tiliae

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


Cudeńkowo

***Wyprzedaż ***Promocja na wybrane produkty trwa do 2024-01-31*** Cudeńka te duże i małe, różnych technik i zastosowań. A wszystko zaczęło się od warsztatów z witrażu... Poznane tam techniki wykorzystuje w swoich pracach. ***W technice Tiffany'ego wykonuje biżuterie i drobne elementy dekoracyjne np. Aniołki. ***Natomiast Fusing Glass to moja druga miłość. Dzięki tej technice tworze koraliki i kaboszony, które przekształcam w rożnego rodzaju unikatową biżuterię. Do fusingu używam szkła, frytów i confetti firmy Bullseye. Technikę Tiffany'ego jak i Fusing, często w swoich pracach, łącze z techniką wire wrapping. Powstałe szkło w fusing-u w brew pozorom jest bardzo twarde i trwałe, powstaje poprzez wypalenie elementów szkła w specjalnym piecu. ***Poza szkłem tworzę szkatułki i inne elementy dekoracyjne, w technice Decoupage. ***Kolejną pasja jest pirograf. Technika ta polega na wypalaniu różnych wzorów w drewnie. Za pomocą niego ozdabiam rożne elementy i przedmioty. ***Tworzę również biżuterie i dekoracje w żywicy. ***Wszystkie zakupione przez Ciebie CUDEŃKA są starannie pakowane tak aby były gotowe do wręczenia na prezent. Do wysyłki używam materiałów z recyklingu. ***Istnieje możliwość modyfikacji lub wykonanie podobnych ozdób na zamówienie! Zapraszam serdecznie do obejrzenia mojego butiku.

Informacje


***Wyprzedaż ***Promocja na wybrane produkty trwa do 2024-01-31*** Cudeńka te duże i małe, różnych technik i zastosowań. A wszystko zaczęło się od warsztatów z witrażu... Poznane tam techniki wykorzystuje w swoich pracach. ***W technice Tiffany'ego wykonuje biżuterie i drobne elementy dekoracyjne np. Aniołki. ***Natomiast Fusing Glass to moja druga miłość. Dzięki tej technice tworze koraliki i kaboszony, które przekształcam w rożnego rodzaju unikatową biżuterię. Do fusingu używam szkła, frytów i confetti firmy Bullseye. Technikę Tiffany'ego jak i Fusing, często w swoich pracach, łącze z techniką wire wrapping. Powstałe szkło w fusing-u w brew pozorom jest bardzo twarde i trwałe, powstaje poprzez wypalenie elementów szkła w specjalnym piecu. ***Poza szkłem tworzę szkatułki i inne elementy dekoracyjne, w technice Decoupage. ***Kolejną pasja jest pirograf. Technika ta polega na wypalaniu różnych wzorów w drewnie. Za pomocą niego ozdabiam rożne elementy i przedmioty. ***Tworzę również biżuterie i dekoracje w żywicy. ***Wszystkie zakupione przez Ciebie CUDEŃKA są starannie pakowane tak aby były gotowe do wręczenia na prezent. Do wysyłki używam materiałów z recyklingu. ***Istnieje możliwość modyfikacji lub wykonanie podobnych ozdób na zamówienie! Zapraszam serdecznie do obejrzenia mojego butiku.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 150,00 zł rabat 3%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 150,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 3% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Aneta Kasperek
ul. Krzewów 25
43-340 Kozy (PL)Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: aneta kasperek, Krzewów 25, 43-340 Kozy (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres aneta kasperek, Krzewów 25, 43-340 Kozy (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         aneta kasperek, Krzewów 25, 43-340 Kozy (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

aneta kasperek
Krzewów 25, 43-340 Kozy
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: aneta kasperek, Krzewów 25, 43-340 Kozy (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Renata Cygler
,

Piękna bransoletka, bardzo dziękuję za udaną transakcję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

JD
,

Wszystko zgodne z zasadami udanej transakcji. Dziękuję, polecam i gratuluję zdolności.

Komentarz dotyczący zamówienia

JD
,

Wszystko zgodne z zasadami udanej transakcji. Dziękuję, polecam i gratuluję zdolności.

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Podkładki na zamówienie są dokładnie takie o jakie prosiłam, unikaty :)

Komentarz dotyczący produktu

,

Bardzo miła obsługa, bezproblemowy kontakt! Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Pięknie dziękuję za cudny stroik, równie efektowne podkładki i prezent-niespodziankę :)
Przysłane rzeczy cieszą oko nie tylko moje ale i gości, którzy zawitali na święta :)
Podziwiam talent, wyczucie smaku i lekko zazdroszczę, że jak tak nie potrafię...
Serdecznie pozdrawiam

Komentarz archiwalny

TS
,

Perfekcyjnie. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

JS
,

Polecam tego projektanta. Kolczyki, które zamówiłam na prezent są ślicznie wykonane. Przesyłka dotarła do mnie w ekspresowym tempie, mimo że zamawiałam produkt w weekend. Myślę, że to nie będzie ostatni zakup. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

JS
,

Gorąco polecam te piękne cudeńka! przesyłka zgodna z zamówieniem! pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

monika siga
,

boskie!!!!!

Komentarz archiwalny

monika siga
,

Matko ja też chce to cudeńko,jest śliczna.

Komentarz archiwalny

monika siga
,

boska!

Komentarz archiwalny

monika siga
,

śliczna!

Komentarz archiwalny

eB
,

Starannie, zgodnie z opisem.Warto polecić

Komentarz archiwalny

URSZULA BOROŃSKA
,

PRZEŚLICZNE JAJKA

Komentarz archiwalny

aneta kasperek
,

Hahaha. Zgadza się:P

Komentarz archiwalny

Agnieszka Garbatowska
,

Ten koralik doskonale poznaję. Został uwięziony także w mojej cudeńkowej bransoletce;) Przepiękny wisiorek;)

Komentarz archiwalny

Agnieszka Garbatowska
,

Być właścicielką "czegoś pięknego" od Artystki Tiliae to wielka przyjemność i zaszczyt :)
Kolczyki wykonane na moje specjalne zamówienie cieszą mnie, a przy tym budzą zazdrość u innych :D
Przesyłka dotarła błyskawicznie (w dodatku z małym bonusem).
Zakupy w cudeńkowym sklepie polecam każdemu, kto ceni piękno i oryginalność ;) Satysfakcja gwarantowana :)

Komentarz archiwalny

Agnieszka Garbatowska
,

Być właścicielką "czegoś pięknego" od Artystki Tiliae to wielka przyjemność i zaszczyt :)
Kolczyki wykonane na moje specjalne zamówienie cieszą mnie, a przy tym budzą zazdrość u innych :D
Przesyłka dotarła błyskawicznie (w dodatku z małym bonusem).
Zakupy w cudeńkowym sklepie polecam każdemu, kto ceni piękno i oryginalność ;) Satysfakcja gwarantowana :)))

Komentarz dotyczący zamówienia

KM
,

Bardzo szybka dostawa i mily kontakt. Bardzo polecam tego sprzedawce.

Komentarz archiwalny

aneta kasperek
,

Kolczyki się sprzedały, ale jeśli się podoba wzór wykonam podobne :)

Komentarz archiwalny

Agnieszka Garbatowska
,

One już na zdjęciu wyglądają cudownie, jak cukiereczki ;D I jeszcze ta "wiosenna" nazwa <urodzona wiosną> ;)

Komentarz archiwalny

aneta kasperek
,

A jakie piękne są na żywo :P Niestety dużo się traci na zdjęciu. Mam pewien rodzaj klipsów, niektórzy trochę na nie narzekają inni nie. Najprawdopodobniej będę coś kupować lepszego...

Komentarz archiwalny

Agnieszka Garbatowska
,

Jakież one piękne! Nie mogę się napatrzeć ;D Coś tak czuję, że w niedługim czasie sprawię sobie prezent ;) Przy okazji zapytam... czy jest możliwość wymiany bigli na klipsy?

Komentarz archiwalny

aneta kasperek
,

Dziękuje za komentarz. Na dobry początek dnia :) nie wiedziałam ,że ma być to prezent :P Życzę miłego noszenia :)

Komentarz archiwalny

Agnieszka Garbatowska
,

Bransoletka piękna! A jeszcze piękniej prezentuje się na żywo...na mojej ręce ;) Od dziś jestem jej szczęśliwą właścicielką ;D Wygrałam ją w konkursie organizowanym przez Artillo na facebooku ;) To małe cudeńkowe Arcydzieło z pewnością jeszcze nie raz przyniesie mi szczęście. Dziękuję;)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Komentarz archiwalny

AZ
,

Komentarz archiwalny

AZ
,

Kolczyki mnie zauroczyły.
Jestem szczęśliwą posiadaczką pięknej bransoletki.
Za jakiś czas planuję zamówić te cudowne kolczyki- może z kolejną bransoletką do kompletu?

Komentarz archiwalny

AZ
,

Ciekawa praca.Ładne zestawienie zieleni z rudym brązem miedzi. Szybka dostawa,miły kontakt.
Z czystym sumieniem polecam innym kupującym.

Komentarz archiwalny

aneta kasperek
,

Dziękuje Bardzo za komentarze :)

Komentarz archiwalny

RS
,

bardzo ciekawy

Komentarz archiwalny

Justyna Kowalczyk
,

Śliczny...

Komentarz archiwalny

Justyna Kowalczyk
,

Piękna, delikatna i subtelna...

Komentarz archiwalny

Justyna Kowalczyk
,

To już kolejna Pani rzecz w której zakochuję sie od pierwszego spojrzenia...

Komentarz archiwalny

Justyna Kowalczyk
,

Piękna !!!

Komentarz archiwalny

Justyna Kowalczyk
,

Śliczna...

Komentarz archiwalny

Magdalena Mucha
,

Naprawdę śliczna ozdoba i funkcjonalna:))

Komentarz archiwalny

Justyna Kowalczyk
,

Śliczny ....

Komentarz archiwalny

aneta kasperek
,

Musze zmajstrować zdjęcie...i wszystko będzie jasne :P

Komentarz archiwalny

aneta kasperek
,

Dziękuje bardzo za komentarze :)

Komentarz archiwalny

Justyna Kowalczyk
,

rewelacyjna....

Komentarz archiwalny

Magdalena Mucha
,

bardzo ładna... kolory super:)

Komentarz archiwalny

Magdalena Mucha
,

Bardzo fajny... ciekawe, jak wygląda na szyi...

Komentarz archiwalny

mp
,

Wszystko w porządku. POLECAM!!

Komentarz archiwalny

mp
,

Dziękuję i POLECAM. szybka przesyłka i miły kontakt ze sprzedającym!!!!!!!!Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

mp
,

Dziękuję i POLECAM. szybka przesyłka i miły kontakt ze sprzedającym!!!!!!!!Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

mp
,

Piękny pierścień ,misterna praca . Bardzo efektowny dodatek. Dziękuję i POLECAM. szybka przesyłka i miły kontakt ze sprzedającym!!!!!!!!Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

mp
,

Piękne kolczyki w stylu rustykalnym, misterna praca . Bardzo efektowny dodatek. Dziękuję i POLECAM. szybka przesyłka i miły kontakt ze sprzedającym!!!!!!!!Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

mp
,

Przepiękny komplet bardzo baśniowy. Jestem wielce zadowolonym kupującym:)

Komentarz archiwalny

mp
,

Przepiękny naszyjnik o baśniowym charakterze dzięki kontrastującym ze sobą zestawieniu niebieskiego szkła i rudej miedzi.bardzo misterna robota. Serdecznie polecam sprzedającego

Komentarz archiwalny

mp
,

piękny bardzo dekoracyjny naszyjnik, wspaniała misterna robota, secesyjny charakter. serdecznie polecam sprzedającego

Komentarz archiwalny

mp
,

Piękny naszyjnik , bardzo gustowny i oryginalny, o ascetycznym charakterze a mimo to stanowiący wspaniałą ozdobę do kreacji.Serdecznie polecam sprzedającego

Komentarz archiwalny

mp
,

Przepiękne kolczyki w bardzo designerskim stylu. Orginalna kolorystyka i wykonanie, jestem bardzo zadowolona z zakupu. Serdecznie polecam sprzedającego

Komentarz archiwalny

mp
,

Chciałam wszystkim GORĄCO I SERDECZNIE POLECIĆ sprzedającego tiliae. Biżuteria, jaką tworzy to zminiaturyzowane dzieła sztuki, zawarte w szkle. Wszystkie elementy są starannie dopieszczone , wykonane z wielką precyzją i starannością , świetne dobrane kolorystycznie. Jestem bardzo zadowolonym kupującym.Dodatkowo bardzo miły i sympatyczny kontakt, jak również wysyłka dostarczona w ekspresowym tempie:)SERDECZNIE POLECAM I POZDRAWIAM!!!!!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

mp
,

Wspaniała robota, serdecznie POLECAM I POZDRAWIAM!!!!!!!!!!!!!!!WYSYŁKA W EKSPRESOWYM TEMPIE

Komentarz archiwalny

mp
,

Chciałam wszystkim GORĄCO I SERDECZNIE POLECIĆ sprzedającego tiliae. Biżuteria, jaką tworzy to zminiaturyzowane dzieła sztuki, zawarte w szkle. Wszystkie elementy są starannie dopieszczone , wykonane z wielką precyzją i starannością , świetne dobrane kolorystycznie. Jestem bardzo zadowolonym kupującym.Dodatkowo bardzo miły i sympatyczny kontakt, jak również wysyłka dostarczona w ekspresowym tempie:)SERDECZNIE POLECAM I POZDRAWIAM!!!!!!!!

Komentarz archiwalny

aneta kasperek
,

A dziękuje bardzo :)

Komentarz archiwalny

Agnieszka Ceran
,

Trzecie zdjęcie w koszyczku bardzo mi się podoba, mam podobne, ale jakoś jeszcze nie dodałam go do żadnego produktu :) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 59 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Cudeńkowo


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB