colorado
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Kategorie butiku

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Arigato handmade

Witam serdecznie:) dziękuję ,że zajrzałeś do mojego butiku:) Mój świat to tkanina w domu, dla dużych i małych klientów :) Znajdziesz tu produkty, które mają zastosowanie w kuchni, jadalni, salonu czy łazienki. Uwielbiam łączyć różne style, mój ulubiony to shabby chic - tych produktów będzie najwięcej. Obecnie pracownię prowadzę hobbistycznie - zapraszam serdecznie:) ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Informacje


Witam serdecznie:) dziękuję ,że zajrzałeś do mojego butiku:) Mój świat to tkanina w domu, dla dużych i małych klientów :) Znajdziesz tu produkty, które mają zastosowanie w kuchni, jadalni, salonu czy łazienki. Uwielbiam łączyć różne style, mój ulubiony to shabby chic - tych produktów będzie najwięcej. Obecnie pracownię prowadzę hobbistycznie - zapraszam serdecznie:) ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 1 000,00 zł rabat 5%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 1 000,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 5% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

ARIGATO handmade Katarzyna Jekiełek
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 25/5
43-303 Bielsko-Biała (PL)
NIP: 6521137130
REGON: 356851156

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: ARIGATO handmade, 1 Armii Wojska Polskiego 25/5, 43-303 Bielsko-Biała (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres ARIGATO handmade, 1 Armii Wojska Polskiego 25/5, 43-303 Bielsko-Biała (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         ARIGATO handmade, 1 Armii Wojska Polskiego 25/5, 43-303 Bielsko-Biała (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

ARIGATO handmade
1 Armii Wojska Polskiego 25/5, 43-303 Bielsko-Biała
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ARIGATO handmade, 1 Armii Wojska Polskiego 25/5, 43-303 Bielsko-Biała (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


JD
,

Poszewki z falbanką okazały się jeszcze piękniejsze niż na zdjęciu <3 precyzyjne wykonanie i bardzo dobry kontakt z Panią Kasią :) polecam z całego serca! ;)

Komentarz archiwalny

Karolina Rybak
,

Po prostu piękne ! polecam

Komentarz archiwalny

JO
,

Poszewka słodka ,doskonała do pokoju malej księżniczki. Serdecznie polecam.

Komentarz archiwalny

KW
,

Bardzo staranne wykonanie, butik warty polecenia.

Komentarz archiwalny

SK
,

Brak kontaktu telefonicznego, tylko e-mail.

Komentarz archiwalny

MK
,

zamówiłam "Poszewka: 2 beżowo-brązowe różyczki" - przyszła jedna poszewka. Proszę o wiadomość czy to pomyłka z Pani strony w opisie produktu?? Brak reakcji na wiadomość o niedostarczeniu towaru zgodnie z zamówieniem.

Komentarz archiwalny

MK
,

jakość materiału taka sobie, wykonanie w porządku.

Komentarz archiwalny

KK
,

Pani Kasiu,
Dzisiaj otrzymałam przesyłkę.
Wszystko wygląda bardzo ładnie, szycie profesjonalne, całość estetycznie zapakowana. Bardzo dziękuję.
Kasia

Komentarz archiwalny

KW
,

Dziękuję za piękny komplet lambrekin + zazdrostki. Bardzo staranne wykonanie, wspaniały efekt końcowy :)

Komentarz archiwalny

JO
,

Zakupione zazdrostki są na prawdę jedyne w swoim rodzaju. Nikt z gości nie przechodzi obok nich obojętnie i zawsze pada pytanie gdzie je kupiłam. Serdecznie polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

MP
,

Komentarz archiwalny

AA
,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Firanki starannie uszyte. Bardzo dobry kontakt z Projektantka

Komentarz archiwalny

Kat Ka
,

Dziękuję za odwiedziny:)
Pozdrawiam serdecznie!

Komentarz dotyczący zamówienia

RL
,

Dziękuję bardzo - jest piękna!!! Pozdrawiam Renata

Komentarz archiwalny

AW
,

Otrzymałam dziś przesyłkę, a w niej piękną, starannie uszytą zazdrostkę :) Spełniła wszystkie moje oczekiwania. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję!!!
Anna (karen)

Komentarz dotyczący zamówienia

BJ
,

Wszystko w 100% zgodne z zamówieniem - super jakość! . Rewelacyjny kontakt z projektantem. Gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

mp
,

Piękna i staranna robota.jestem zauroczona Pani twórczościa i na pewno coś jeszcze u Pani kupię.
Gorąco pozdrawiam Monika

Komentarz dotyczący zamówienia

LM
,

Komentarz archiwalny

KW
,

Prześliczny wyrób. Jakość wykonania na najwyższym poziomie. Za gratisy serdecznie dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Sylwia Zdebel
,

Komentarz archiwalny

BJ
,

Wszystko zgodne z zamówieniem. Poszewki bardzo starannie wykonane. Gorąco polecam!!

Komentarz archiwalny

DH
,

Szybko i zgodnie z zamowieniem - usluga na 5

Komentarz archiwalny

UC
,

Komentarz archiwalny

hk
,

Pani Kasiu,
Jest Pani projektantką z "najwyższej półki"!
Cierpliwa, wyrozumiała, umiejący rozmawiać z klientem, szczera, potrafiąca poświecić swój czas dla klienta. Zamówione zazdrostki + lambrekin + serduszka - pięknie odszyte, starannie zapakowane, ekspresowo wysłane i z niespodzianką w środku(!) - to chwyta za serce i ujmuje. To był mój pierwszy kontakt z firmą "artillo" i z p. Kasią Jakiełek ale zapewniam, że nie ostatni. Pełny profesjonalizm i dużo serca włożone w pracę i do klienta.
Bardzo dziękuję!

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Zazdrostki są śliczne, jestem bardzo zadowolona. Wszystko jak najbardziej ok i szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

IM
,

Poszewki przepiękne! Serdecznie dziękuję za urocze serduszko ;)

Komentarz archiwalny

Patrycja Prorok
,

Najpiękniejsze poszewki na świecie <3

Komentarz archiwalny

Patrycja Pańka
,

Kolejny raz fantastyczne wykonanie, miły kontakt i szybka przesyłka. Jestem zachwycona!!! To na pewno nie moje ostatnie zakupy u "COLORADO" :))) Polecam serdecznie!

Komentarz archiwalny

Patrycja Pańka
,

Jestem bardzo zadowolona z usługi. Perfekcja wykonania. SLICZNA dekoracja okienna. Jeszcze raz bardzo dziękuję! Tusia83 :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Patrycja Pańka
,

Rewelacja w 100%. Jestem bardzo ale to bardzo zadowolona z usługi. Perfekcja wykonania!!! zazdrostki śliczne. UROCZA dekoracja dla okna. POLECAM SERDECZNIE!!!

Komentarz archiwalny

KW
,

Poszewki jak zawsze idealne:-) Zamówienie zrealizowane błyskawicznie, jakość zachwycająca..Dziękuję pięknie i z serca Panią polecam.

Komentarz archiwalny

Ewa Kozlowska
,

Cudowne !!!!!!!!!!!!

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Lambrekin i zazdrostki prześliczne, wszystko zgodne z tym co jest prezentowane na zdjęciach, bardzo szybko i bardzo starannie uszyte, ślicznie wyprasowane i zapakowane. Projektantka godna polecenia. Zamawiajcie i udanych zakupów.

Komentarz archiwalny

MM
,

super!!!

Komentarz archiwalny

GS
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

Ewa Kozlowska
,

Poszeweczki są śliczne,pięknie się prezentują,staranie uszyte.Serdecznie dziękuję za tak szybką wysyłkę i miły kontakt.
Serdecznie pozdrawiam,Ewa

Komentarz archiwalny

DN
,

zazdrostka i poszewki super! polecam

Komentarz archiwalny

KK
,

Komentarz archiwalny

KW
,

Transakcja przebiegła bardzo sprawnie (błyskawiczna realizacja zamówienia:-) Jestem bardzo zadowolona z zakupionych poszewek, są urocze i bardzo dokładnie, starannie wykonane..:-) Dziękuję pięknie i z serca Panią polecam.

Komentarz archiwalny

EK
,

Śliczne poszewki,jak zawsze.:)

Komentarz archiwalny

EK
,

Śliczne poszewki,jak zawsze.:)

Komentarz archiwalny

AG
,

A może Pani zamiast dystansu przydaloby się trochę więcej kultury i szacunku do klienta. Proszę nie zapominać,że ja też dysponuję Pani korespondencją. Nie szkaluję Pani osoby tylko wyrażam opinię na temat wykonanej przez Panią pracy i Pani kontaktów ze mną jako sprzedawcy.

Komentarz dotyczący zamówienia

AG
,

Otrzymałam od Pani Katarzyny inne zazdrostki od tych, które zamawiałam. Niestety na zwróconą uwagę i prośbę o przesłanie tych właściwych, w mailu dostałam informację - i tu pozwolę sobie zacytować słowa pani Katarzyny - "pomylić się jest rzeczą ludzką , bo jestem człowiekiem , tylko ten się nie pomyli co nic nie robi". Trudno mi to nawet skomentować. Jestem totalnie zawiedziona.

Komentarz dotyczący zamówienia

JM
,

Jestem zadowolona z zakupu.

Komentarz archiwalny

JM
,

Bardzo ładny wyrób, godny polecenia

Komentarz archiwalny

AT
,

Staranne wykonanie, dbałość o kazdy detal i wyrafinowany smak, którego nie da się ująć żadnym zdjęciem to dzieła rąk Pani Katarzyny...na żywo jeszcze piękniejsze niż na fotografii, polecam Tego Artystę, sama zapewne nie raz poddam się urokowi Pani małych arcydziełek. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AL
,

Od kilku dni jestem szczęśliwą posiadaczką dwóch lambrekinów i zazdroski.Sa śliczne!!!Wykonane bardzo starannie z dobrych jakościowo materiałów.Polecam i dziękuję.Anna ze Szczecina.

Komentarz dotyczący zamówienia

bb
,

Tradycyjnie już poszewki prześliczne, doskonałe jakościowo, używanie ich to czysta przyjemność. Jak zwykle jestem autentycznie zachwycona. Pięknie DZIĘKUJĘ !!!!

Komentarz archiwalny

BW
,

Zazdroski przepięknie i starannie wykonane, a serduszka prześliczne. Do tego bardzo miły kontakt ze sprzedawcą i błyskawiczna wysyłka. Gorąco POLECAM i dziękuję:)

Komentarz archiwalny

AB
,

Ocerniam na 5+, przesyłka doszła bardzo szybko, a serduszka przeurocze - estetycznie i dokładnie wykonane:-)

Komentarz archiwalny

PF
,

Towar zgodny z opisem, bardzo dobry kontakt ze sprzedającym oraz szybka wysyłka. Gorąco Polecam

Komentarz archiwalny

JM
,

Tak ja poprzednio jestem zadowolona z zakupu ,polecam

Komentarz archiwalny

JM
,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu- transakcja profesjonalna a zakupione zazdrostki- przepiękne.

Komentarz archiwalny

JM
,

jestem bardzo zadowolona z zakupu- zazdrostki przepięknie wykonane, napewno jeszcze co kupię w przyszłości

Komentarz dotyczący zamówienia

im
,

Super firanka.Polecam,bardzo dobra gatunkowo.Tak jak na zdjęciu.Sprzedawca super.

Komentarz archiwalny

AK
,

Bardzo serdecznie dziękuję za przepiękne firanki:) Są prawdziwą ozdobą mojej kuchni:). Wszystkim serdecznie polecam zakupy,miły kontakt oraz szybka realizacja. Z pewnością jeszcze nie raz zamówię śliczne firaneczki:)

Komentarz archiwalny

I
,

Komentarz archiwalny

Monika Fabin
,

Piękna zazdroska :)
Dziękuję.

Komentarz archiwalny

GB
,

Bardzo szybkie i profesjonalne zakupy.
Polecam

Komentarz archiwalny

ZH
,

Komentarz archiwalny

KM
,

Zamowienie szybko zrealizowane, Zazdrostki wspaniałe, jestem bardzo zadowolona i na pewno wkrótce zamówię następne :) bardzo dziękuje

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

bb
,

Przeurocze, romantyczne, doskonałe jakościowo poszewki na poduszki. Jestem zachwycona !!!! Pięknie dziękuję...

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

EK
,

Z przyjemnością wystawiam POZYTYWNY komentarz.
Poszewki i zawieszki to CUDO JAK Z BAJKI,starannie wykonane-jak pisałam we wcześniejszym komentarzu-widać ile serca wkłada Pani w to co robi.
Ceny są również atrakcyjne i zachęcają kupujacego do nabycia tych cudeniek.
Pozdrawiam i życzę wiele radości z tych pięknych rzeczy które Pani tworzy.
Ewa Kołodziej

Komentarz archiwalny

EK
,

Witam.
Z przyjemnością wystawiam POZYTYWNY komentarz.
Poszewki i zawieszki PRZEŚLICZNE, starannie wykonane,widać ile serca włożyła Pani w tę pracę.
Serdecznie pozdrawiam i życzę wiele radości z tych"cudów"które Pani szyje.
Ewa Kołodziej

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

mp
,

Komentarz archiwalny

mp
,

Poduszki piękne od razu rzucają się w oczy.A moja córcia zachwycona-słowem polecam wszystkim!

Komentarz dotyczący zamówienia

Ewa Kozlowska
,

Cudownie różowa!!!marzenie!!!!!

Komentarz archiwalny

BP
,

WSPANIAŁA TRANSAKCJA !!! BŁYSKWICZNA WYSYŁKA !!! SERDECZNIE DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM :) GORĄCO POLECAM.

Komentarz archiwalny

AR
,

cudo :)

Komentarz archiwalny

PW
,

Szybka wysyłka, towar najwyższej jakości, pięknie wykonany:)

Komentarz archiwalny

JK
,

Pełen profesjonalizm, przesympatyczny kontakt, błyskawiczna dostawa a towar przerósł moje oczekiwania - jeszcze ładniejszy niż na zdjęciach, dopracowany w każdym szczególe nawet perfekcyjnie zapakowany i przesłany. Gorąco polecam i pozdrawiam "Colorado" :) JustaK

Komentarz archiwalny

bb
,

Przeurocza, niezwykle romantyczna poszewka, wykonana z najwyższą starannością i z wysokiej jakości materiału. Produkt na najwyższym poziomie. Prześliczna !!! Bardzo dziękuję, juz wiem , gdzie będę robić następne zakupy.Gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

DS
,

Bardzo ładna firanka. Starannie wykonana. Polecam

Komentarz archiwalny

MW
,

Bardzo dobra współpraca, szybka realizacja zamówienia. Polecam!

Komentarz archiwalny

AG
,

Polecam każdemu. Miły i profesjonalny kontakt. Porządne i przepiękne wykonanie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.

Komentarz archiwalny

MF
,

Dziś dotarła do mnie prześliczna zazdroska. Wykonanie bardzo dokładne. Dziękuję i gorąco polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

AF
,

Firanki zostały uszyte bardzo dobrze, są śliczne i bardzo ładnie się prezentują. Dostawa była zaskakująco szybka. Jestem bardzo zadowolona.
Polecam i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

TS
,

prosze o kontakt telefoniczny na nr telefonu 666181621 w sprawie kosztu zazdrosek
o wymiaracz dł kija 85cm i 50 cm
Ponadto proszę o informacje czy bieżnik i serwetki będa wykonane z takiej samej kratki jak firanka na okno

Komentarz archiwalny

MJ
,

Bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą.Poszewki b.ładne, pięknie wykonane. Szybka wysyłka. Jestem b.zadowolona. Polecam!

Komentarz archiwalny

EM
,

Dziękuję za miły komentarz . Pani rękodzieło jest piękne , zawsze podziwiam Pani prace i cieszę się ,że zdobią wiele mieszkań Pani cudnie wykonane tekstylia . Pozdrawiam cieplutko.

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Komentarz archiwalny

Anna  Ceglarek
,

Zamówienie doszło bardzo szybko, tak więc na święta zazdrostki będą już zdobiły okno kuchenne. Są piękne ..... dziękuję !

Komentarz archiwalny

KO
,

Poraz kolejny z wielką przyjemnością polecam produkty. Poszewki zgodne z opisem, błyskawiczna przesyłka, kontakt ze sprzedającym na bardzo wysokim poziomie.

Komentarz archiwalny

IP
,

Jestem bardzo zadowolona. A moje okna najpiękniejsze na ulicy.

Komentarz archiwalny

IP
,

Piękne. Piękne.

Komentarz archiwalny

IP
,

Pani Kasiu, dzisiaj otrzymałam od Pani kolejne cudeńka. Piękne i staranne. Jutro zawiną na moich oknach. Polecam Panią wszystkim niezdecydowanym. Z pewnością zawsze wracać będę do Pani ilekroć wymyślę nową dekorację. Pozdrawiam Iza

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Wszystko przepięknie wykonane - towar pierwsza klasa. Dziękuję bardzo. Napewno jeszcze nie raz skorzystam z zakupów u Pani:)

Komentarz archiwalny

AS
,

Bardzo starannie wykonane zazdrostki, bardzo dobra jakość materiałów, szybka przesyłka - Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

OZ
,

Komentarz archiwalny

KB
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Przepiękne poszewki. Dziękuję

Komentarz archiwalny

Wioletta Braćko - Geleta
,

Witam i dziękuję za ocenę.Byłby do wykonania,ale już nie na tak lekkim podkładzie,bo nie mam tak dużych oponek styropianowych.Ponieważ szyszki muszą być mozolnie barwione a mam na tapecie jeszcze kilka większych zamówień ,musiałaby Pani zaczekać jeszcze trochę czasu na wykonanie.Aniołków też musiałoby być z 5 sztuk a wianek kosztować 45 zł plus dostawa.Pozdrawiam Wioletta Braćko-Geleta.

Komentarz dotyczący zamówienia

IP
,

Jestem pod wrażeniem kompozycji p. Kasi. Kupiłam już jeden komplet zazdrosek. Są śliczne i co ważne starannie wykonane. Polecam wszystkim, którzy chcą ze swojego okna wyczarować pięny obraz. Iza

Komentarz archiwalny

BW
,

Przecudne wszystko :)) dziekuje aż żałuje że więcej okien nie mam :)))

Komentarz archiwalny

LS
,

Poszewka uszyta profesjonalnie z dokładnością! Bardzo dziękuję za szybką wysyłkę! :-)

Komentarz archiwalny

JG
,

Piękne, piękne, piękne ... poszewki. Bardzo starannie wykonane. Przypuszczam, że pozostałe rzeczy wystawione przez tę projektantkę są równie urocze, jak zakupione przeze mnie poszewki. Dla mnie niezwykle ważne jest to, iż Pani Katarzyna szyje te swoje cudeńka z bawełny, a nie ze "sztucznideł". Dodatkowo bardzo szybka przesyłka. Dziękuję :-).

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Poszewki na poduszki są przepiękne. Starannie uszyte i bardzo gustownie dobrane kolorystycznie. Ogromny ma Pani talent. Polecam wszystkim.
Ekspresowa wysyłka, super kontakt. Z pewnością będę klientką w tym sklepie.
Pozdrawiam i dziękuję.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Pięknie dziękuję za miłe słowa :) Tutaj wszystko jest cudowne :)
Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

Ewa Kozlowska
,

Naprawdę świąteczne cudeńka:)
Przepiękne!!!!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

BS
,

Jestem zachwycona jakością i wykonaniem. I do tego szybka realizacja. Moje okno wygląda teraz po prostu super!

Komentarz archiwalny

OF
,

Polecam, zazdrostki piękne. Miły i szybki kontakt!

Komentarz archiwalny

Anna Zarzycka
,

Piękna firana, z koroneczką i falbaneczką, idealna na moje okno! Już powieszona i podziwiana przez rodzinkę. Starannie wykonana, polecam!

Komentarz archiwalny

AP
,

Polecam projektantkę. Zazdrostki i zasłony profesjonalnie, dokładnie odszyte, przepiękne w szczególe.

Komentarz archiwalny

Beata Zboralska
,

Poszewki prześliczne, starannie wykonane, zgodne z opisem i zdjęciem. Szybka i i terminowa wysyłka. Sumując zamówienie na 6 z plusem :-) Polecam gorąco i pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

KO
,

Z ogromną przyjemnością ponownie wystawiam w pełni zasłużoną, pozytywną opinie. Poszewki pięknie wykonane, kontakt z projektantem na najwyższym poziomie i przesyłka zrealizowana w błyskawicznym tempie. Bardzo dziękuje za udaną transakcję i na pewno nieraz skorzystam z Pani oferty. Pozdrawiam serdecznie

Komentarz archiwalny

MS
,

Poszewki są piękne. Wizualnie i gatunkowo bez zarzutów :) Kontakt ze sprzedawczynią bardzo dobry.

Komentarz archiwalny

Bernadeta Suska
,

Pani Kasiu jak zwykle wszystko cieszy moje oczy :)

Komentarz dotyczący zamówienia

..
,

Wspaniałe zasłonki Pani szyje!! Dziekuje za miłe słowo u mnie w sklepie :) Pozdrawiam ciepło!

Komentarz dotyczący zamówienia

BC
,

Zasłonki przesłodkie i już wiszą:) Ekspresowa dostawa. Gorąco polecam i dziękuję.

Komentarz archiwalny

KW
,

Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości wykonania poszewek. Są urocze.. niepowtarzalne, dopracowane w szczegółach, uszyte z niezwykłą starannością:-) Jestem po prostu zachwycona! Dziękuję za przemiłą współpracę i z serca Panią polecam! Pozdrawiam cieplutko:-)

Komentarz archiwalny

AJ
,

Przepiękny, dopracowany w szczegółach, wysokiej jakości produkt. Super kontakt, możliwe doprecyzowanie wszystkich szczegółów, błyskawiczna realizacja. Zdecydowanie polecam i dziękuję :)

Komentarz archiwalny

KO
,

W 100% polecam użtkownika Colorado, poszewki prześliczne, ładnie wykonane i super jakościowo, przesyłka w ekspresowym tempie.

Komentarz archiwalny

BM
,

Polecam..:)

Komentarz archiwalny

BM
,

Bardzo polecam,szybka przesyłka:)na pewno jeszcze nie raz skorzystam.

Komentarz archiwalny

Ewa Kozlowska
,

Sliczne i praktyczne:)
Serdeczne pozdrowienia
ewabeata

Komentarz archiwalny

sk
,

jestem bardzo zadowolona z realizacji zamówienia...polecam serdecznie

Komentarz archiwalny

MP
,

Przepiękne prace. Nic tylko podziwiać i kupować.

Komentarz dotyczący zamówienia

BM
,

Szybka wysyłka.produkt pięknie wykonany...polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Kamila Kąkolewska
,

Zakochałam się w twoich firankach :-) Są cudne :-))))

Komentarz dotyczący zamówienia

Kamila Kąkolewska
,

Sliczna jest ta firank :-)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.88 , na podstawie 128 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Arigato handmade


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB