lalilu

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


La Lilu

Od 6lat w naszej pracowni pod Krakowem projektujemy i szyjemy muszki dla dzieci, poszetki i szelki, zawieszki do smoczków oraz akcesoria do włosów dla dziewczynek. Nasze akcesoria charakteryzują się ciekawym i niepowtarzalnym wzornictwem. Dbamy o każdy szczegół oraz jakość wykonania. Posiadamy szeroki asortyment klasycznych produktów na ważne okazje oraz dla osób ceniących klasykę. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie https://artillo.pl/sklep/lalilu.html Świat rzeczy, które są stworzone za pomocą rąk i szczypty wyobraźni. Otwieram tutaj przed Wami drzwi do zakątka mojej wyobraźni :-)

Informacje


Od 6lat w naszej pracowni pod Krakowem projektujemy i szyjemy muszki dla dzieci, poszetki i szelki, zawieszki do smoczków oraz akcesoria do włosów dla dziewczynek. Nasze akcesoria charakteryzują się ciekawym i niepowtarzalnym wzornictwem. Dbamy o każdy szczegół oraz jakość wykonania. Posiadamy szeroki asortyment klasycznych produktów na ważne okazje oraz dla osób ceniących klasykę. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie https://artillo.pl/sklep/lalilu.html Świat rzeczy, które są stworzone za pomocą rąk i szczypty wyobraźni. Otwieram tutaj przed Wami drzwi do zakątka mojej wyobraźni :-)

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 200,00 zł rabat 10%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 200,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 10% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

La Lilu Artur Zając
ul. Wawrzeńczyce 464
32-125 Wawrzeńczyce (PL)
NIP: 9442039937
REGON: 363423481

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: La Lilu Artur Zając, Wawrzeńczyce 464, 32-125 Wawrzeńczyce (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres La Lilu Artur Zając, Wawrzeńczyce 464, 32-125 Wawrzeńczyce (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         La Lilu Artur Zając, Wawrzeńczyce 464, 32-125 Wawrzeńczyce (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

La Lilu Artur Zając
Wawrzeńczyce 464, 32-125 Wawrzeńczyce
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: La Lilu Artur Zając, Wawrzeńczyce 464, 32-125 Wawrzeńczyce (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Ewelina Orzoł-Słonina
,

Przepiękne muszki, zamówiłam na chrzest synka. Cudne. Bardzo polecam

Komentarz dotyczący produktu

Ewelina Orzoł-Słonina
,

Polecam, dobry kontakt

Komentarz dotyczący zamówienia

PL
,

wszystko super! muszka cudeńko, polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Piotr Sobala
,

Świetna jakość wykonania, widać dbałość o każdy szczegół. Bardzo ładnie opakowane. Szkoda, że można dać tylko ocenę 5, dla mnie 10/10. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

Piotr Sobala
,

Bardzo profesjonalne podejście do klienta, świetny kontakt, bardzo szybka realizacja zamówienia. Polecam z czystym sumieniem

Komentarz dotyczący zamówienia

JK
,

Komentarz archiwalny

MC
,

Muszka jest przepiękna. Pięknie wykonana. Gorąco polecam projektanta.

Komentarz archiwalny

AF
,

Komentarz archiwalny

Agata Racibor
,

Komentarz archiwalny

Izabella Warchal
,

Polecam, szybka wysylka, realizacja, a muszka - idealna! Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MF
,

dziękuję jest piękne !!:)))

Komentarz archiwalny

KO
,

Komentarz archiwalny

IB
,

Świetne wykonana muszka i szybka dostawa. Jakość bdb :) Polecam dla małych elegantów :)

Komentarz archiwalny

KW
,

Dziękuję za sprawną i miłą transakcję. Ręcznie uszyte muszki wykonane z niezwykłą starannością i bardzo precyzyjne.. całość oszałamiająca:-) Pozdrawiam i szczerze polecam !!!

Komentarz archiwalny

Ewelina Bodo
,

Jak najbardziej polecam zakupy :) błyskawiczna realizacja zamówienia, miły kontakt. Cała transakcja przebiegła jak najbardziej pomyślnie. Produkt bardzo dobrej jakości :)

Komentarz archiwalny

JM
,

Komentarz archiwalny

MK
,

Super wykonanie, błyskawiczna wysyłka. Polecam !

Komentarz archiwalny

IJ
,

Wszystko w porządku. Sprzedawca godny polecenia.Towar zgodny z opisem.

Komentarz archiwalny

EB
,

Cudowna Muszka!Świetny kontakt!Ekspresowa wysyłka!

Komentarz dotyczący zamówienia

km
,

Szybka wysyłka, towar zgodny ze zdjęciem, jestem bardzo zadowolona, dziękuję ;)

Komentarz archiwalny

S
,

Komentarz archiwalny

KP
,

Bezproblemowy kontakt i szybka wysyłka. Zestaw cudny i perfekcyjnie wykonany :) Polecam!

Komentarz archiwalny

,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Muszka bardzo stylowa. :)

Komentarz archiwalny

Ola Mucha
,

Szybko, sprawnie a przede wszystkim przepięknie, bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

KO
,

Przepiękne muszki, doskonały kontakt, szybka wysyłka, polecam i zapewne skorzystam z produktów lalilu jeszcze nie raz :)

Komentarz archiwalny

Laura Lewandowska
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Czy jest możliwość zamowienia opaski takiej samej obwod głowy 44?

Komentarz archiwalny

MW
,

Transakcja szybka i pomyślna

Komentarz archiwalny

BS
,

Mucha i szelki dotarły. Są świetne! Bardzo dziękuję i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

Magdalena Trybek
,

Polecam wszystkim :) Muszki są przepiękne, w rzeczywistości wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciu, bardzo ładnie, starannie wykonane :) Super ! Jeszcze raz POLECAM !

Komentarz archiwalny

Karolina Mechine
,

Ozdoby są pięknie wykonane i bajecznie kolorowe. Nasze dzieciaczki wyglądają w nich ślicznie ;-).

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

EP
,

Małe cudeńka. Bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

WK
,

Super produkty. Bardzo starannie wykończone. Kolejny trafiony zakup :)

Komentarz archiwalny

WK
,

Śliczna delikatna opaska. Dopracowany każdy szczegół :)

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Mimo początkowych problemów technicznych, dalsza część transakcji przebiegła sprawnie i szybko.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

JW
,

Super. Polecam :)

Komentarz archiwalny

JB
,

muszka świetna, porządne wykonana. Synek wyglądał zjawiskowo. Polecam!

Komentarz archiwalny

E
,

Opaska pięknie wykonana i zgodna z opisem :) polecam, dziękuję i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

J
,

produkt zgodny ze zdjęciem i opisem wykonany profesjonalnie. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Muszka jest cudowna, a nasz synek wyglada w niej zabójczo :)

Komentarz archiwalny

ez
,

Towar, transakcję oceniam bardzo dobrze :) dziękuję :)

Komentarz archiwalny

DB
,

Spinki zgodne ze zdjęciami, wykonane idealnie, polecam

Komentarz archiwalny

DB
,

Miły kontakt ze sprzedawcą

Komentarz archiwalny

DB
,

perfekcyjne

Komentarz archiwalny

mk
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Prześliczne rzeczy, mily kontakt. Profesjonalizm :) Polecam każdemu :)

Komentarz archiwalny

ML
,

Komentarz archiwalny

DS
,

Komentarz archiwalny

ML
,

Witam,

Chciałabym spytać się kiedy otrzymam zamówienie i dlaczego status zamówienia się nie zmienia?

Zaznaczam, że przelałam pieniądze za to zamówienie w dniu 7 sierpnia br.

Z poważaniem,
Monika Latoszek

Komentarz archiwalny

Renata Filus
,

Superowa obsługa, dobry kontakt, i szybka dostawa. Wykonanie rewelacyjne. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

M
,

Witam,

Jestem zainteresowany Pańską ofertą.
Czy jest możliwość sprzedaży hurtowej.
Jeżeli tak to proszę o wysłanie cen hurtowych.

Z poważaniem
Marian Romaniw

Komentarz dotyczący zamówienia

KT
,

Spineczki śliczne, tranzakcja przebiegła pomyślnie- bardzo dobry kontakt ze sprzedającym. POLECAM

Komentarz archiwalny

ŻK
,

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.82 , na podstawie 54 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta La Lilu


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB