arcydelko
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

arcydelko

Witam. Dziękuję za zainteresowanie produktami arcydełka. W butiku znajdą Państwa rzeczy niebanalne i unikatowe. Stworzone zostały z pasją przy użyciu rąk i serca. Od lat fascynują mnie koronki oraz ich użytkowe wykorzystanie we wnętrzach. Tworzenie ich na szydełku stało się nie tylko moim hobby ale i sposobem na życie. Z przyjemnością tworzę również ubranka dla Państwa pociech. Przy tworzeniu produktów używam najlepszych, naturalnych , dostępnych na rynku materiałów. W przypadku koronek są to nici merceryzowane, które gwarantują użytkowanie np firan przez wiele lat. Ubranka i galanterię dla dzieci wykonuję z niegryzących i nieuczulających włóczek wełnianych i bawełnianych. Moja twórczość została wyróżniona znakiem jakości polskiego rękodzieła. Dbałość o wykonanie, autorskie wzornictwo zostały potwierdzone przez grono artystów polskich zrzeszonych pod nazwą POLAND HANDMADE . Wzory tworzone są na indywidualne zamówienie. Większość pokazanych prac to moje autorskie projekty. Każdy produkt przedstawiony w butiku może być przeprojektowany i dostosowany wymiarami do Państwa potrzeb. Zapraszam do skorzystania z mojej oferty.

Informacje


Witam. Dziękuję za zainteresowanie produktami arcydełka. W butiku znajdą Państwa rzeczy niebanalne i unikatowe. Stworzone zostały z pasją przy użyciu rąk i serca. Od lat fascynują mnie koronki oraz ich użytkowe wykorzystanie we wnętrzach. Tworzenie ich na szydełku stało się nie tylko moim hobby ale i sposobem na życie. Z przyjemnością tworzę również ubranka dla Państwa pociech. Przy tworzeniu produktów używam najlepszych, naturalnych , dostępnych na rynku materiałów. W przypadku koronek są to nici merceryzowane, które gwarantują użytkowanie np firan przez wiele lat. Ubranka i galanterię dla dzieci wykonuję z niegryzących i nieuczulających włóczek wełnianych i bawełnianych. Moja twórczość została wyróżniona znakiem jakości polskiego rękodzieła. Dbałość o wykonanie, autorskie wzornictwo zostały potwierdzone przez grono artystów polskich zrzeszonych pod nazwą POLAND HANDMADE . Wzory tworzone są na indywidualne zamówienie. Większość pokazanych prac to moje autorskie projekty. Każdy produkt przedstawiony w butiku może być przeprojektowany i dostosowany wymiarami do Państwa potrzeb. Zapraszam do skorzystania z mojej oferty.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Wizja Przestrzeni Małgorzata Muszyńska
ul. Nieciszów 4n
56-400 Oleśnica (PL)
NIP: 6161280025
REGON: 360849736

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Wizja Przestrzeni , Nieciszów 4n, 56-400 Oleśnica (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Wizja Przestrzeni , Nieciszów 4n, 56-400 Oleśnica (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Wizja Przestrzeni , Nieciszów 4n, 56-400 Oleśnica (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Wizja Przestrzeni
Nieciszów 4n, 56-400 Oleśnica
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Wizja Przestrzeni , Nieciszów 4n, 56-400 Oleśnica (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


BO
,

Firanki z tanczacym aniolkiem sa przesliczne. Jestem bardzo zadowolona.

Komentarz dotyczący produktu

BO
,

Butik funkcjonuje bardzo fajnie. Mozna zamowic tu wszystko, czego dusza zapragnie.

Komentarz dotyczący zamówienia

UJ
,

Super wykonanie, jest to dalszy ciąg wykonanej już wcześniej pracy, polecam wykonawcę

Komentarz dotyczący produktu

UJ
,

Bezpieczna transakcja

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Po prostu przepiękne! Unikatowe wzory.

Komentarz dotyczący produktu

AK
,

Jestem entuzjastką rękodzieła Arcydełko.

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Przepiękna zadrostka.

Komentarz dotyczący produktu

AK
,

Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

RZ
,

cudna praca, solidne wykonanie, polecam

Komentarz dotyczący produktu

RZ
,

cudna praca, solidne wykonanie, polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Marzena Konarska
,

Piękne, misterne zazdrostki przez które świat wygląda zupełnie inaczej:) Pani Aniu bardzo dziękuje. Polecam.

Komentarz archiwalny

Marzena Konarska
,

Zazdroski przepięknie wykonane, delikatne i przezierne. Kontakt z artystą znakomity. Polecam.

Komentarz archiwalny

MB
,

Zamówienie zrealizowane doskonale- śmiało polecam :)

Komentarz archiwalny

OJ
,

Piękna , artystyczna robota.Wyróżnia się starannością wykonania i i ciekawym wzorem. Buduje klimat pomieszczenia ( u mnie wejściowego) i wzbudza zainteresowanie odwiedzających, którzy doceniają trud , ogrom pracy i kunszt wykonawcy. Dziękuję i polecam artystę.

Komentarz archiwalny

LT
,

uwielbiam szydełkowe zazdrostki ...chyba dlatego ze sama ich nie potrafię robić

Komentarz archiwalny

LT
,

jestem zadowolona ...mam super prezent dla córki

Komentarz archiwalny

KN
,

piękny wzór!

Komentarz archiwalny

KN
,

niesamowita zazdrostka!

Komentarz archiwalny

Anna Lojtek
,

Dziękuję:) Jedna z moich ulubionych. Pozdrawiam serdecznie:)

Komentarz archiwalny

KN
,

Piękna podusia! :)

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Bardzo miły kontakt, zamówiony produkt wykonany rzetelnie i dokładnie.Produkt po otrzymaniu jeszcze ładniejszy niż na pokazowym zdjęciu. Wykazanie niesamowitej troski o późniejsze użytkowanie produktu. Pełen profesjonalizm i perfekcjonizm.Jestem bardzo zadowolona.

Komentarz archiwalny

Anna Lojtek
,

Dziękuję keejti:)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Kolejna piękność :))

Komentarz archiwalny

Joanna Wieczorek
,

Koszulki są przepiękne, jestem nimi zachwycona. Serdecznie dziękuję. Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

km
,

Piękne!

Komentarz archiwalny

AM
,

Zamówienie spełniło moje oczekiwania. Firanka bardzo ładne wykona i godna polecenia. Dobry kontakt ze sprzedawcą. Doceniam również udzielone porady dotyczące zamówionego produktu.

Komentarz archiwalny

AM
,

Posiadam firankę "Wiosna", która bardzo ładnie się prezentuje. Jej fason z wykończeniem w kształcie łuku umożliwia wyeksponowanie kwiatów doniczkowych lub innych ozdób okiennych.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Bardzo ładne i pracochłonne, znam się na tym,heh :)) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

MP
,

Podkładki cudne:)

Komentarz archiwalny

Anna Lojtek
,

:) dziękuję Keejti. Pochwała od mistrzyni koronek bezcenna :) Pozdrawiam serdecznie :)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Przepraszam, miało być firaneczki:))

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Śliczna, jak i wszystkie pozostałe fkarteczki :))

Komentarz archiwalny

mm
,

Zazdrostka przepiękna. Naprawdę polecam. Nadaje urok i tworzy atmosferę.

Komentarz archiwalny

Anna Lojtek
,

Pięknie dziękuję:)

Komentarz archiwalny

DOROTA CIESIELSKA
,

Przepiękne :)

Komentarz archiwalny

AG
,

Pięknie wykonane zamówienie. Polecam!

Komentarz archiwalny

JK
,

Wszystkie rzeczy są cudowne. Warto było czekać!

Komentarz archiwalny

AD
,

Dziekuję,zestaw "Się poświęcił" jest naprawdę super:). Każdy, kto poatrzy ma usmiech na twarzy:). Pojedzie do Irlandii:)).

Komentarz dotyczący zamówienia

AD
,

Komentarz archiwalny

Marta Brodzinska
,

Witam

Przedmioty zostały wykonane z najwyższą starannością, polecam sprzedawcę- arystę napewno ponownie skorzystam z oferty.

Pozdrawiam
Marta

Komentarz archiwalny

ML
,

Zazdrostka jest bardzo ładna i rewelacyjnie prezentuje się na oknie.

Komentarz archiwalny

,

Otrzymałam piękną rzecz, wszystko po drodze działo się zgodnie z umową.

Komentarz archiwalny

kj
,

Wspaniałe! Małe dzieła sztuki! Niestety tej misternej pracy i dokładności jeśli chodzi o detale nie da się opisać - trzeba zobaczyć! Boski gratis w postaci przeuroczej broszki- P O L E C A M ! ! !

Komentarz archiwalny

kj
,

Hej, za cudeńka zapłaciłam już jakiś czas temu, status nie zmienił się :(. Wszystko doszło?

Komentarz dotyczący zamówienia

URSZULA BOROŃSKA
,

śliczna

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Lojtek
,

Bardzo dziękuję:)

Komentarz archiwalny

Kamila Kąkolewska
,

Słodka i prześliczna :-) Bardzo mi się podoba :-)

Komentarz archiwalny

aldona borowiec
,

dziękuję za koszulki i gratis,już tworzę własne kompozycje na tej bazie

Komentarz archiwalny

Joanna Dąbrowska-Bacharz
,

piękne!!! zadziałało na mą słabość do retro stylu ;)

Komentarz archiwalny

gg
,

kuszulki są świetne

Komentarz archiwalny

AP
,

Koszulki super, jeszcze ładniejsze niż na zdjęciach, polecam

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 53 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta arcydelko


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB