annamaria

AnnaMaria Pracownia Artystyczna

Pracownia Artystyczna AnnaMaria to miejsce, w którym najważniejsze są pasja, podejmowanie wyzwań i dążenie do realizacji wszelkich projektów. Każda praca powstająca w pracowni jest wyjątkowa, dopracowana, wykonana z dbałością o szczegóły. Rzadko powtarzam wzory - wolę szukać nowych inspiracji, kierunków i twórczych ścieżek, ale jeśli jesteście zainteresowani przedmiotem, który został już sprzedany - napiszcie, może dla Was zrobię wyjątek? Wykonując prace najbardziej lubię łączyć różne materiały i techniki, dlatego też najbliższy memu sercu jest scrapbooking, który pozwala w pełni rozwinąć skrzydła wyobraźni. Wielowarstwowe kartki, albumy i notesy, pudełka na fotografie i drobiazgi - to podstawowe produkty, których możecie spodziewać się w mojej Pracowni. Prace prezentowane w moim butiku wykonywane są od podstaw, zazwyczaj wg opracowanych przez siebie projektów. Jeśli nie znajdziesz przedmiotu spełniającego Twoje oczekiwania, skontaktuj się ze mną - razem podejmiemy kroki, których rezultat zadowoli obie strony.

Informacje


Pracownia Artystyczna AnnaMaria to miejsce, w którym najważniejsze są pasja, podejmowanie wyzwań i dążenie do realizacji wszelkich projektów. Każda praca powstająca w pracowni jest wyjątkowa, dopracowana, wykonana z dbałością o szczegóły. Rzadko powtarzam wzory - wolę szukać nowych inspiracji, kierunków i twórczych ścieżek, ale jeśli jesteście zainteresowani przedmiotem, który został już sprzedany - napiszcie, może dla Was zrobię wyjątek? Wykonując prace najbardziej lubię łączyć różne materiały i techniki, dlatego też najbliższy memu sercu jest scrapbooking, który pozwala w pełni rozwinąć skrzydła wyobraźni. Wielowarstwowe kartki, albumy i notesy, pudełka na fotografie i drobiazgi - to podstawowe produkty, których możecie spodziewać się w mojej Pracowni. Prace prezentowane w moim butiku wykonywane są od podstaw, zazwyczaj wg opracowanych przez siebie projektów. Jeśli nie znajdziesz przedmiotu spełniającego Twoje oczekiwania, skontaktuj się ze mną - razem podejmiemy kroki, których rezultat zadowoli obie strony.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 200,00 zł rabat 3%
od 500,00 zł rabat 5%
od 700,00 zł rabat 7%
od 1 000,00 zł rabat 8%
od 1 500,00 zł rabat 10%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 200,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 3% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Annamaria Pracownia Artystyczna Iwona Pawelec-Burczaniuk
ul. Spokojna 12
21-300 Radzyń Podlaski (PL)
NIP: 538-170-71-98
REGON: 061477045

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: AnnaMaria Pracownia Artystyczna, Spokojna 12, 21-300 Radzyń Podlaski (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres AnnaMaria Pracownia Artystyczna, Spokojna 12, 21-300 Radzyń Podlaski (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         AnnaMaria Pracownia Artystyczna, Spokojna 12, 21-300 Radzyń Podlaski (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

AnnaMaria Pracownia Artystyczna
Spokojna 12, 21-300 Radzyń Podlaski
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: AnnaMaria Pracownia Artystyczna, Spokojna 12, 21-300 Radzyń Podlaski (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


AW
,

Kartka śliczna, będzie piękną niespodzianką dla mojej babci i dziadka.

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Ewa Grochowska
,

Bardzo ładne wykonanie

Komentarz dotyczący produktu

Ewa Grochowska
,

Niestety zamówienie było realizowane bardzo długo. Musiałam wielokrotnie podejmować kontakt z wykonawcą projektu. W związku z tym, że zależało mi na tym projekcie czekałam. Ostatecznie zamówienie dotarło, ale kwiatki były inne oraz błąd ortograficzny na stronie z dedykacją.

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Butik na piątkę. Godny polecenia.

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

wszystko ładnie pieknie tylko czekam na mała kartke z podzieńkowaniem od kogo. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Karolina Pajdak
,

Komentarz archiwalny

M
,

Wszystko super, kartka przepiękna, błyskawiczna wysyłka. Polecam.

Komentarz archiwalny

AK
,

Szybka realizacja, piękna praca, POLECAM!

Komentarz archiwalny

MB
,

Pudelko na Pierwsza Komunie jest przesliczne! Wykonane z sercem, lepiej niz moglam sobie go wyobrazic. Dziekuje serdecznie i polecam, bo warto wybrac pracownie Pani Iwony! X

Komentarz dotyczący zamówienia

MB
,

Pudelko jest przesliczne! Piekniejsze niz sobie wyobrazalam. Moja siostrzenica bardzo sie ucieszyla i wykorzysta to pudelko na kartki, ktore dostala na komunie. Dziekuje serdecznie!

Komentarz archiwalny

MC
,

Polecam!!!
Kartka pięknie wykonana, pudełko również.

Komentarz archiwalny

IT
,

Komentarz archiwalny

Marlena Turczyn
,

Komentarz archiwalny

iP
,

Zaproszenia bardzo ładne, kontakt z projektantem bardzo pozytywny i miły, polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AV
,

Polecam:)

Komentarz archiwalny

Marek Domański
,

Komentarz archiwalny

Marek Domański
,

Komentarz archiwalny

Karolina Pajdak
,

Komentarz archiwalny

Marek Domański
,

Komentarz archiwalny

Renata Gonia
,

Kartka bardzo ładna, szybka wysyłka, kartka bardzo dobrze zabezpieczona na czas wysyłki. Polecam.

Komentarz archiwalny

Kamila Zajączkowska
,

Kartka jest przepiękna, na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciu, jestem zachwycona! Bardzo dobry kontakt z Panią Projektantką i bardzo szybka wysyłka. Polecam!

Komentarz archiwalny

ks
,

Komentarz archiwalny

KB
,

Śliczna kartka, bardzo szybka wysyłka. Serdecznie polecam :)

Komentarz archiwalny

Anna Szynaka-Zelma
,

wszystko zgodnie z oczekiwaniami. polecam

Komentarz archiwalny

Magdalena Kozub
,

Komentarz archiwalny

Magdalena Kozub
,

Komentarz archiwalny

mb
,

Cudowne prace , wykonane z najwyzsza profesjonalnoscia i dokladnoscia. Wspaniala komunikacja. Definitywnie polece znajomym na przyszlosc. Jeszcze raz dziekuje za wspaniale produkty.

Komentarz archiwalny

JN
,

Bardzo miły kontakt, zaproszenia bardzo dokładnie zrobione-śliczne,
dziękuję.

Komentarz archiwalny

MR
,

:-)

Komentarz archiwalny

BK
,

Szybka realizacja zamówienia.Dobry kontakt ,śliczna kartka .Dziękuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Agnieszka Głuszek
,

Swietny kontakt ze sprzadajaca, produkt jest rewelacyjny - jestem nim zachwycona! :)

Komentarz archiwalny

Agnieszka Głuszek
,

Swietny kontakt ze sprzadajaca, produkt jest rewelacyjny - jestem nim zachwycona! :)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Piękna kartka, super kontakt.
Dziękuję i polecam :)

Komentarz archiwalny

Wiktoria Matusik
,

Zaproszenia śliczne. Bardzo elegancko i starannie wykonane. Polecam!

Komentarz archiwalny

Katarzyna Długa
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

Marzena Nowicka
,

Kartka wykonana bardzo starannie i oryginalnie. Widać w nich włożone serducho i pasja. Kontakt z projektantem świetny, miły i serdeczny. POLECAM BARDZO SERDECZNIE ŚLICZNE ARCYDZIEŁA!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Serdecznie polecam! Bardzo dobry kontakt. Zaproszenia wykonane z należytą starannością.

Komentarz archiwalny

Angie Sz
,

Fantastyczne wykonanie i profesjonalne podejście do klienta. Polecam użytkowniczkę w 10000000000%. :)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Przepiękne prace, polecam :)

Komentarz archiwalny

JZ
,

Bardzo zdolna artystka i przepiękny notes, dziękuję!

Komentarz archiwalny

MN
,

Doskonały kontakt oraz szybkie sfinalizowanie transakcji, czyli wszystkie cechy, jakie powinien posiadać idealny kontrahent.WIELKI POZYTYW!! Dzięki takim sprzedającym miło cokolwiek kupować POLECAM WSZYSTKIM!Dziękuję za udaną transakcję ;D

Komentarz archiwalny

MS
,

Dziękuję za przepiękny album dla Maleństwa wykonany z dbałością o każdy szczegół. Bardzo dobry kontakt, bezproblemowa transakcja. POLECAM!!!

Komentarz archiwalny

Patrycja Olczyk
,

Komentarz archiwalny

MN
,

Doskonały kontakt oraz szybkie sfinalizowanie transakcji, czyli wszystkie cechy, jakie powinien posiadać idealny kontrahent.WIELKI POZYTYW!! Dzięki takim sprzedającym miło cokolwiek kupować POLECAM WSZYSTKIM!Dziękuję za udaną transakcję ;D

Komentarz archiwalny

KK
,

Zakupiona przeze mnie książka kucharska czyli segregator na przepisy jest przepiękna , świetnie wykonana i będzie z pewnością cudownym prezentem , bardzo się cieszę ,że zdecydowałam się na ten zakup , a projektantce gratuluję talentu ...,pozdrawiam,Karolina

Komentarz archiwalny

AK
,

Komentarz archiwalny

Alicja Kowalczyk
,

Brardzo bardzo zadowolona :)

Komentarz archiwalny

IU
,

Komentarz archiwalny

IU
,

Kartki są śliczne.Współpraca z Projektantką przebiegała bez problemów.POLECAM .

Komentarz archiwalny

KP
,

Album bardzo ładnie i starannie wykonany. Dobry kontakt i szybka wysyłka. Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

PR
,

Piękne wykonanie pudełeczka z bucikami dla dziecka na prezent.
Kontakt z wykonawcą umożliwił personalizację zlecenia - dodanie życzeń, które zostały starannie wkomponowane w pudełeczko, nadając mu wyjątkowego charakteru.
Jestem zachwycony wykonaniem.

Komentarz archiwalny

Małgorzata Maj-Olszowiec
,

Praca ciekawa, pięknie wykonana.Polecam.

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Polecam, polecam, polecam :-)
Transakcja należy do bardzo udanych- dobry kontakt z Projektantką, doradztwo na wysokim poziomie, szybki termn realizacji zamówienia, dobra jakość materiałów, estetyka i fachowość wykonania.
Nic więcej nie trzeba- dziękujemy :-)

Komentarz archiwalny

ZL
,

Kartki na najwyższym poziomie. Piękne i bardzo estetyczne.

Komentarz archiwalny

AK
,

Super super i jeszcze raz super !!!!
Zaproszenia dla Rodziców przepiękne, naprawdę się nie spodziewałam. :)
Polecam

Komentarz archiwalny

AK
,

Pudełeczko cudowne, przesyłka ekspresowa. Na pewno skorzystam jeszcze z pani oferty.
pozdrawiam
nataliana

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.93 , na podstawie 58 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta AnnaMaria Pracownia Artystyczna


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB