elli

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

ellis-art

W moim sklepi znajdziesz produkty, które wyszły spod mojej ręki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie jak i swoich bliskich. Głównie zajmuję się tworzeniem wszelkich papierowych kartek okazjonalnych (ślub komunia, narodziny, chrzciny itp.) , notatników, pamiętników, przepiśników czy tez albumów. Jednak inne dziedziny rękodzieła nie są mi obce. Drugie miejsce po scrapbookingu zajmuje decoupage, któremu poświęcam nieco mniej czasu, ale też jest bliski memu sercu. Wszystkie przedmioty wykonane są przeze mnie od podstaw ręcznie, charakteryzują się niezwykłą dokładnością i dbałością o szczegóły. Do każdej pracy podchodzę indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem co powoduje, że są one oryginalne i niepowtarzalne. Korzystam z najwyższej jakości materiałów do scrapbbokingu i cardmakingu. W wykonywane prace wkładam całe swoje serce i pasję. Jeśli szukasz wyjątkowego upominku dla bliskiej osoby, bądź kogoś wyjątkowego zapraszam, zajrzyj do mego sklepu. Zapraszam do oglądania i zakupów w ellis-art.

Informacje


W moim sklepi znajdziesz produkty, które wyszły spod mojej ręki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie jak i swoich bliskich. Głównie zajmuję się tworzeniem wszelkich papierowych kartek okazjonalnych (ślub komunia, narodziny, chrzciny itp.) , notatników, pamiętników, przepiśników czy tez albumów. Jednak inne dziedziny rękodzieła nie są mi obce. Drugie miejsce po scrapbookingu zajmuje decoupage, któremu poświęcam nieco mniej czasu, ale też jest bliski memu sercu. Wszystkie przedmioty wykonane są przeze mnie od podstaw ręcznie, charakteryzują się niezwykłą dokładnością i dbałością o szczegóły. Do każdej pracy podchodzę indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem co powoduje, że są one oryginalne i niepowtarzalne. Korzystam z najwyższej jakości materiałów do scrapbbokingu i cardmakingu. W wykonywane prace wkładam całe swoje serce i pasję. Jeśli szukasz wyjątkowego upominku dla bliskiej osoby, bądź kogoś wyjątkowego zapraszam, zajrzyj do mego sklepu. Zapraszam do oglądania i zakupów w ellis-art.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Elżbieta Powichrowska
ul. ul. gen. Józefa Bema 62 lok. 47
15-370 Białystok (PL)
NIP: 9660127332
REGON: 050587680

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Elżbieta Powichrowska, Bema 62/47, 15-370 Białystok (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Elżbieta Powichrowska, Bema 62/47, 15-370 Białystok (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Elżbieta Powichrowska, Bema 62/47, 15-370 Białystok (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Elżbieta Powichrowska
Bema 62/47, 15-370 Białystok
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Elżbieta Powichrowska, Bema 62/47, 15-370 Białystok (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


BW
,

Pięknie wykonana kartka, dokładnie taka, jak na zdjęciu. Będę tu wracać!

Komentarz dotyczący produktu

BW
,

Bezproblemowe zamówienie. Pozytywnie zaskoczyła mnie szybka realizacja, biorąc pod uwagę ręczne wykonanie.

Komentarz dotyczący zamówienia

Dominika Pańtak
,

Od kilku lat, nieustannie kupuję u Ellis-art kartki z okazji Dnia Matki. Są przepięknie wykonane, starannie. Mama zawsze przyjmuje je z łezką w oku :). POLECAM

Komentarz dotyczący zamówienia

NM
,

Piękna kartka i staranne wykonanie. Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

JB
,

Piekna

Komentarz dotyczący produktu

AZ
,

Komentarz archiwalny

MO
,

Komentarz archiwalny

JR
,

super, szybko, pięknie. polecam!!!

Komentarz archiwalny

AW
,

Bardzo dziękuję :) Kartka prześliczna, pięknie wykonana, jestem pełna podziwu dla tak wykonanej pracy, na pewno będzie super niespodzianką dla mojej mamy :)

Komentarz archiwalny

WK
,

Przepiękne karteczki. Solidne wykonanie. Polecam!

Komentarz archiwalny

MK
,

Kartki prześliczne! Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

ZN
,

Produkt zgodny z opisem i zdjęciem a nawet ładniejszy na żywo.
Szybka przesyłka.

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

MB
,

Jestem bardzo zachwycona kartka, i podejściem Pani Eli. Bardzo szybka odpowiedź na każde z moich pytań i wątpliwości. Wyspalam kilka propozycji kartek które mi się podobały a Pani Ela zrobiła z tego jedna cudowna kartkę!!! Szybka wysyłka , bez żadnych problemów ze strony projektantki. Polecam w 100 %. Pozdrawiam .

Komentarz dotyczący zamówienia

OF
,

jestem zachwycona

Komentarz archiwalny

KZ
,

Piękna, oryginalna kartka, dobry kontakt z Projektantem, szybka wysyłka, na pewno będę jeszcze tu zaglądać! Dziękuję!

Komentarz archiwalny

EL
,

Prześliczne, cudne kartki na każdą okazję. Terminowa realizacja bez zastrzeżeń. Serdecznie polecam wszystkim ceniącym oryginalność i dokładność.

Życzę wielu szczęśliwych klientów.

Ela z Redy

Komentarz archiwalny

Monika Mazgaj
,

Jak najbardziej polecam! Przepiękna kartka, starannie zrobiona, wszystko tak jak w opisie. Wysyłka bardzo szybka - zasłużony pozytyw!

Komentarz archiwalny

AP
,

Kolejny raz jestem bardzo zadwololona z zamówienia. Zarówno z samych kartek, kontaktu oraz czasu realizacji zamówienia. Jak zwykle kartki są przepiękne i na pewno będą świetnym dodatkiem do prezentu dla państwa młodych. Spokojnie mogę nazwać się stałym klientem i zagwarantować, że w przyszłości jeszcze do Pani powrócę. Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

BK
,

Bardzo piękna kartka - w pełni zgodna z opisem. Piękny, dobrej jakości prezent. Polecam!

Komentarz archiwalny

KT
,

Super :)

Komentarz archiwalny

Agnieszka Głuszek
,

Komentarz archiwalny

BB
,

Piękne i misterne wykonane kartki

Komentarz archiwalny

KU
,

Jestem jak najbardziej zadowolony z zakupu, dziękuję

Komentarz archiwalny

ET
,

Umieram z zachwytu! cudowna;))

Komentarz archiwalny

MR
,

Proszę o napisanie w środku życzeń...

Dzień Matki jest raz w roku,
szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu pragniemy złożyć Ci życzenia,
zdrowia, szczęścia i powodzenia.
Za to, że zawsze jesteś przy naszym boku,
za to, że wskazujesz nam drogę po zmroku,
za to, że dni nasze tęczą malujesz,
dziś Mamo, z głębi serduszek Ci dziękujemy!
Marysia i Dawid

Komentarz archiwalny

JS
,

Komentarz archiwalny

Anna Piwowar
,

Przepiękne, bardzo starannie wykonane karteczki, które uradują każdego obdarowanego .Ekspresowa wysyłka. Gorąco polecam zakupy u Elli, na pewno nikt nie będzie rozczarowany.

Komentarz archiwalny

MS
,

polecam

Komentarz archiwalny

MM
,

Kartka piękna, bardzo elegancka, wyjątkowa, zrobiona z wielką starannością i pasją - wielki talent. Błyskawiczna przesyłka. Super pamiątka dla nowożeńców. Dziękuję i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

KT
,

Przepiękne kartki !!!
Idealnie wykonane. Polecam bardzo bardzo!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

KT
,

Jednym słowem : przepięknie!
Jestem bardzo zadowolona. Dziekuję. :-)

Komentarz archiwalny

AP
,

Najlepsze kartki ślubne na całym artillo :)
Starannie wykonane, a przy tym bardzo miły kontakt i błyskawiczna dostawa.
Serdecznie polecam !

Komentarz archiwalny

MJ
,

bajeczne kartki i pudełeczka, cudownie wykonane, piękne dodatki:) polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

jk
,

Praca wykonana pieknie,starannie oraz ciągły kontakt z projektantem!
Polecam serdecznie!

Komentarz archiwalny

kk
,

Komentarz archiwalny

AP
,

Kartka jest przepiękna. Każdy szczegół wykonany dokładnie bez żadnego "ale". Widać, że zrobiona z pasją i z pełnym skupieniem na detalach.
Dziękuję, polecam i na pewno jeszcze tutaj zajrzę :))

Komentarz archiwalny

AZ
,

Komentarz archiwalny

AK
,

kartki przepiękne, szybka przesyłka :) polecam!

Komentarz archiwalny

,

Kartki są jeszcze piękniejsze na żywo niż na zdjęciach. Będą wspaniałą ozdobą. Serdecznie dziękuję i polecam wszystkim ich zakup!

Komentarz archiwalny

EB
,

pięknie wykonana pocztówka

Komentarz archiwalny

jl
,

Piękne!! Kartka wygląda jak małe arcydzieło.

Komentarz archiwalny

jl
,

Jestem zachwycona, kartka wyglada jak małe arcydzieło!!! Piękna

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Dryja
,

Przesliczna kartka, szybka dostawa i mily kontakt! Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Natalia Szymiec
,

Kartka śliczna ! Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Teresa Kozyra
,

Piękna kartka, szybka wysyłka. Bardzo dobry kontakt. Polecam sprzedającego.

Komentarz archiwalny

P
,

Komentarz archiwalny

BL
,

Kartka jest piękna, bardzo elegancka, wyjątkowa, zrobiona z wielką starannością i pasją - wielki talent. Błyskawiczna przesyłka. Jestem zauroczona. Kontakt bardzo dobry. Dziękuję ślicznie! Pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

A
,

Jestem zachwycona! :) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Natalia Szymiec
,

Świetny kontakt, szybka wysyłka, kartka śliczna :)

Komentarz archiwalny

KK
,

Kartka przepiękna , wykonana bardzo starannie i ciekawie , super szybka przesyłka , jestem bardzo zadowolona z zakupu , pozdrawiam ,Karolina.

Komentarz archiwalny

JG
,

Zamówiona kartka w rzeczywistości prezentuje się jeszcze piękniej. Jestem pełna podziwu dla twórczyni!

Komentarz archiwalny

bb
,

Przeurocza karteczka w romantycznym stylu, bardzo staranie wykonana z dużą ilością szczegów. Pięknie dziękuję i polecam prace artystki.

Komentarz archiwalny

JT
,

Kartka, którą zamówiłam jest przepiękna :-) A dostawa ekspesowa. Naprawdę udany zakup :-)

Komentarz archiwalny

MK
,

Kartka "na żywo" jest jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach :) Pięknie dziękuję! :)

Komentarz archiwalny

MS
,

Kartka śliczna.Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 56 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta ellis-art


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB