Pani Anno :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AZ
,

Jestem zachwycona zamówionym Produktem. Duża litera została użyta celowo.
Chapeau bas !!!
Przepięknie i z pietyzmem wykonana kartka, koperta i pudełeczko.
Wiedziałam jaką zamawiam, ale rzeczywistość przebiła odczucia wizualne ze strony Anna Art and Crafts. Szczerze mówiąc łza popłynęła ze wzruszenia, bo to kartka na ślub mojego jedynego Syna. NIEPOWTARZALNA!!!

Komentarz dotyczący produktu

AZ
,

Przesyłka dotarła nienaruszona, a to ze względu na do końca zachowaną staranność. Pięknie dziękuję. Z pewnością będę tu wracać i szczerze polecać :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AB
,

Pamiątka jest przepiękna.

Komentarz dotyczący produktu

AB
,

Ogromnie polecam, jakość obsługi na najwyższym poziomie!!! Bardzo dziękuję!

Komentarz dotyczący zamówienia

EO
,

Polecam :) Myślę że będzie to wspaniała pamiątka w pięknej oprawie. Złocenia okładki nawiązują do zaproszeń.

Komentarz dotyczący produktu

EO
,

Pięknie wykonane zaproszenia. Na żywo wyglądają lepiej niż na zdjęciu :) kolory żywe, druk staranny. Z pewnością wrócę jeszcze do Pani Anny po kolejne prace.

Komentarz dotyczący produktu

EO
,

Super kontakt z Panią Anną. Ekspresowa wysyłka. Przedmiot zamówienia starannie zabezpieczony i pięknie zapakowany. Bardzo przyjemne wrażenia już na etapie rozpakowywania przesyłki :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Ela Antosz
,

Przepieknie wykonana kartka, pamiatka na dlugie lata. Polecam! :)

Komentarz dotyczący produktu

Ela Antosz
,

Szybka wysylka i bezproblemowy kontakt :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KZ
,

Kartka jest delikatna, subtelna, wykonana z niezwykłą precyzją i dbałością o każdy szczegół. Pięknie zapakowana i pachnąca :).

Komentarz dotyczący produktu

KZ
,

Szybka realizacja zamówienia, dobry kontakt mailowy, przesyłka bardzo dobrze zabezpieczona.
Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

WD
,

Przepiękna kartka, cudownie wykonana i szybka wysyłka, polecam

Komentarz dotyczący produktu

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 30 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Anna Art and Crafts


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB