momilio
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Momilio

Momilio to alternatywa dla nudy. To wesołe kiteczki i swawolne warkoczyki. To moda i wygoda. Radość i zabawa... Cześć :) Mam na imię Marta i jestem twórcą marki Momilio Momilio powstało 2009 roku. Jest pierwszą w Polsce marką zajmującą się projektowaniem i wytwarzaniem ozdób do włosów dla dziewcząt w każdym wieku :) Pierwsze ozdoby powstały dla moich córek i to im zawdzięczam, że marka Momilio powstała i istnieje nadal. Momilio to nie tylko moja praca to pasja która daje mi dużo radości i satysfakcji. Ponadczasowe i klasyczne wzory wykonane z naturalnych materiałów. Niezależnie czy są to spinki, gumki czy opaski do włosów nadają się zarówno na co dzień jak i na specjalne okazje. Zapraszam serdecznie :)

Informacje


Momilio to alternatywa dla nudy. To wesołe kiteczki i swawolne warkoczyki. To moda i wygoda. Radość i zabawa... Cześć :) Mam na imię Marta i jestem twórcą marki Momilio Momilio powstało 2009 roku. Jest pierwszą w Polsce marką zajmującą się projektowaniem i wytwarzaniem ozdób do włosów dla dziewcząt w każdym wieku :) Pierwsze ozdoby powstały dla moich córek i to im zawdzięczam, że marka Momilio powstała i istnieje nadal. Momilio to nie tylko moja praca to pasja która daje mi dużo radości i satysfakcji. Ponadczasowe i klasyczne wzory wykonane z naturalnych materiałów. Niezależnie czy są to spinki, gumki czy opaski do włosów nadają się zarówno na co dzień jak i na specjalne okazje. Zapraszam serdecznie :)

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 200,00 zł rabat 10%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 200,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 10% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Momilio Art
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 78
15-174 Białystok (PL)
NIP: 9660609309
REGON: 050395181

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Momilio-Art, Roweckiego 78, 15-174 Białystok (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Momilio-Art, Roweckiego 78, 15-174 Białystok (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Momilio-Art, Roweckiego 78, 15-174 Białystok (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Momilio-Art
Roweckiego 78, 15-174 Białystok
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Momilio-Art, Roweckiego 78, 15-174 Białystok (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Katarzyna Wojczeska
,

Spineczki są cudowne prześliczne. Piękna robota.

Komentarz dotyczący produktu

mT
,

Opaski sa przesliczne. Swietny kontakt ze sprzedawca, szybka przesylka. Polecam!

Komentarz archiwalny

KJ
,

Wspaniała współpraca

Komentarz archiwalny

KJ
,

Piękne dzieła

Komentarz archiwalny

KJ
,

Wspaniałe dzieła

Komentarz archiwalny

KJ
,

Wyjątkowy talent

Komentarz archiwalny

KJ
,

Pełen profesjonalizm!

Komentarz archiwalny

KZ
,

Prześliczna, dobrze wykonana opaska, córka wygląda w niej przepięknie. Na pewno jeszcze coś zamówię.

Komentarz archiwalny

MK
,

Śliczna;-)

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

Anna Jankowska
,

Piękne spineczki

Komentarz archiwalny

BK
,

OK

Komentarz archiwalny

MK
,

Cudownie piękne.
Wykonane z największą starannością o najdrobniejszy szczegół.
Ukłon dla posiadanego talentu.
MK

Komentarz archiwalny

Kasia Rędzińska
,

Komentarz archiwalny

Martyna Adamczyk
,

Sliczne

Komentarz archiwalny

Martyna Adamczyk
,

Starannie wykonane i zapakowane. Sliczne, klasyczne wzory dla malych elegantek, polecam:-)

Komentarz dotyczący zamówienia

AR
,

Zamówione gumki do włosów są starannie wykonane, estetyczne. Są prześliczne!

Komentarz archiwalny

AR
,

Zamówione gumki do włosów są bardzo starannie wykonane. Śliczne! Dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Elżbieta Szymańska-Juda
,

Piękne spineczki i opaska. Dziękuję i pozdrawiam:)

Komentarz archiwalny

A
,

Towar zgodny z opisem.Opaski wyglądają prześlicznie na główce.szybka dostawa.polecam

Komentarz archiwalny

AM
,

Spineczki są śliczne. Myślę, że mała będzie świetnie w nich wyglądała. Szybka wysyłka. Polecam

Komentarz archiwalny

MG
,

Komentarz archiwalny

MG
,

Komentarz archiwalny

MG
,

Komentarz archiwalny

MG
,

Komentarz archiwalny

MG
,

Muszę powiedzieć, że zawsze u Państwa zamawiam, ale te spineczki są wyjątkowo piękne i zapięcie idealne. Dziękuję:)

Komentarz archiwalny

EG
,

Opaska jest przepiękna. Gumka w ogóle nie uciska główki dziecka. Jestem bardzo zadowolona z zakupu i już wiem, że to nie moje ostatnie zakupy od Momilio.

Komentarz archiwalny

AS
,

opaski cudowne, wykonane z duza starannoscia. Bardzo szybka wysylka. Goraco polecam!

Komentarz archiwalny

BK
,

Bardzo ładna opaska. Polecam

Komentarz archiwalny

BK
,

Bardzo ładna opaska. Dziękuję. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

PS
,

Szybka wysyłka, spineczki śliczne, delikatne, sprawdziły się u rocznej dziewczynki. Polecam :)

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

Agnieszka Kuduk
,

Przepiękne wykonanie. rzetelność, szybkość realizacji. Szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

iz
,

proszę o wysłanie zamówienia, zostało opłacone 3 dni temu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Komentarz archiwalny

EP
,

Spineczki są przepiękne. Bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

,

Kupione kokardy sa śliczne, piękniejsze niż na zdjęciu!!! Starannie wykonane! Przesyłka błyskawiczna, bardzo miły kontakt! Polecam!!!

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Piękne spineczki - polecam :)

Komentarz archiwalny

KK
,

cudne opaski :) szczerze polecam !

Komentarz archiwalny

Sandra Krupska
,

Spineczki bardzo starannie zrobione - są przepiękne.!! :):) Są leciutkie i bardzo dobrze trzymają się włosków maluszka ;) Wszyscy się nimi zachwycają ;D Polecam w 100% ;D

Komentarz dotyczący zamówienia

Sandra Krupska
,

Spineczki są świetne .!! ;) Ślicznie moja córeczka w nich wygląda :) są leciutkie i trzymają się super włosków ;) Polecam ;)

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

Urszula Stajniak
,

Komentarz archiwalny

KD
,

gumeczki są super:-)dziekuję

Komentarz archiwalny

Joanna Zerzoń
,

Komentarz archiwalny

Renata Filus
,

Wszystko piękne i cudowne, profesjonalnie wykonane. Moja córeczka wygląda jak księżniczka. Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

Joanna Zerzoń
,

Komentarz archiwalny

Renata Filus
,

Piękne opaski, wykonane bardzo estetycznie, ślicznie wyglądają na główce córeczki ;)

Komentarz archiwalny

ez
,

Bardzo dziękuję za wzorową transakcję :) Polecam Twórcę :)

Komentarz archiwalny

RB
,

Komentarz archiwalny

MP
,

Komentarz archiwalny

AG
,

Komentarz archiwalny

AG
,

Komentarz archiwalny

Monika Krysa
,

Komentarz archiwalny

KT
,

Komentarz archiwalny

ER
,

Przepaska śliczna. Szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

AL
,

Opaski wykonane największą starannością. Przesyłka expresowa. Polecam gorąco.

Komentarz archiwalny

Martyna Krzeszowska
,

Produkt wart swojej ceny, gumki i spinki są duże i kolorowe, bardzo oryginalne wyróżniające się ozdoby do włosów naszych pociech.

Komentarz archiwalny

Anna Zaworska
,

CUDNE spineczki. Jestem zachwycona :)

Komentarz archiwalny

Urszula Stajniak
,

Wspaniałe spineczki. Moja 2-latka zachwycona - od razu kazała sobie założyć wszystkie trzy :) Ja cieszę się nie tylko ich urokiem, ale i jakością wykonania. Poza tym świetnie trzymają się nawet na rzadkich, prostych włoskach Zosi. Bardzo dziękuję, również w imieniu córeczki. Państwu szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

Urszula Stajniak
,

Spineczki są przepiękne! Mimo, że moja 2-letnia Zosia ma cienkie, proste włoski, to świetnie się trzymają i są wygodne. Od razu kazała wpiąć sobie cały 3-częściowy komplet, więc jej również się podobają. Przesyłka dotarła błyskawicznie, a opakowanie dobrze zabezpieczone. Polecam i z pewnością skorzystam ponownie. Pozdrawiam i dziękuję.

Komentarz archiwalny

MG
,

Komentarz archiwalny

Joanna Biszewska
,

Śliczne opaski i do tego pięknie zapakowane. Dziękuję:)

Komentarz archiwalny

kb
,

WSZYSTKO W PORZĄDKU POLECAM I DZIĘKUJĘ

Komentarz archiwalny

P
,

świetne wykonanie, spineczki pięknie się prezentują na głowie mojego maleństwa i bardzo dobrze trzymają jej niesforne włoski :)

Komentarz archiwalny

DB
,

Spineczki bardzo ładne i dobrze trzymają się na włoskach.

Komentarz dotyczący zamówienia

md
,

Polecam!!! Wszystko prześliczne, wysyłka na czas!! Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

md
,

Wszystko śliczne, wysyłka szybka polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

md
,

Wszystko śliczne, wysyłka szybka polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Wszystko piękne, wspaniale zapakowane. Szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

MK
,

Gorąco polecam!!

Komentarz archiwalny

MF
,

piękne rzeczy szybka wysyłka

Komentarz archiwalny

Malwina Brodowska-Bączek
,

Spineczki są piękne, wysyłka ekspresowa, jestem bardzo zadowolona i na jednym zakupie napewno niepoprzestanę. Polecam gorąco!

Komentarz archiwalny

Iwona Bańka
,

Opaska jest śliczna, pięknie i dokładnie wykonana.
Szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

EK
,

Wspaniałe opaski :) Małe cudeńka :)
Kontakt ze sprzedającym bardzo dobry, wysyłka i realizacja zamówienia bez zarzutu :) Polecam :)

Komentarz archiwalny

ML
,

Komentarz archiwalny

KM
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Spineczki pięknie, kontakti szybkość realizacji super :) Polecam goraco!

Komentarz archiwalny

Marta Olszewska
,

Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Eliza Gajowniczek
,

Ta opaseczka jest absolutnie Cudowna!!!! Moja ulubiona :D

Komentarz archiwalny

ML
,

Jak zawsze szybko i perfekcyjnie :)
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

DS
,

Komentarz archiwalny

DK
,

Opaska jest przepiękna. Wygląda tak jak na zdjęciu. Przesyłka ekspresowa. Bardzo polecam współpracę z Momilio!

Komentarz archiwalny

jr
,

Komentarz archiwalny

jr
,

Komentarz archiwalny

GK
,

Spineczki cudne!!!! Dziekuję bardzo i polecam!!!!!

Komentarz archiwalny

EZ
,

Bardzo ładna spinka. Szybka i miła obsługa. Powróciłam i niezawiodłam się. Polecam

Komentarz archiwalny

EZ
,

Spineczki cudne. Szybka przesyłka.polecam

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

BD
,

Opaska super wykonana! W rzeczywistości piękniejsza niż na zdjęciu! Baaardzo dobry kontakt ze sprzedającym, ekspresowa wysyłka. Gorąco polecam! Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MM
,

Piękne! Chyba zostane stałą klientką! :-) Polecam!

Komentarz archiwalny

MM
,

Spineczki cudowne, pięknie i starannie wykonane. Córci dobrze się nosi i ślicznie wyglądają. Polecam goraco!

Komentarz archiwalny

KB
,

Ładne, solidne wykonanie, szybka przesyłka. Dziękuję!

Komentarz archiwalny

JM
,

Piękne, dziewczęce, w bardzo dobrym guście. Będę nadal robic zakupy w tym sklepie. Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

JK
,

Spinki są naprawdę śliczne. Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Justyna Popławska
,

Piękne, staranne . Super . Polecam

Komentarz archiwalny

Justyna Popławska
,

Bardzo ładne :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AP
,

Wszystkie spineczki dostałam bardzo szybko. Wykonanie jest bezbłędne. Spineczki prześliczne :)

Komentarz archiwalny

AM
,

Super opaski...jedną zamówiłam dla mojej córeczki i jest przepiękna, idealna :-)

Komentarz archiwalny

MK
,

Produkt godny polecenia :) Jestem bardzo zadowolona :)

Komentarz archiwalny

JR
,

;0świetny kontakt, świetne rzeczy

Komentarz archiwalny

JR
,

Świetny, b. miły i kontaktowy sprzedawca z cudeńkami :)

Komentarz archiwalny

KR
,

Spineczki i opaska piękne. Solidne wykonanie, a na żywo jeszcze piękniejsze :) Miły i szybki kontakt. Polecam gorąco zakupy u tego użytkownika !!!

Komentarz archiwalny

KD
,

Spineczki są świetne, kolory super, dobrze trzymają się na cienkich włoskach.. Cena trochę wysoka ale u nikogo innego takich spinek nie widziałam:-)

Komentarz archiwalny

KL
,

Opaski śliczne, jestem bardzo zadowolona a moja córeczka wygląda uroczo :)

Komentarz archiwalny

Marzena  Myszorek
,

Przecudne są Pani wyroby i jakie wyczucie smaku i estetyki ,szacuneczek ;-))))))))

Komentarz dotyczący zamówienia

ŁO
,

Poprostu sama słodycz!

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

EZ
,

Transakcja przebiegła pomyślnie. Spinki cudne.Polecam

Komentarz archiwalny

MZ
,

Zamówione spineczki bardzo ładne, szybka dostawa, sama przyjemnosc z zakupów

Komentarz archiwalny

MZ
,

Zamówione spinki bardzo ładne, szybka dostawa, sama przyjemnosc z zakupów

Komentarz archiwalny

MZ
,

Zamówione spinki bardzo ładne, szybka dostawa, sama przyjemnosc z zakupów;)

Komentarz dotyczący zamówienia

M
,

spineczki śliczne i pasują na włoski u 10miesięcznej dziewczynki. dziękuje i na pewno wrócę ;)

Pozdrawiam i WESOŁYCH ŚWIĄT

Komentarz archiwalny

MS
,

Jedna z cyrkoni odpadła, ale opaski sa przecudne. A spineczki (odpukać w niemalowane) dziecię kazało samo założyć i nie ściaga :). Wszystko dobrze wykonane, estetyczne.

Komentarz archiwalny

HK
,

Piekne i starannne

Komentarz dotyczący zamówienia

DK
,

wszystko ale to wszystko oka :)))

Komentarz archiwalny

Emilia Kukiełka
,

Komentarz archiwalny

AH
,

Transakcja bardzo sprawna, towar zgodny z zamówieniem, polecam:)

Komentarz archiwalny

RS
,

Wszystko śliczne - aż nie wiadowmo, który całować:)

Komentarz dotyczący zamówienia

Ewa Jasinska
,

Jaka słodka, żal że troszkę wyrosłam z takich ;)

Komentarz archiwalny

Ewa Jasinska
,

Urocze gumeczki :)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.93 , na podstawie 124 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Momilio


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB