rhodiana

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


rhodiana

Kreuję wspaniały świat, w którym biżuteria staje się prawdziwą sztuką, choć obywa się zazwyczaj bez drogocennych materiałów. Wspaniałe ozdoby handmade powstają dzięki bardzo starej technice sutasz, która polega na kreatywnym wykorzystaniu sznurków i nici. Są one łączone z metalami, kamieniami czy szkłem barwionym, co daje fantastyczne efekty. Technika ta jest głęboko zakorzeniona w tradycji Orientu, ale jak się okazuje, sprawdza się również w Europie. Warto wybrać biżuterię, która powstała w taki właśnie sposób. Świat kolorów Pasuje ona doskonale do strojów różnego typu. Prezentuje się wybornie jako dodatek do codziennego stroju, jak też do wieczorowej kreacji. Ręcznie robione ozdoby przykuwają spojrzenia, ponieważ oferowana przeze mnie biżuteria jest kolorowa i oddaje orientalny charakter tej techniki rękodzielniczej. Gorąco polecam zapoznanie się z bogatym katalogiem, który zawiera między innymi różne rodzaje bransoletek, naszyjników czy torebek sutasz. Poznaj najwyższej jakości rękodzieło i otwórz się na mój świat kolorów i kształtów.

Informacje


Kreuję wspaniały świat, w którym biżuteria staje się prawdziwą sztuką, choć obywa się zazwyczaj bez drogocennych materiałów. Wspaniałe ozdoby handmade powstają dzięki bardzo starej technice sutasz, która polega na kreatywnym wykorzystaniu sznurków i nici. Są one łączone z metalami, kamieniami czy szkłem barwionym, co daje fantastyczne efekty. Technika ta jest głęboko zakorzeniona w tradycji Orientu, ale jak się okazuje, sprawdza się również w Europie. Warto wybrać biżuterię, która powstała w taki właśnie sposób. Świat kolorów Pasuje ona doskonale do strojów różnego typu. Prezentuje się wybornie jako dodatek do codziennego stroju, jak też do wieczorowej kreacji. Ręcznie robione ozdoby przykuwają spojrzenia, ponieważ oferowana przeze mnie biżuteria jest kolorowa i oddaje orientalny charakter tej techniki rękodzielniczej. Gorąco polecam zapoznanie się z bogatym katalogiem, który zawiera między innymi różne rodzaje bransoletek, naszyjników czy torebek sutasz. Poznaj najwyższej jakości rękodzieło i otwórz się na mój świat kolorów i kształtów.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Rhodiana Sutasz Wioletta Nyga
ul. Wylotowa 93
43-150 Bieruń (PL)
NIP: 6462840708
REGON: 362103521

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Rhodiana Sutasz Wioletta Nyga, Wylotowa 93, 43-150 Bieruń (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Rhodiana Sutasz Wioletta Nyga, Wylotowa 93, 43-150 Bieruń (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Rhodiana Sutasz Wioletta Nyga, Wylotowa 93, 43-150 Bieruń (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Rhodiana Sutasz Wioletta Nyga
Wylotowa 93, 43-150 Bieruń
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Rhodiana Sutasz Wioletta Nyga, Wylotowa 93, 43-150 Bieruń (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Izabela Stachnik
,

Piękny komplet bardzo starannie wykonany, jestem bardzo zadowolona, dziękuję i pozdrawiam serdecznie

Komentarz dotyczący produktu

Izabela Stachnik
,

Bardzo dobra komunikacja, realizacja w umówionym terminie

Komentarz dotyczący zamówienia

Zosia Knop
,

Kolczyki bardzo ładne. Jestem zadowolona z zakupu. W dodatku przesyłka ekspresowa. Jedynym minusem jest brak ozdobnego opakowania wspomnianego w opisie.

Komentarz dotyczący produktu

KJ
,

Piękna biżuteria! Cieszy oczy i serce!:)

Komentarz dotyczący produktu

A
,

Piękny, bardzo kolorowy. Idealny dla odważnych stylizacji, wyróżnienie gwarantowane!

Komentarz dotyczący produktu

A
,

Przepiękny komplet. Prezentuje się lepiej niż na zdjęciu. Nie mogę się doczekać letnich wyjść.

Komentarz dotyczący produktu

A
,

Dziękuję za szybką i sprawną przesyłkę oraz szybki kontakt i pomoc przy wyjaśnieniu płatności.

Komentarz dotyczący zamówienia

Aleksandra Ozimek
,

Super

Komentarz dotyczący zamówienia

Renata Surowiec
,

Przepiękne, starannie wykonane z największą precyzją, po prostu małe cuda :)

Komentarz dotyczący produktu

Renata Surowiec
,

Kolczyki przepiękne. To nie był mój pierwszy zakup w tym butiku i na pewno nie ostatni. Ogromna staranność o każdy szczegół i spełnienie wszystkich oczekiwań klientki, a przy tym przemiły kontakt mailowy. Szybkie wykonanie, błyskawiczna wysyłka, szczerze polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Bardzo piękne kolczyki, jestem mega zadowolona.

Komentarz dotyczący produktu

A
,

Bardzo ładne produkty, szybka realizacja zamówienia. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

K
,

Fantastyczne kolczyki, w moim ukochanym kolorze. Marzyłam o takich latami. :)

Komentarz dotyczący produktu

K
,

Dziękuję za sprawną przesyłkę dotarła idealnie na czas!

Komentarz dotyczący zamówienia

MG
,

Zestaw piękny.Prezent bardzo się podoba :)

Komentarz dotyczący produktu

MG
,

Wszystko szybko i sprawnie :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Mam już je około 2 lat, nadal są przepiękne :)

Komentarz dotyczący produktu

AB
,

Piękny komplet

Komentarz dotyczący produktu

AB
,

Cudowny komplet

Komentarz dotyczący zamówienia

Magdalena Piecewicz
,

Piękne kolczyki. Mistrzowska robota:)

Komentarz dotyczący produktu

Joanna CHMIEL
,

Piękne, starannie wykonane kolczyki. Kupiłam 4 pary i wszystkie są śliczne. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Elżbieta Niedzielska
,

Świetny kontakt z Panią Rhodianą :-) , biżuteria przepiękna, wysyłka bardzo szybka. Gorąco polecam !

Komentarz dotyczący zamówienia

Andrea Poduselova
,

Sehr schoene Ohringe, vielen dank

Komentarz dotyczący produktu

Andrea Poduselova
,

alles perfekt geklapt, nach 4 Tagen habe ich meine Ohringe bekommen

Komentarz dotyczący zamówienia

Aleksandra Perek-Długosz
,

Kolczyki super, ładnie zapakowane !!!! Szybciutka wysyłka, dobry i miły kontakt. Zdecydowanie polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Aleksandra Perek-Długosz
,

Kolczyki super, ładnie zapakowane !!!! Szybciutka wysyłka, dobry i miły kontakt. Zdecydowanie polecam.

Komentarz dotyczący produktu

Aleksandra Perek-Długosz
,

Kolczyki super, ładnie zapakowane !!!! Szybciutka wysyłka, dobry i miły kontakt. Zdecydowanie polecam.

Komentarz dotyczący produktu

Aleksandra Perek-Długosz
,

Kolczyki super, ładnie zapakowane !!!! Szybciutka wysyłka, dobry i miły kontakt. Zdecydowanie polecam.

Komentarz dotyczący produktu

ib
,

Bardzo szybka dostawa,kolczyki cudowne

Komentarz archiwalny

KK
,

Kolczyki przepiękne! O wiele lepiej wyglądają w rzeczywistości niż na zdjęciu.
Jedyne co bym zmieniła to bigle- mogłyby być lepszej jakości.
Zamówienie zrealizowane szybko i sprawnie.
Jestem bardzo zadowolona!

Komentarz archiwalny

KK
,

Kolczyki bardzo ładne i lekkie. Wysyłka błyskawiczna.

Komentarz archiwalny

KK
,

Kolczyki są bardzo ładne , lekkie. Mam już kilka par od tej projektantki. Błyskawiczna wysyłka.

Komentarz archiwalny

MS
,

Jestem zachwycona. Kolczyki przepiękne, a sama transakcja przebiegła sprawnie. W 100% polecam :)

Komentarz archiwalny

Dominika Kita
,

Komentarz archiwalny

EJ
,

Kolczyki przepiękne!!! W rzeczywistości wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciu! Cudnie będę się komponowały z moją suknią ślubną! :))
Dziękuję za szybką przesyłkę i życzę dalszych sukcesów!

Komentarz dotyczący zamówienia

Ewelina Werecka
,

Biżuteria jest przepiękna, cudowna, niesamowita! po prostu brak słów aby opisać jej urok. Kontakt z twórcą rewelacyjny, miła i profesjonalna obsługa. Polecam z czystym sumieniem, sama skorzystam z pewnością jeszcze nie raz.

Komentarz archiwalny

DP
,

absolutly gorgeous earrings, for sure this wasn´t my last order, thanks a lot, I recomend the seller :)

Komentarz archiwalny

KN
,

Beautiful work!!!

Komentarz archiwalny

Karolina Stefańska
,

Bardzo miła obsługa. Szybka realizacja.

Komentarz archiwalny

ED
,

Bardzo wysoko oceniam butik oraz wspaniałą współpracę z projektantami.
ED

Komentarz archiwalny

AB
,

Ekspresowa wysyłka, zamówienie złożone w poniedziałek, dotarło już we wtorek. Miły kontakt. Co do kolczyków zgodne z umieszczonymi zdjęciami, bardzo ładne i starannie wykonane, jedyne moje spostrzeżenie to zapięcie kolczyków radziłabym zmienić bo te w złotym odcieniu mają nieładny, wręcz żółtawy kolor taki dość tandetny co nie pasuje do jakości samych kolczyków. Pozdrowienia dla zdolnej projektantki.

Komentarz archiwalny

PM
,

Komentarz archiwalny

MP
,

bardzo szybka realizacja. Bardzo ładne rzeczy.
Zmiana - dostosowanie do moich potrzeb bez żadnego kłopotu.
SUPER
POLECAM

Komentarz archiwalny

AK
,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu, kolczyki wyglądają pięknie. Pomimo, że są czarne-ich fantazyjne kształty się nie zlewają, widać je doskonale . Polecam ! :)

Komentarz archiwalny

SG
,

Super!I mega szybka wysyłka!

Komentarz archiwalny

,

Śliczna biżuteria, miły kontakt i błyskawiczna realizacja zamówienia. Polecam!

Komentarz archiwalny

KB
,

Piękna biżuteria, świetnie i starannie wykonana, bardzo szybka wysyłka. Serdecznie polecam :)

Komentarz archiwalny

KB
,

Piękna biżuteria, świetnie i starannie wykonana, bardzo szybka wysyłka. Serdecznie polecam :)

Komentarz archiwalny

AS
,

Super zestaw który idealnie pasuje do mojej kreacji ślubnej :) Wykonanie nie ma się do czego przyczepić. Cena adekwatna do produktu :) Przesyłka dotarła w jeden dzień . Polecam !!!

Komentarz archiwalny

MZ
,

Towar zgodny z opisem, wysyłka terminowa, a bonusem jest radość z posiadanych rzeczy. Śliczne i starannie wykonane. Jakbym mogła dałabym 6 z plusem.

Komentarz archiwalny

MC
,

Zestaw naszyjnik plus kolczyki przepiekny leciutki nie czuc go na szyi . Przesyłka bardzo ekspresowa dotarła w dwa dni . Bardzo polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

EW
,

ponownie zakup bardzo udany, tym razem komplet ślubny, wykonany perfekcyjnie, zgodnie z życzeniem, przepiękny :) nie mogę doczekać się kiedy go założę :) do tego szybka realizacja, jestem bardzo zadowolona i gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

MW
,

Swietna robota! Dziekuje raz jeszcze :)

Komentarz archiwalny

MW
,

Torebka super, idealnie pasuje do kolczykow i bransoletki :)

Komentarz archiwalny

MB
,

Kolczyki przepiękne! Kupiłam je na mój ślub, który odbędzie się za niecałe dwa miesiące. Bardzo długo szukałam odpowiednich kolczyków i tu je znalazłam, tylko o nich myślałam i wreszcie je mam! :D Wysyłka mega szybka, jeszcze nic tak szybko do mnie nie dotarło z internetu, a doszły do mnie w niecałe dwa dni :)
Dziękuję Pani za to dzieło i życzę dalszych sukcesów oraz wspaniałych pomysłów :)
Już nie mogę się doczekać jak włożę te kolczyki w TEN dzień razem z suknią ^^
Pozdrawiam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Bardzo szybka dostawa cały jeden dzień czekałam. Biżuteria przepiękna, Przepięknie wykonana. Polecam w 100 %

Komentarz archiwalny

A
,

Komentarz archiwalny

A
,

To co Pani wykonała to CUDO! Inaczej tego nazwać nie można:) polecam z całego serca!

Komentarz dotyczący zamówienia

Marzena Klecha
,

Jestem ponownie w 100% zadowolona. Pani wykonała dla mnie przepiękny komplet w trzech kolorach pod kolor mojej sukienki. Bardzo dobry kontakt i super profesjonalne doradztwo. Wszystko oczywiście perfekcyjnie wykonane. Mega szybka realizacja zamówienia. Kolejny raz polecam i zachęcam do zakupów. :) Pozdrawiam serdecznie :D

Komentarz archiwalny

AO
,

Kolczyki piękne ! Jestem zadowolona z zakupu. Polecam ;)

Komentarz archiwalny

Marzena Klecha
,

Biżuteria przepiękna i niezwykle starannie wykonana. Zadbano w niej o najdrobniejsze szczegóły. Odzwierciedla pasję osoby która ją wykonała.
Bardzo dobry kontakt ze sprzedającym. Szybka przesyłka. Pozdrawiam serdecznie i polecam w 100 %.

Komentarz archiwalny

PJ
,

Komentarz archiwalny

EW
,

Komplet przepiękny :-) bardzo starannie i szybko wykonany. Błyskawiczna wysyłka. Jestem zachwycona!!! Gorąco wszystkim polecam!!!

Komentarz archiwalny

WK
,

Komplet wykonany przepięknie, zachwyca wszystkich, jestem bardzo zadowolona. POLECAM

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Bardzo dziękuję! Kolczyki, jak zwykle, przepiękne!

Komentarz archiwalny

AW
,

Jestem ogromnie usatysfakcjonowana i polecam każdemu! :) Przepiękne dzieło sztuki wykonane z ogromną precyzją, ślicznie zapakowany każdy komplet. Przesyłka w tempie ekspresowym. Taki talent to dar ❤

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Bardzo dziekuje za przepiekny komplet!

Komentarz archiwalny

Elżbieta Kudrycka
,

Bardzo dobrze wykonane, zdjęcia są lekko przekłamane, bo na żywo kolczyki wyglądają lepiej !!!. Jestem zadowolona.

Komentarz archiwalny

MS
,

polecam! szybka realizacja zamówienia, towar zgodny z opisem, życzyłbym sobie więcej takich transakcji

Komentarz archiwalny

kj
,

Komentarz archiwalny

DJ
,

Naszyjnik z kolczykami, który zamówiłam piękny. Kontakt z projektantem super. Bardzo rzetelna i uczciwa osoba. Polecam gorąco zakupy innym :)

Komentarz archiwalny

JP
,

Pięknie, starannie wykonane. Bardzo miły i błyskawiczny kontakt. Prosiłam o dostawę do 22.01 - przesyłka dotarła już 21.01, za co bardzo dziękuję. Gorąco polecam ;)

Komentarz archiwalny

JK
,

Zamówienie zrealizowane bardzo szybko. Kolczyki dokładnie takie, jak na zdjęciu -piękne.

Komentarz archiwalny

EG
,

Serdecznie dziękuję za szybką realizację zamówienia.
Bransoletki piękne, idealnie dobrane do kolczyków, bardzo ładnie prezentują się na ręku. Wykonanie na 6+.
Serdecznie polecam i dziękuję.
Pozdrawiam, Edyta.

Komentarz archiwalny

EG
,

Witam, pierwszy raz zakupiłam biżuterię sutasz, miałam pewne obawy czy będzie mi się podobała i pasowała do moich stylizacji. Po otrzymaniu przesyłki (tempo ekspresowe) okazało się, że dzięki pięknemu wykonaniu i świetnie dobranym kolorom moje wszelkie obawy zostały rozwiane. Zakup jeden z najbardziej udanych, motyw sówek i kolorystyka nie tylko przypadła do gustu mi ale są nią zachwycone moje dzieci. Dziękuję i gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Komentarz archiwalny

JB
,

Biżuteria bardzo ładnie i precyzyjnie wykonana :-)
Projektantka sympatyczna, komunikatywna - pomaga w spersonalizowaniu biżuterii, aby była idealna dla klienta.

Polecam :-)

Komentarz archiwalny

JP
,

Kolczyki piękne! To mój drugi zakup, na pewno nie ostatni!!

Komentarz archiwalny

JP
,

Komentarz archiwalny

JP
,

Kolczyki przepiękne!! Wysyłka ekspresowa. Jestem zachwycona!!

Komentarz dotyczący zamówienia

RZ
,

Zakup udany, polecam artilloliczkę

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

,

Transakcja przebiegła pomyślnie. Kolczyki śliczne:)

Komentarz archiwalny

Natalia Łanocha
,

Pięknie i estetycznie wykonane kolczyki. Pięknie zapakowane idealne!

Komentarz archiwalny

Jowita Sznaza
,

duzy pozytyw wszystko piekne wysyłka ekspresoa polecam

Komentarz archiwalny

M
,

Piękne kolczyki :-) Transakcja przebiegła bardzo profesjonalnie.

Komentarz archiwalny

KK
,

Biżuteria przepiękna, , wykonana estetycznie, dokładnie, rewelacyjna, takie małe cudeńka:) Kontakt ze sprzedawca szybki , bezproblemowy i przede wszystkim twórca tej biżuterii bardzo wyrozumiały:)

Komentarz archiwalny

SG
,

Kolejna broszka i kolejna przepiekna-dziekuje za te cudenka:-)mam nadzieje ze spodobaja sie moim kobietkom:-)

Komentarz dotyczący zamówienia

Jowita Sznaza
,

wszystko przepiękne polecam!!!!!

Komentarz archiwalny

HK
,

Komentarz archiwalny

A
,

Przepiekne kolczyki,prawdziwe dziela sztuki!!!
Szybka dostawa.
Bardzo dziekuje!

Komentarz archiwalny

EW
,

kolczyki cudowne, małe dzieła sztuki, jestem zachwycona :)

Komentarz archiwalny

WK
,

Śliczna broszka, zgodna z opisem, szybka przesyłka. Polecam

Komentarz archiwalny

WK
,

Szybka przesyłka, broszka tak śliczna jak na zdjęciu, kolor super
Polecam firmę i biżuterię sutasz

Komentarz dotyczący zamówienia

SG
,

przysłana broszka wygląda prześlicznie, wykonanie precyzyjne -zamówiłam kolejne :). Bardzo dobry kontakt z rhiodaną. Zachęcam do zakupów u projektanta.

Komentarz archiwalny

MU
,

Przepiękne, nic dodać,nic ująć.Podziwiam zdolności artystki i zachwycam biżuterią.

Komentarz archiwalny

JG
,

Komentarz archiwalny

KC
,

Expresowa dostawa, biżuteria przepiękna :) Polecam!

Komentarz archiwalny

JP
,

Bardzo dziękuję za ekspresową wysyłkę! Nie mogę się napatrzeć na te kolczyki, są prześliczne!!
Pozdrawiam gorąco

Komentarz dotyczący zamówienia

AM
,

Bardzo dziękuję za piękne kolczyki!

Komentarz archiwalny

IP
,

Tylko takich transakcji życzę sobie i wszystkim innym klientom! Kontakt bez zarzutu, cena, aż za niska jak za tak wysoką jakość produktu!!! Cudo!!! Kolczyki dopełnią mój ślubny strój i na pewno do dadzą pewności siebie :) dziękuję!!!

Komentarz archiwalny

Izabella Dubińska
,

piękna :)

Komentarz archiwalny

AN
,

Komentarz archiwalny

JL
,

Prezent ślubny udany, prześliczny komplet, jestem zachwycona. Kontakt wspaniały, bardzo szybka realizacja. Poleca wszystkim gorąco. Pozdrawiam Jolanta :)

Komentarz dotyczący zamówienia

JL
,

Zamawiałam bransoletkę i kolczyki na prezent ślubny - są prześliczne, starannie wykonane, przesyłka ekspresowa, kontakt bardzo dobry. Dziekuję.... warto zamawiać

Komentarz archiwalny

KW
,

Przepiękny komplet i staranne wykonanie. Mam nadzieję, że zachwyci Wszystkich na najbliższej imprezie. ;) Szybki i miły kontakt, a do tego ekspresowa przesyłka. Gorąco polecam! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AC
,

Przepiękne!
Zamówiłam je do swojego ślubu.

Komentarz archiwalny

EZ
,

Brak słów... biżuteria przepiękna! Bardzo polecam!
Pozdrawiam! :)

Komentarz archiwalny

KC
,

Cudowna biżuteria, rzetelny sprzedawca! Szybka wysyłka, dobrze zapakowana! Polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KP
,

Biżuteria piękna i starannie wykonana, świetny kontakt oraz bardzo szybka realizacja zamówienia, Serdecznie polecam i dziękuje ! :)

Komentarz archiwalny

IS
,

Świetny kontakt z projektanem, mimo małych przeciwności transakcja zralizowana, jestem w pełni zadowolona:)Biżuteria super.Polecam.

Komentarz archiwalny

Marta Podolska
,

Delikatne, piękne kolczyki. Bardzo dobry kontakt z Projektantką. Szybciutka realizacja zamówienia. Polecam :)

Komentarz archiwalny

Marta Podolska
,

Śliczna bransoletka, precyzyjne wykonanie, polecam butik :)

Komentarz archiwalny

EP
,

Komentarz archiwalny

GC
,

Biżuteria jest cudna.Idealnie komponuje się z suknią ślubną .Szybko sprawnie bez problemowo.Polecam i dziękuję :)

Komentarz archiwalny

EZ
,

Profesjonalne wykonanie, cudna biżuteria a kontakt wspaniały! Serdecznie dziękuję i pozdrawiam! :)

Komentarz archiwalny

IK
,

Komentarz archiwalny

IK
,

Biżuteria prześliczna. Wysyłka błyskawiczna. Polecam gorąco

Komentarz dotyczący zamówienia

SK
,

Błyskawiczna reazlizacja zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Komentarz archiwalny

KS
,

Bardzo dziękuje!!! Biżuteria jest cudowna.

Komentarz archiwalny

KS
,

Ralizacja zamówienia jak zawsze błyskawiczna. Biżuteria jest śliczna, starannie wykonana. Serdecznie polecam :)

Komentarz archiwalny

SH
,

Dziękuję bardzo za piękny komplet biżuterii ślubnej,kontakt i przesyłka przebiegła błyskawicznie.
Polecam każdej przyszłej Pannie Młodej.
Pozdrawiam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Karolina Matera
,

Komentarz archiwalny

AC
,

przepiękna biżuteria, w pełni spełnia moje oczekiwania. Polecam

Komentarz archiwalny

LS
,

Dziękuję bardzo ;) bardzo szybko przyszła ta przesyłka ;)
Pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

KB
,

Biżuteria przepiękna, kontakt bezproblemowy, szybka wysyłka;-) P O L E C A M !!! :-)

Komentarz dotyczący zamówienia

KP
,

Szybka wysyłka, piękna biżuteria. Polecam!!!

Komentarz archiwalny

TD
,

Eleganckie wykonanie. Bardzo sprawna realizacja zamówienia.

Komentarz archiwalny

JM
,

Szybka, sprawna realizacja, produkty zgodne z opisem.

Komentarz archiwalny

KP
,

Dziękuję za piękny sutasz:)

Komentarz dotyczący zamówienia

BL
,

kontakt wyśmienity, zostawiam full gwiazdek i pewnie tu wróce:) Komplet super, na pewno będzie doskonałym dodatkiem do sukni ślubnej:) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

Biżuteria wykonana niezwykle starannie, opis całkowicie zgodny z otrzymanym produktem, transakcja szybka. Super sprzedawca, polecam:)

Komentarz archiwalny

MS
,

Śliczne kolczyki, bardzo szybka dostawa i świetny kontakt. Polecam:)

Komentarz archiwalny

NC
,

Przepiękna aplikacja! Kontakt z projektantką rewelacyjny - polecam wszystkim!
I jeszcze raz dziękuję za pomoc :)

Komentarz archiwalny

JM
,

Bardzo sprawna realizacja. Produkty zgodne z opisem, odpowiednio zabezpieczone podczas przesyłki. Polecam

Komentarz archiwalny

JM
,

Bardzo sprawna realizacja. Produkty zgodne z opisem, odpowiednio zabezpieczone podczas przesyłki. Polecam

Komentarz archiwalny

Janusz Dudzik
,

Jestem zadowolona z zakupu, biżuteria piękna i oryginalna, zachwyca oczy nie tylko moje...

Komentarz archiwalny

Katarzyna Piątkowska
,

Wszystko super :)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Piątkowska
,

Dziękuję! Wszystko śliczne.Serdecznie dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

Patrycja Przyłódzka
,

Bizuteria starannie wykonana, błyskawiczna wysyłka. Polecam wszystkim!!!!! Dziękuję ślicznie

Komentarz archiwalny

AK
,

Świetny, dopracowany w każdym calu komplet, super kontakt. Polecam gorąco!

Komentarz archiwalny

NS
,

Piękne kolczyki, towar wysłany ekspresowo! Polecam! :)

Komentarz archiwalny

MW
,

Polecam :)

Komentarz archiwalny

MW
,

Fantastyczne produkty, świetna realizacja zamówienia.

Komentarz archiwalny

DM
,

Komentarz archiwalny

DM
,

Komentarz archiwalny

WP
,

Komentarz archiwalny

DM
,

Serdecznie dziękuję za przepiękny naszyjnik i ekspresową wysyłkę :)
Pozdrawiam,
Dorota:)

Komentarz dotyczący zamówienia

Urszula Sylwestrzuk
,

Świetny kontakt z projektantem, bardzo miła i profesjonalna obsługa, ekspresowa wysyłka. Biżuteria przyszła ładnie zapakowana, idealna na prezent. Szczerze polecam!!!

Komentarz archiwalny

JM
,

Bardzo sprawna realizacja. Produkty zgodne z opisem, odpowiednio zabezpieczone podczas przesyłki. Polecam

Komentarz archiwalny

AK
,

Komentarz archiwalny

AK
,

Dziękuję serdecznie i polecam wszystkim kupującym. Bardzo szybki i miły kontakt oraz ekspresowa przesyłka,a jesli chodzi o produkt-cudowny. Pozdrawiam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AJ
,

Komentarz archiwalny

AJ
,

Piękna biżuteria.Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

MW
,

Kontakt z projektantką oceniam jako bardzo dobry, zaskakująco szybka realizacja i dostawa zamówienia. Piękny, delikatny, subtelny komplet robiący wrażenie. Dziękuję Pani Rhodiano!

Komentarz archiwalny

Marta Podolska
,

Polecam zakupu w butiku. Bardzo dobry a zarazem miły kontakt z Projektantką. Zamówienie zostało niezwłocznie wysłane. Zegarek wykonany z niezwykłą precyzją, bardzo ładnie dopasowuje się do ręki. Polecam!

Komentarz archiwalny

KK
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Przepiękne kolczyki! Ładnie wykonane. Będę musiała coś zamówić do kompletu:)) Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

RJ
,

Wszystko bez zarzutu. Ocena celująca!

Komentarz archiwalny

RJ
,

Dziękuję! Wszystko śliczne. To moje pierwsze, ale na pewno nie ostatnie zamówienie. Renata

Komentarz dotyczący zamówienia

BG
,

Jak najbardziej pełen pozytyw!!! doskonały kontakt e-meilowy ze Sprzedającym,szybka wysyłka pod wskazany adres,piękne kolczyki,dokładnie jak na zdjęciach.Myślę,że warto wrócić do Sprzedającego po kolejny zakup.polecam Wszystkim i dziękuję za udane zakupy.Lunetka15

Komentarz archiwalny

AK
,

Komentarz archiwalny

KS
,

Biżuteria super!!! Szybka i sprawna realizacja zamówienia.

Komentarz archiwalny

KS
,

Biżuteria jest śliczna. Szybka realizacja zamówienia.

Komentarz archiwalny

JH
,

Cudowne kolczyki, świetnie wykonane :) Dziękuję za szybką realizacje zamówienia .

Komentarz archiwalny

KS
,

Komentarz archiwalny

KS
,

Serdecznie dziękuję za wspaniałe kolczyki i ekspresową wysyłkę :)
Pozdrawiam,
Karolina :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MB
,

Kolczyki ładne, ale na zdjęciu wyglądały bardziej atrakcyjnie. Przesyłka ekspresowa.

Komentarz archiwalny

Nina Klimczyk
,

Biżuteria piękna, obsługa bardzo miła a przesyłka ekspresowa...
Dziękuję bardzo... bardzo... :D

Komentarz archiwalny

Nina Klimczyk
,

Dziekuję bardzo za przesyłkę... dotarła ekspresowo. Piękny komplecik biżuterii... Dziekuję również za miłą obsługę :)
Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

IF
,

Kolczyki przepiękne takie jak sobie wymarzyłam na uroczystość ślubną. Bardzo dziękuję i polecam wszystkim ;-)))

Komentarz archiwalny

MD
,

Wszystko w porządku.Robota ekspresowa i solidna..no i dotarła szybciej niż powinna :) Wielkie dzięki!

Komentarz archiwalny

Agnieszka Wołoszyn
,

Dzisiaj dostałam piekne kolczyki i bransoletke, będą swietnie pasować do mojej stylizacji ślubnej. Swietny kontakt z projektantką i bardzo szybka wysylka
polecam serdecznie, KAŻDA Z NAS ZASLUUJE NA COS UNIKATOWEGO I PIEKNEGO :)
POZDRAWIAM

Komentarz dotyczący zamówienia

Aleksandra Krutnik
,

Dziękuję za piękne białe kolczyki. Do ślubu jeszcze rok ale jak je zobaczyłam stwierdziłam, że muszę je mieć. Są przepiękne! Starannie wykonane, elegancko zapoakowane. Zostały również bardzo szybko wysłane. Jeszcze raz bardzo dziękuję i już poluję na bransoletkę do kompletu :) Pozdrawiam!

Komentarz dotyczący zamówienia

kt
,

komentarz zbędny - takie zaangażowanie w projekt niespotykane u innych artystów. Polecam gorąco!!!

Komentarz archiwalny

jb
,

kolczyki takie jak na zdjeciu, raczej starannie wykonane, pewnie jeszcze zamówię jakieś inne wzory, szybka realizacja zamówienia, ;)

Komentarz archiwalny

MK
,

Gorąco polecam. Bardzo ładne, długie, białe kolczyki, cudownie rozświetlają twarz. Starannie wykonane. Przesyłka błyskawiczna.

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Komentarz archiwalny

ŁF
,

Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

Żaneta Kulwicka
,

Kolczyki uszyte na moja prosbe wyszly super:) Wykonane bardzo starannie z dbaloscia o najdrobniejsze szczegoly. Bardzo dobry kontakt z Rhodiana :D szybka wysylka. Serdecznie polecam.

Komentarz archiwalny

AW
,

Serdecznie polecam. Pięknie, solidnie i szybko!

Komentarz archiwalny

Ida Czarniecka
,

Błyskawiczna przesyłka i śliczna zawartość :)

Komentarz archiwalny

mm
,

Piękne, stylowe kolczyki. Serdecznie polecam

Komentarz archiwalny

ED
,

Bransoletka prześliczna. Dopracowana pod każdym szczegółem.Super szybka wysyłka.
Dziekuje serdecznie i na pewno tu wrócę. POLECAM

Komentarz archiwalny

ED
,

Kolczyki są przepiękne! Ładniejsze niż na zdjęciach. Bardzo gustowne i eleganckie, wprost idealne na ślub:) Świetny kontakt.
Polecam jak najbardziej.

Komentarz archiwalny

GM
,

sprawna transakcja, ładnie wykonana bizuteria

Komentarz archiwalny

DS
,

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

M
,

ale śliczne kolczyki :-) pozdrawiam serdecznie

Komentarz archiwalny

A
,

Kolczyki kupiłam jako prezent urodzinowy dla bliskiej osoby i nie wiem jak sie z nimi rozstane. sa piekne. dbalosc o wykonanie w kazdym szczegole. pieknie zapakowane, ze wstazeczka i pozdrowieniami. nawet koperta ma charakter :) goraco polecam :)
dziekuje bardzo. pozdrawiam aga

Komentarz archiwalny

RN
,

Biżuteria jeszcze ładniej wygląda na żywo niż na zdjęciu. Szybkie wykonanie i dostawa. Gorąco polecam:)

Komentarz archiwalny

Iwona Wodecka Żurek
,

Realizacja zamówienia przebiegła bez żadnych problemów, zamówione produkty spełniają moje oczekiwania napewno skorzystań z Pani oferty w przyszłości.

Komentarz archiwalny

AS
,

Fantastyczna, superszybka realizacja a kolczyki są jeszcze ładniejsze na żywo niż na zdjęciu :) Gorąco Polecam!!!!

Komentarz archiwalny

MB
,

Kolczyki ładniejsze w rzeczywistości niż na zdjęciu. Cała transakcja odbyła się ekspresowo jak zawsze. Gorąco polecam tą projektantkę

Komentarz archiwalny

IU
,

KOLCZYKI SĄ CUDNE.PROJEKTANTKA PRZEMIŁA.WYSYŁKA NATYCHMIASTOWA.BRAWO PANI RHODIANO.

Komentarz archiwalny

Marta Malcherek
,

Ekspresowe wykonanie zamówienia. Przepiękne kolczyki i aplikacja do torebki. Polecam :)

Komentarz archiwalny

AM
,

precyzjne wykonanie, fajny pomysłna prezent:) polecam!

Komentarz archiwalny

GB
,

Rzetelny dostawca!! Polecam!

Komentarz archiwalny

M
,

Piękne kolczyki. Transakcja przebiegła szybko i miłej atmosferze. Polecam i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

AK
,

Wszystko super:) poleccaaammmm:D

Komentarz archiwalny

MB
,

Jak zwykle kupno kolczyków przebiegło ekspresowo. Kolczyki bardzo ładne, chyba atrakcyjniejsze w rzeczywistości niż na zdjęciu. Wszystkim polecam projektantkę!!!

Komentarz archiwalny

Magdalena Kołodziejczuk
,

Jak zwykle REWELACJA!!!!!!!!!!Kocham Wasze prace

Komentarz archiwalny

Magdalena Kołodziejczuk
,

Komentarz archiwalny

Magdalena Kołodziejczuk
,

Komentarz archiwalny

Małgorzata Knych
,

Naszyjnik śliczny i oryginalny. Ogromny plus za możliwość spersonalizowania projektu. Do tego fajna cena. Serdecznie polecam i dziękuje :)) Na pewno będę tu często zaglądać ;))

Komentarz archiwalny

Magdalena Kołodziejczuk
,

Jestem bardzo zadowolona. Dziś przyszła do mnie przesyłka. wykonanie, które jest przepiękne to jedno , ale przesyłka to drugie. Pięknie zapakowane, oprawa, pieczątka i pozdrowienia;-) Dziękuję i od dziś jestem fanką rhodiana;-)

Komentarz dotyczący zamówienia

MB
,

Kolczyki tak jak oczekiwałam bez zastrzeżeń. Transakcja przebiegła ekspresowo. Wszystkim gorąco polecam tą projektantkę.

Komentarz archiwalny

MB
,

Zakupy u tej projektanki przebiegły bez zastrzeżeń, kolczyki miałam w przeciągu dwóch dni od daty zakupu. Kolczyki bardzo ładnie wykonane, nie odbiegają od zdjęcia na stronie. Gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

Małgorzata  Zagorska
,

Naszyjnik jest piękny, taki jak sobie życzyłam.Jest porządnie wykonany, koraliki i reszta pięknie dopasowane.Jestem super zadowolona.Dziękuję.Pozdrawiam M.Z.

Komentarz archiwalny

KG
,

Opaska ładnie wykonana ale słabo zapakowaną i pogięła się w przesyłce. Może dojdzie do siebie... Bardzo chciałam kolczyki z paryskim zegarem ale są dość duże i podklejone za grubym filcem,który przez to się odkleja. Wyglada to niezbyt estetycznie z boku. Już raz go kleilam kropelka, zobaczymy co będzie przy używaniu. Sam haft sutasz bardzo starannie zrobiony. Niestety ten tył kolczyków odbiera im cały urok, ponieważ są duże widać ich bok przy noszeniu.

Komentarz archiwalny

KR
,

Dziękuję za przesyłkę ...Polecam wszystko sie zgadza,kolczyki w całości się zgadzają z fotografią na stronie POLECAM!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

MM
,

Kolczyki piękne:) Transakcja przebiegła natychmiastowo :) Szczerze polecam..

Komentarz archiwalny

DW
,

Piękny prezent pod choinkę.

Komentarz archiwalny

DW
,

Cudowne.

Komentarz archiwalny

DW
,

Kolczyki są piękne dlatego zamówiłam następne.

Komentarz archiwalny

bn
,

Kolczyki śliczne
Transakcja przebiegła pomyślnie
Polecam serdecznie :)

Komentarz archiwalny

EO
,

jak zwykle wszystko znakomicie: biżuteria ładniejsza niż na zdjęciach, przesyłka szybciutka.

Pozdrawiam,

Komentarz archiwalny

MU
,

Piękne kolczyki, świetnie się układają przy uchu.Dotarły szybko.Są starannie wykonane i opakowane.Myślę, że jeszcze nieraz zajrzę do galerii artystki.

Komentarz archiwalny

JH
,

Błyskawiczna realizacja zamówienia. Kolczyki śliczne, precyzyjnie, starannie wykonane. Obdarowanej osobie sprawiły ogromną radość ;-) POLECAM!

Komentarz archiwalny

Joanna  Gawrysiak
,

;)

Komentarz archiwalny

IC
,

jestem zachwycona tym kompletem!! w rzeczywistości jest jeszcze ładniejszy niż na zdjeciu!! dziekuje bardzo za miłą współpracę i myśle, że jeszcze da Pani wróce :)
pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MG
,

Interesy z rhodianą to czysta przyjemność! Biżuteria przepiękna, transakcja pomyślna, przesyłka ekspresowa.....polecam gorąco!!!!

Komentarz archiwalny

KJ
,

Naszyjnik oryginalny, niepowtarzalny, świetnie się prezentuje na szyi. Dziękuję i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

kg
,

Komentarz archiwalny

AU
,

Przesyłka dotarła błyskawicznie w nienaruszonym stanie. Zamówiłam komplet brązoletka + kolczyki, przepięknie wykonane, produkt zgodny z opisem. Bardzo dobra komunikacja ze sprzedającym. Pierwszy raz dokonałam zakupu ale jestem bardzo zadowolona.

Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

,

Transakcja przebiegła bardzo szybko i profesjonalnie, biżuteria według opisu- bardzo ładna.

Komentarz archiwalny

sandra wilczek
,

dziękuję za szybką realizację zamówienia:) komplet jest śliczny!!! pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Basia Mazur
,

Kolczyki są śliczne i dotarły bardzo szybko, dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

Anna Kupis
,

Komplet cudny, zpewnoscią zrobi furorę, wszystko super, piękne dzięki :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Kupis
,

Komplet cudny :) bardzo starannie wykonany, Projektantka bardzo życzliwa, sprawna realizacja zamówienia, gorąco polecam
Ania

Komentarz archiwalny

MK
,

piękne kolczyki! poza tym bardzo szybko zrealizowanie zamówienie. w ciągu dwóch dni dostałam przesyłkę. i to chyba nie będą moje ostatnie zakupy u projektantki. zdecydowanie polecam :)

Komentarz archiwalny

ES
,

Kolczyki piękne i eleganckie. Szczególnie na 6+ zasługuje "Błękitna Laguna".

Komentarz archiwalny

majka faron
,

dzieki wielkie, Biżu jest piękna. POLECAM

Komentarz archiwalny

majka faron
,

dzięki wielkie, Biżu jest piekna :)POLECAM

Komentarz archiwalny

ES
,

Szaraczki które zakupiłam są poprostu cudne.Piękny wzór i wykonanie kolczyków zachwycić może najbardziej wybredne klientki. Polecam Pozdrawiam E.S

Komentarz dotyczący zamówienia

ES
,

Dzięki, kolczyki są piękne. Jestem zachwycona kunsztem, estetyką, delikatnością. Idealnie pasują do każdego ubrania. Ekspresowe wykonanie i dostawa. Gorąco wszystkim polecam.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MS
,

Super, gorąco polecam! :)

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

ju
,

Błyskawiczna realizacja, kolczyki piękniejsze niż na zdjęciu. Bardzo dziękuję!

Komentarz archiwalny

IN
,

piękne kolczyki, starannie wykonane i bardzo miły projektant

Komentarz archiwalny

EO
,

jak zwykle śliczne.... Dziekuję bardzo.

Komentarz archiwalny

Natalia Dąbrowska
,

Komentarz archiwalny

K
,

Bardzo dziękuję za piękne kolczyki!
Super szybka przesyłka i tym sposobem w 2 dni kolczyki są już u mnie w domu i cieszą oko :)
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

bb
,

Bransoletka - cudo ! Po zakupie jednej rzeczy już mi się marzą następne w Pani wykonaniu . Jest Pani Prawdziwą Artystką.!

Komentarz archiwalny

bb
,

Przepiękne i eleganckie kolczyki.Wysoka jakość wyrobu-niezwykle miły kontakt z
Twórcą

Komentarz archiwalny

bb
,

Przepiękne kolczyki - prawdziwe dzieło sztuki. Budzą powszechny zachwyt

Komentarz archiwalny

EM
,

Awers kolczyków - super. na rewers zabrakło materiału lub cierpliwości.

Komentarz archiwalny

EM
,

Dziękuję za kolczyki, ale... awers - super, na rewers zabrakło materiału? Wszak lewa strona też jest bardzo ważna. Ewa

Komentarz dotyczący zamówienia

aW
,

Witam.
Kolczyki są przepiękne, w rzeczywistości wyglądają lepiej.Jestem bardzo zadowolona z zakupu.Ekspresowo zrealizowane zamówienie, już w piątek po pracy miałam przesyłkę.Dziękuję.
Pozdrawiam
Alina

Komentarz archiwalny

EO
,

bardzo ładna biżuteria. Przesyłka błyskawiczna. Polecam

Komentarz archiwalny

BH
,

Dziekuję za cudeńka,dostałam to czego oczekiwałam ,szybciej niż oczekiwałam.To była przyjemność.Pozdrawiam serdecznie.B.H.

Komentarz dotyczący zamówienia

Małgorzata Nowakowska
,

Dziękuję za urocze kolczyki sutasz w kolorze kawy. Będą pasować mi do wielu strojów.magosian

Komentarz dotyczący zamówienia

AA
,

Komentarz archiwalny

AA
,

Komentarz archiwalny

BK
,

Kolczyki jeszcze ładniejsze niż na zdjęciach:) Dziękuję za szybką wysyłkę i gratuluję pomysłowości i precyzji. Z niecierpliwością czekam na dalsze Pani prace.

Komentarz archiwalny

kg
,

Komentarz archiwalny

ID
,

Miła i profesjonalna obsługa, paczka bardzo szybko dostarczona, biżuteria ładna.....wszystko bardzo OK :-) Polecam.

Komentarz archiwalny

KF
,

Bezproblemowa i miła obsługa. Polecam.

Komentarz archiwalny

KF
,

Bezproblemowa i miła obsługa. Polecam.

Komentarz archiwalny

MJ
,

Wszystko w porządku,miła i profesjonalna obsługa:)Rzetelny sprzedawca :)POLECAM GORĄCO INNYM UŻYTKOWNIKOM !!!Dziękuje serdecznie za transakcje.

Komentarz archiwalny

Ewa Rostkowska
,

Komentarz archiwalny

JC
,

Kolczyki śliczne. Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam serdecznie.

Komentarz archiwalny

BS
,

Piękny towar za niską cenę, przesyłka extra,
szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

jR
,

Przyszedł sympatyczny gratisik. Dzięki, wszystko ok :)

Komentarz archiwalny

,

Miła obsługa, paczka szybko dostarczona, biżuteria na prezent - IDEALNA! Czego potrzeba więcej? Gorąco polecam! ;)

Komentarz archiwalny

jR
,

Komentarz archiwalny

BS
,

piękny towar,mistrzowsko dobrane kolory,za rewelacyjnie niską cenę,
gorąco polecam

Komentarz archiwalny

BB
,

Właśnie otrzymałam zamówione świeczniki , są prześliczne, starannie wykonane
i bardzo efektowne.Polecam

Komentarz archiwalny

SB
,

szkatułka jest śliczna, zgodna z opisem i zdjęciem Dziękuję i polecam

Komentarz archiwalny

BT
,

Piękne, małe dzieła sztuki:)
Ekspresowa przesyłka, super kontakt!
Z przyjemnością polecam:)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.96 , na podstawie 272 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta rhodiana


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB