bnorbert3

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


Zaka Marek

Zapraszam do sklepu, w którym zaprezentuję tekstylia domowe: obrusy, ozdobne poszewki, staromodne zabawki, drobne upominki, lawendowe wieszaki i saszetki. Ostatnio sporą część mojej oferty to pachnące saszetki, doskonale spełniające się z roli podziękowań dla gości, klientów sklepów oraz uczestników imprez firmowych i wszelkiego typu eventów. Wyroby te mogą być personalizowane. Znaki firmowe lub drobne napisy umieszczam w formie niewielkich wizytówek, dowiązanych pod kokardką do woreczków, wkładam do jednostkowych opakowań. Przy niektórych zamówieniach istnieje możliwość naniesienia logo na wyrób - jeśli pozwalają na to możliwości techniczne, znak jest nanoszony w postaci haftu komputerowego lub nadruku na tkaninie. Rodzaj transferu ustalam wspólnie z klientem i podwykonawcą w taki sposób, aby było to jak najkorzystniejsze dla klienta. Jeśli chodzi o dekoracje tekstylne, tu również mam wiele możliwości, aby zaspokoić Państwa rozmaite gusta i życzenia. Posiadam bogatą kolekcję tkanin, a głowę mam pełną pomysłów. Chętnie pozwolę się też zainspirować i skorzysta w Państwa gotowych projektów.

Informacje


Zapraszam do sklepu, w którym zaprezentuję tekstylia domowe: obrusy, ozdobne poszewki, staromodne zabawki, drobne upominki, lawendowe wieszaki i saszetki. Ostatnio sporą część mojej oferty to pachnące saszetki, doskonale spełniające się z roli podziękowań dla gości, klientów sklepów oraz uczestników imprez firmowych i wszelkiego typu eventów. Wyroby te mogą być personalizowane. Znaki firmowe lub drobne napisy umieszczam w formie niewielkich wizytówek, dowiązanych pod kokardką do woreczków, wkładam do jednostkowych opakowań. Przy niektórych zamówieniach istnieje możliwość naniesienia logo na wyrób - jeśli pozwalają na to możliwości techniczne, znak jest nanoszony w postaci haftu komputerowego lub nadruku na tkaninie. Rodzaj transferu ustalam wspólnie z klientem i podwykonawcą w taki sposób, aby było to jak najkorzystniejsze dla klienta. Jeśli chodzi o dekoracje tekstylne, tu również mam wiele możliwości, aby zaspokoić Państwa rozmaite gusta i życzenia. Posiadam bogatą kolekcję tkanin, a głowę mam pełną pomysłów. Chętnie pozwolę się też zainspirować i skorzysta w Państwa gotowych projektów.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Beata Norbert PPHU NORTOM Beata Norbert
ul. Długa 15/6
58-100 Świdnica (PL)
NIP: 884-188-82-29


Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: PPHU NORTOM Beata Norbert, Żeromskiego 13/7, 58-100 Świdnica (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres PPHU NORTOM Beata Norbert, Żeromskiego 13/7, 58-100 Świdnica (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         PPHU NORTOM Beata Norbert, Żeromskiego 13/7, 58-100 Świdnica (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

PPHU NORTOM Beata Norbert
Żeromskiego 13/7, 58-100 Świdnica
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: PPHU NORTOM Beata Norbert, Żeromskiego 13/7, 58-100 Świdnica (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


J
,

Podkładki pod talerze idealne

Komentarz dotyczący produktu

J
,

Jestem zachwycona podkładkami pod talerze i poszewkami na poduszki . Wykonane z dokładnością. Pięknie zapakowane plus miła niespodzianka . Pani projektant bardzo pomocna i przemiła . Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

IG
,

oceniam produkt na 6+!!!.Porządnie wykonany .Polecam sprzedawcę:)

Komentarz dotyczący produktu

IG
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

IG
,

Produkt oceniam na 6+.

Komentarz dotyczący produktu

IG
,

Polecam !!!To moje 4 zakupy u Pani Beaty i na pewno nie ostatnie:)

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Polecam śliczne poduszki

Komentarz dotyczący produktu

Katarzyna Gamrat
,

Cudowne zakupy. Poszewki piękne, super starannie wykonane. Wrócę po więcej. POLECAM

Komentarz dotyczący zamówienia

Dagmara Pasznicka
,

Super serduszko! Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

Dagmara Pasznicka
,

Cudowne podkładki pod kubki! Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

Dagmara Pasznicka
,

Stylowe podkładki pod talerze, pięknie wykonane! Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

Dagmara Pasznicka
,

Przepiękny bieżnik! Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

Dagmara Pasznicka
,

Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

dl
,

Cudowny

Komentarz dotyczący produktu

dl
,

Cudowny

Komentarz dotyczący produktu

dl
,

Cudowny

Komentarz dotyczący produktu

dl
,

Cudowny

Komentarz dotyczący produktu

dl
,

Cudowny

Komentarz dotyczący produktu

dl
,

Cudowne, a jak pachną <3

Komentarz dotyczący produktu

dl
,

Wieszaki cudowne, pachną i są bardzo dobrze wykonane, idealne na prezent, polecam bardzo:)

Komentarz dotyczący zamówienia

Maria Soltysik
,

Śliczne woreczki. Spokojne, stonowane, delikatne. To nie jedyne które zakupiłam :)

Komentarz dotyczący produktu

Maria Soltysik
,

Przepiękny drobiazg dołączany do prezentów bożonarodzeniowych. Idealnie spinał całość. Przesliczny i nastrojowy.

Komentarz dotyczący produktu

Maria Soltysik
,

Prześliczne. Wraz z lawendowymi woreczkami zapachowymi stanowiły prezent dla mojej siostry. Zakochała się w nich :)

Komentarz dotyczący produktu

Maria Soltysik
,

Bardzo ładne. Romantyczne. Sprezentowałam siostrze a ona.. domówiła kolejne :)

Komentarz dotyczący produktu

Maria Soltysik
,

Moje ulubione. Śliczne. Wszędzie z nimi podróżuję. Sprawdzają się idealnie.

Komentarz dotyczący produktu

Maria Soltysik
,

Przepiękny produkt. Uwielbiam go.

Komentarz dotyczący produktu

Maria Soltysik
,

Przepiękne. Moja siostra wprost się w nich zakochała.. i domówiła kolejne :)

Komentarz dotyczący produktu

URSZULA  Kozłowska
,

Jestem zadowolona z zakupu.

Komentarz dotyczący produktu

URSZULA  Kozłowska
,

Towar zgidny z opisem i prezentacją na stronie.pokecam

Komentarz dotyczący produktu

URSZULA  Kozłowska
,

Dobry produkt w dobrej cenie.jestem zadowolona z zakupu.

Komentarz dotyczący zamówienia

URSZULA  Kozłowska
,

Towar zgidny z opisem.

Komentarz dotyczący produktu

URSZULA  Kozłowska
,

Towar zgodny z opisem i prezentacją na stronie.

Komentarz dotyczący zamówienia

MJ
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

Sylwia Zdebel
,

Wszystko super, materiał dobrej jakości, bardzo szybka realizacja zamówienia , miły kontakt. Serdecznie polecam. :)

Komentarz archiwalny

MS
,

nie wiem, jak będzie wyglądał towar, gdyż jeszcze nie dotarł, ale współpracę oceniam na 1 - bardzo zła obsługa i kontakt

Komentarz archiwalny

AN
,

Zamówione bieżniki i poszewki na poduszki są piękne. Uszyte z dbałością o każdy detal. Materiał gruby, mięsisty i jeszcze ładniejszy niż na zdjęciach. Kontakt ze sprzedającym bardzo dobry, odpowiedź na każde pytanie i fachowe doradztwo. Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

Ewa Opat
,

Podkładki bardzo starannie uszyte. Bardzo ładne!!!

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Wszystko ok. Dziękuję :))

Komentarz archiwalny

MK
,

Majstersztyk!!!!!!!!Bardzo dziękuję.
"Dzieła" budzą zachwyt.

Komentarz archiwalny

MK
,

Cudeńka jak zawsze. jak zawsze wszystkie szczegóły dopieszczone,Dziękuję -:)

Komentarz archiwalny

ED
,

Bardzo ładne rzeczy, które są pięknie zapakowane :) Bardzo polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

BJ
,

Wszystko zgodne z zamówieniem. Polecam!

Komentarz archiwalny

Agnieszka Ragiel
,

Piękne poszewki, bardzo dobra jakość i staranne wykonane, szybki czas realizacji, serdecznie polecam.

Komentarz archiwalny

Maria Soltysik
,

Przepiękne woreczki podróżne. To mój piąty zakup i z każdego kolejnego jestem coraz bardziej zadowolona !! Dziękuję za realizację mojego zamówienia. Przerosło moje oczekiwania. Dziękuję raz jeszcze :)
Maria S.

Komentarz archiwalny

MB
,

Komentarz archiwalny

M
,

Najpiękniejsze poszewki jakie mam zamieszkały ze mną;) są wyjątkowe, piękne i oryginalne-dużo miłości i serca włożyła pani w uszycie ich, każdy detal w nich jest starannie wykończony. Od początku realizacji zamówienia bardzo dobry kontakt, duża pomoc gdyż przy zamówieniu popełniłam kilka błędów ale p. Beata szybko mi pomogła. Bardzo starannie zapakowana przesyłka. Szybka realizacja zamówienia.
Gorąco polecam i dziękuję bardzo.

Komentarz archiwalny

M
,

Najpiękniejsze poszewki jakie mam zamieszkały ze mną;) są wyjątkowe, piękne i oryginalne-dużo miłości i serca włożyła pani w uszycie ich, każdy detal w nich jest starannie wykończony. Od początku realizacji zamówienia bardzo dobry kontakt, duża pomoc gdyż przy zamówieniu popełniłam kilka błędów ale p. Beata szybko mi pomogła. Bardzo starannie zapakowana przesyłka. Szybka realizacja zamówienia.
Gorąco polecam idziękuję bardzo.

Komentarz dotyczący zamówienia

KN
,

Bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą. Dziękuję za prześliczny zestaw. Bardzo starannie uszyty. Pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

BJ
,

Wszystko zgodne z opisem. Szybka transakcja. Polecam

Komentarz archiwalny

AP
,

Siedziska na krzesła bardzo ładne i starannie wykonane. Towar otrzymałam bardzo estetycznie zapakowany. Bardzo dobry kontakt z Sprzedającą. Dziękuję bardzo i polecam gorąco.

Komentarz archiwalny

MC
,

Bardzo dziękuję za udaną transakcję, wiem, że jeszcze nie raz zajrzę do Pani pracowni. A Aniołek już smacznie śpi pomiędzy stronami książki... :)

Komentarz archiwalny

MK
,

Cudeńka i tyle:-)
Serdecznie dziękuję.

Komentarz archiwalny

MK
,

Jak zawsze pełen profesjonalizm.
Każdy produkt "dopieszczony".
Ślicznosci

Komentarz archiwalny

JK
,

Polecam!

Komentarz archiwalny

JK
,

Polecam!!

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

SZ
,

Komentarz archiwalny

MG
,

Poszewki bardzo dobrej jakości, ładnie wykonane, dopracowane detale.

Komentarz archiwalny

mp
,

Co tu dużo gadać,wystarczy spojrzeć i słowa uznania same cisną się na usta.
Dziękuję i pozdrawiam .

Komentarz archiwalny

AK
,

Bardzo dziękuję za zakładkę-aniołka:) jest piękna!!:) czytanie to przyjemność, a z taką zakładką.... jeszcze większa:)

Komentarz archiwalny

bb
,

super estetyka staranność i na tą jakość super cena!!!

Komentarz archiwalny

bb
,

Realizacja zamówienia szybka staranna bardzo estetyczna!!!Zostałam posiadaczką ślicznych woreczków na bieliznę,uroczych zapachowych saszetek,a syn jest zachwycony poszewką w kubańskiej scenerii.Polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

MJ
,

Poszewki bardzo ładne, starannie wykonane. Polecam.

Komentarz archiwalny

Wirginia Buzuluckova
,

Komentarz archiwalny

JD
,

Polecam!!! :D przepiekne sa te podkladki pod talerze! I pasuja do nowoczesnego wnetrza :) Material bardzo fajny :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Towar śliczny - jakość pierwsza. Projektant - bardzo miła osoba :)

Komentarz archiwalny

KW
,

Komentarz archiwalny

Joanna Wieczorek
,

Komentarz archiwalny

Joanna Wieczorek
,

Komentarz archiwalny

EK
,

Piękne poszewki właśnie otrzymałam przesyłkę.
Polecam i sama będę korzystać. Super materiał i uszycie. Dziękuję Pani Beatko!
Edyta K.

Komentarz archiwalny

AO
,

Komentarz archiwalny

JC
,

Szczerze polecam. Produkt w rzeczywistości wygląda lepiej niż na zdjęciu!! Do tego wciąz jestem pod olbrzymim wrażeniem opakowania, już przeglądam kolejne produkty, może coś jeszcze wypatrzę...

Komentarz dotyczący zamówienia

ID
,

Jestem bardzo zadowolona :) polecam

Komentarz archiwalny

IM
,

Komentarz archiwalny

JL
,

Produkty Pani Beaty są bardzo starannie wykonane i ładnie opakowane;)
Serdecznie polecam i na pewno skuszę się i na inne produkty:)

Komentarz archiwalny

ID
,

Polecam każdemy:) Wszystko wykonane dokładnie i rzetelnie :)

Komentarz archiwalny

JW
,

Dziękuję za szybką przesyłkę, "przecudownej urody" zawartość i cudnie zapakowana:) Polecam:))))

Komentarz dotyczący zamówienia

DP
,

I jeszcze jedno: PIĘKNIE ZAPAKOWANE!
Pani Beata jest mistrzynią! :D

Komentarz dotyczący zamówienia

DP
,

Od początku BARDZO MIŁY KONTAKT, mój pomysł został URZECZYWISTNIONY I ZREALIZOWANY :) :) :)
Rzeczy wykonane PRZEŚLICZNIE i z dbałością o SZCZEGÓŁY, a wysyłka EXPRESOWA!
Bardzo polecam!!! Bardzo namawiam do własnych pomysłów, bo w rękach Tego Kreatora zamieniają się w cacuszka! :D :D :D

Pozdrawiam :)

Dorota P.

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Wszystko super i sprawnie - polecam!

Komentarz archiwalny

DN
,

rewelacyjny zakup!! transakcja szybka i sprawna, dobry kontakt ze sprzedającym :)

Komentarz archiwalny

MM
,

Poszewki doszły,wyglądają dokładnie jak na zdjęciu:)są piękne:)dziękuję i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

AW
,

Super woreczki solidnie wykonane polecam Anna Waszak

Komentarz archiwalny

AR
,

Woreczki na czystą i brudną bieliznę lub na inne przedmioty są przepiękne. Wykonane są bardzo bardzo dokładnie, każdy szczegółowo dopracowany. Kolorystyka współgra z użytym materiałem. W rzeczywistości są one jeszcze ładniejsze niż na zdjęciu. Przesłane w przepięknym opakowaniu. I mimo zawirowań ze strony poczty - transakcja przebiegła sprawnie. Bardzo dziękuję za miłą współpracę. Polecam!

Komentarz archiwalny

BT
,

Dzień dobry,

Wczoraj zamówiłam w firmie Artillo 7 poszewek (zamówienie nr 0000034061) i również wczoraj dokonałam przelewu w wys. 105 zł. Czy jest taka mozliwość, żebym otrzymała przesyłkę do piątku do południa. Zależy mi na tym, ponieważ poszewki chciałam przekazać w prezencie w piątek popołudniu. Byłabym wdzięczna za przychylenie się do mojej prośby.

Pozdrawiam serdecznie
Barbara Teysler-Męczykowska
tel. 795 100 718
bteysler@wp.pl

Komentarz dotyczący zamówienia

KW
,

Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości wykonania poszewek. Są urocze.. niepowtarzalne, dopracowane w szczegółach, uszyte z niezwykłą starannością:-) Dziękuję i z serca polecam! Pozdrawiam cieplutko:-)

Komentarz archiwalny

IE
,

Szczerze polecam! Zamówiłam kilka zakładek na prezenty i bardzo szybko otrzymałam prześliczne anioły ręcznie szyte, w które widać, że projektantka wsadziła kawał serducha! Każda jest śliczna i porzadnie wykonana. Polecam molom książkowym! Uroczy produkt!

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Piękny :)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Piękny :)

Komentarz archiwalny

Urszula  Popowska
,

Obrus i bieżnik są przepiękne! Dziękuję też za upominek! Każda rzecz jest wyjątkowa i śliczna :)

Komentarz archiwalny

Urszula  Popowska
,

Przepiękne poszewki. Dziękuję bardzo :)

Komentarz archiwalny

JD
,

zakupy bardzo udane, wyroby zgodne z opisem, starannie wykonane. Kontakt z Projektantem bardzo dobry. Polecam

Komentarz archiwalny

MB
,

Poszewki bardzo, ładne i starannie wykonane otrzymałam bardzo etetycznie zapakowane. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

Ewa Ewula
,

Wszystko zgodne z opisem a co najważniejsze bardzo staranne wykonanie. Jestem bardzo zadowolona z zakupów :)

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

BO
,

Bardzo wysoka jakość materiału i perfekcyjne wykonanie oraz dobry kontakt ze sprzedawcą.
Polecam

Komentarz archiwalny

Bernadeta Suska
,

Ramka śliczna, dziękuję

Komentarz archiwalny

Bernadeta Suska
,

Zakupy jak zwykle udane, miły kontakt z artystą i błyskawiczna przesyłka, dziękuję

Komentarz archiwalny

AB
,

Przepiękne rzeczy,idealnie wykonane, ekspresowa dostawa, pięknie zapakowana.
Polecam i dziękuję bardzo.

Komentarz dotyczący zamówienia

AR
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Profesjonalizm i sympatyczna atmosfera transakcji :-)

Komentarz archiwalny

MR
,

Zamówiłam kilka poszewek.To ,co zobaczyłam po rozpakowaniu ,to wielkie WOW :)
Starannie uszyte,piękne materiały ,wszystko z klasą !Polecam usługi pani Beatki.

Komentarz dotyczący zamówienia

KK
,

Komentarz archiwalny

Anna Potyrała
,

Poszewki piękne zarówno jeśli chodzi o wzór, jak i rodzaj materiału. Komplet idealny, starannie odszyty. Dziękuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AC
,

Poraz kolejny jestem bardzo zadowolona, solidnie uszyte poszewki, śliczne, pięknie spakowane, szybko wysłane - same ach i ech .

Komentarz archiwalny

AC
,

Poduszeczki przepiękne, bardzo starannie wykonane , szybka wysyłka

Komentarz archiwalny

ML
,

Poszewki są śliczne, wykonane z wielką dbałością o szczegóły, bardzo mi się podobają. Dziękuję i polecam :-)

Komentarz archiwalny

ML
,

Poszewki są śliczne, wykonane z wielką dbałością o szczegóły. Dziękuję i polecam :-)

Komentarz archiwalny

JB
,

Dla Pani zawsze najlepsza ocena 6!!!

Komentarz archiwalny

JB
,

Również duże 6 i gorąco polecam

Komentarz archiwalny

JB
,

świetna współpraca, świetne produkty,bardzo dobre jakościowo, polecam gorąco i wystawiam duże 6

Komentarz archiwalny

DU
,

Zaczarowany świat. Wszystkie zakupione prace są po prostu piękne. Przenoszą nas w lepszy świat. Wykonane bardzo starannie z dobrych materiałów. Kontakt ze sprzedającym jest bardzo miły, a przesyłka wysłana szybko i starannie zapakowana. Z pewnością będę tutaj jeszcze kupować rzeczy dla siebie i dla najbliższych.

Komentarz archiwalny

KG
,

Poszewki pani Beaty są solidnie wykonane i super komponują się z innymi poduszkami. Realizacja zamówienia przebiegła szybko, gorąco polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KJ
,

Poszewki ktore zamowilam sa przepiekne jeszcze ladniejsze niz na zdjeciu polecam goraco

Komentarz archiwalny

KW
,

Dziękuję za sprawną i miłą transakcję. Produkt wykonany z niezwykłą starannością, jestem zachwycona:-) Pozdrawiam i szczerze polecam !!!

Komentarz archiwalny

Joanna Wieczorek
,

Błyskawiczna realizacja. Pełne zadowolenie. Gorąco polecam i dziękuję.

Komentarz archiwalny

KM
,

Kolejne zamowienie i ponownie pełen zachwyt. Wszystko piękne i starannie wykonane. Super pomysły na prezenty babciowo-działkowe :)) Gorąco POLECAM i dziękuję :)

Komentarz archiwalny

KM
,

Wszystko przepięknie i starannie wykonane. Poszewki i serduszka prześliczne. Do tego miły kontakt ze Sprzedawcą i błyskawiczna wysyłka. Gorąco POLECAM i dziękuję :)

Komentarz archiwalny

AR
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Komentarz archiwalny

Beata Norbert
,

Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Śliczne serduszka :))

Komentarz archiwalny

mn
,

expresowa dostawa, girlanda śliczna, bardzo dziękuje i polecam trgo sprzedawcę

Komentarz archiwalny

AW
,

transakcja szybka i jestem w pełni zadowolona, piękne poszewki!

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

ll
,

Będę się powtarzać ale trudno. Tekstylia są przepięknie uszyte.

Komentarz archiwalny

Anna Potyrała
,

kaniny bardzo dobrej jakości, starannie odszyte. Kontakt z panią Beatą świetny, wysyłka ekspresowa. Polecam wszystkim zakupy w tym butiku Pozdrawiam i dziękuję

Komentarz archiwalny

Bernadeta Suska
,

Komplet poszewek do sypialni śliczny, pozdrawiam projektantkę

Komentarz archiwalny

Bernadeta Suska
,

Komplecik tekstyliów świątecznych zyskuje na żywo, zdjęcia nie oddają uroku tkanin.

Komentarz archiwalny

Bernadeta Suska
,

Wieszaczki w pastelach przeurocze, a jak pachną, na pewno tutaj wrócę, pozdrawiam serdecznie.

Komentarz archiwalny

AS
,

gorąco polecam! wszystko wykonane z dokładnościa i dbałościa o szczegóły! pozdrawiam sprzedawcę :)

Komentarz archiwalny

PK
,

Poszewki są ślicznie, świetnie i dokładnie wykonane. Bardzo dziękuję :)

Komentarz archiwalny

PK
,

Poszewki są ślicznie, świetnie i dokładnie wykonane. Bardzo dziękuję :)

Komentarz archiwalny

UC
,

piękne woreczki,wspaniały zapach w mojej szafie

Komentarz archiwalny

AD
,

Dziękuję za bardzo szybką realizację zamówienia. Poszewki są przepiękne.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

KK
,

bardzo estetycznie wykonane serduszka, jestem pod ogromnym wrażeniem, gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

Martyna Mikołajczyk
,

Zamówiłam poszewki na poduszki, jestem zachwycona! są przepiękne, bardzo starannie wykonane z bardzo dobrej jakości materiału ! Dziękuje bardzo za szybką i sprawną wysyłkę :) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

mp
,

Miła i szybka obsługa a poszewki marzenie!

Komentarz archiwalny

DM
,

Bardzo dziękuję za cierpliwość, porady i chęć maksymalnego sprostania oczekiwaniom. Komplet tekstyliów kuchennych "Trzy serduszka" jest przepiękny, bardzo starannie wykonany. Mam nadzieję, że to nie ostatnie dodatki wychodzące spod rąk Pani Beaty, które znalazły się w moim domu.

Komentarz archiwalny

DM
,

Zostałam szczęśliwą posiadaczką przepięknego kompletu tekstyliów kuchennych projektu Pani Beaty - obrus, podkładki, poszewki na poduszki - zestaw bardzo gustowny, uroczy, naprawdę cieszy oko. "Zapachy do szafy" bez wątpienia jeszcze nie raz mnie przyciągną!

Komentarz dotyczący zamówienia

KZ
,

Produkt zgodny z zamówieniem. Dokładnie wykończony. Estetycznie zapakowany. Bezproblemowy i szybki kontakt z projektantem. Polecam!

Komentarz archiwalny

BD
,

Ekspresowa realizacja, idealny produkt.

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Nic tylko podziwiać, piękne :))

Komentarz archiwalny

WO
,

Piękne wykonanie:) Polecam!

Komentarz archiwalny

WO
,

to już mój drugi zakup i na pewno nie ostatni:) gorąco polecam:)

Komentarz archiwalny

JW
,

Super. Polecam :)

Komentarz archiwalny

Anna Potyrała
,

Mój drugi zakup w butiku jest udany, podobnie jak pierwszy. Poszewki już prezentują się ładnie na poduszkach, a podkładki na stół staną się prezentem dla bliskich. Dziękuję

Komentarz archiwalny

JT
,

Woreczki śliczne, pachnące, pięknie zapakowane. szczerze POLECAM!!! Pani Beato bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

R
,

Ja również mogę sie przyłączyć do bardzo pozytywnej opinii o Pani Beatce. Produkty wykonane z wielką starannością, zgodne z życzeniem klienta. Bardzo sprawnie przeprowadzone transakcje. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Grzegorzyca-Płaczek
,

Aniołek prześliczny!!! Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

Maria Soltysik
,

Co tu dużo pisać.
To moja kolejna transakcja i z każdą jestem coraz bardziej zachwycona.
Produkty Pani Beaty są przepiękne, a woreczki podróżne (szczególnie z nowej kolekcji bawełny) urokliwe. Chce się je mieć wszystkie :)
Bardzo dziękuję za transakcję.

Komentarz archiwalny

Maria Soltysik
,

Zapachy do szafy..
urocze.. zgrabne.. saszetki z motywem świątecznym i do tego pachnące :) Jednym słowem - prześliczne. Przesyłka błyskawiczna, produkt fantastycznie zapakowany, żadnych "ale" - gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

Anna Małczak
,

Bardzo dobre wykonanie i pięknie prezentują się w salonie.Polecam.

Komentarz archiwalny

WO
,

Piękne poszewki na poduchy:) bardzo dobry kontakt z p. Beatą i szybka wysyłka. Dziękuję i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

Marcin Przyjemski
,

Dokładnie jak na zdjęciu. Zarówno woreczek na piżamkę, jak i chorągiewki brdzo urokliwe. Dziekuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Joanna Wieczorek
,

Zakładki anioły właśnie dotarły, są prześliczne. Bardzo serdecznie dziękuję, pewnie jeszcze do Pani butiku zaglądnę nie raz. Pozdrawiam i gorąco polecam!!! :-):-):-)

Komentarz archiwalny

DC
,

Dziękuję za przepiękne poszewki z motywem lawendy.

Komentarz archiwalny

BP
,

PRZECUDNE OZDOBY :) SERDECZNIE DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM. GORĄCO POLECAM.

Komentarz archiwalny

MP
,

Pięknie wykonane poszewki oraz pięknie zapakowane (aż żal otwierać). Szybka dostawa :)
POLECAM :)

Komentarz archiwalny

NS
,

poszewki super;-) polecam;-)

Komentarz archiwalny

BD
,

Ekspresowa transakcja, produkt bezpiecznie i estetycznie zapakowany, zgodny z zamówieniem. Polecam ten butik.

Komentarz dotyczący zamówienia

BD
,

Komentarz archiwalny

JD
,

Wszystko piękne i starannie wykonane. Super pomysł na prezent. Do tego miły kontakt ze Sprzedawcą i błyskawiczna wysyłka. Gorąco POLECAM i dziękuję :)

Komentarz archiwalny

EP
,

Poszewki na poduszkę,wykonane przez panią Beatę Norbert,są przepiękne.Wykonane z bardo dobrego materiału,ze szczególną starannością.Polecam wyroby Pani Beaty i oceniam je na 6 z plusem.

Komentarz archiwalny

MP
,

Jestem bardzo zadowolona z usług Pani Beaty. Szybki i łatwy kontakt, błyskawiczna wysyłka, porządnie wykonane poszewki. Z czystym sumieniem mogę polecić.

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

Anna Potyrała
,

Zarówno bieżniki, jak i poszewki uszyte są starannie, materiał piękny jeśli chodzi o wzór i bardzo dobrej jakości - tkanina gruba, więc zapewne wytrzymała. Bardzo dziękuję za miły drobiazg. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AB
,

WSZYSTKO W NAJLEPSZYM PORZĄDKU.POSZEWKA SUPER.

Komentarz archiwalny

A
,

Witam,

w dniu wczorajszym dokonałam płatnosci za zakupiony towar, proszę o informację kiedy mogę spodziwać się przesyłaki.W moim zmówieniu nie ma informacji o dokonanej płatnośic.

pozdrawiam,
Aneta Wierzchołowska

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Lesik
,

Poszewki są idealne w każdym calu:) Polecam

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

MG
,

Witam,

p. Beato, właśnie dostałam od Pani przesyłkę. Poszewki są bardzo ładne, starannie wykonane, zgodnie z moimi oczekiwaniami , a serduszko urocze.

Dziękuję i pozdrawiam

Monika

Komentarz archiwalny

MW
,

Bardzo dobra współpraca, szybka realizacja zamówienia, gorąco polecam! :)

Komentarz archiwalny

AS
,

Poszewki zdobią mój narożnik

Komentarz archiwalny

AS
,

Pani Beata szyjąc czaruje,

Komentarz archiwalny

AS
,

Przepiękne rzeczy

Komentarz archiwalny

JB
,

oceniam bardzo dobrze wszystko starannie uszyte, bardzo miły kontakt polecam serdecznie

Komentarz dotyczący zamówienia

AP
,

Polecam :) super kontakt, szybka wysyłka i piękne projekty :)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Superowe :-)

Komentarz archiwalny

Bernadeta Suska
,

Przemiły kontakt z panią Beatą, ekspresowa przesyłka i pięknie wykonane poszewki, pozdrawiam.

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Uwielbiam przepiękne rzeczy, które tworzy Pani Beata.

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Fantastyczne rzeczy, DZIĘKUJĘ

Komentarz archiwalny

,

Cudowne poszewki na poduchy i piękne świąteczne serduszka. Wykonanie precyzyjne, całość oszałamiająca, mistrzostwo świata:) Wszystko prezentuje się lepiej niż na zdjęciach... Ukłony dla wielce zdolnej projektantki. Dziękuję, będę wracać, Agnieszka

Komentarz archiwalny

Małgorzata Maj-Olszowiec
,

Poduszki sliczne, staranne wykonanie. Polecam.

Komentarz archiwalny

AS
,

Poszewka przepiękna . SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Komentarz archiwalny

JC
,

Transakcja wzorowa, poszewki piękne, zamierzam kupić następne:) dziękuję!

Komentarz archiwalny

BS
,

Poszewki bardzo ładnie wykonane,ciekawy wzór, estetycznie wykończone,szybka dostawa,polecam.

Komentarz archiwalny

EF
,

Idealny kontakt i bardzo szybko zrealizowana przesyłka. Towar zgodny z opisem, śliczny, na pewno kogoś uraduję pod choinką :-)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.95 , na podstawie 196 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Zaka Marek


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB