CosyLiving

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Cosy Living

Cosy Living - Żyj przytulnie! :) Pracownia rękodzieła Cosy Living powstało z miłości do urządzania wnętrz, ponadczasowych i oryginalnych dekoracji, które tworzą przytulne wnętrza. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego są ręcznie wykonywane lub ręcznie zdobione. Do wykonania wkładamy 100% zaangażowania, pasji i serca. Chcemy, aby każdy stworzony przez nas produkt spełniał Wasze oczekiwania i wprowadzał do Waszych mieszkania niepowtarzalny klimat. Większość materiałów, z których korzystamy są naturalnego pochodzenia oraz polskiej produkcji. Pozostałe produkty są pochodzenia zachodnioeuropejskiego. Kupując nasze produkty masz pewność, że są one bezpieczne i nietoksyczne. Dla zainteresowanych oferujemy możliwość zamówienia wymarzonego produktu. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz, dokładnie opiszesz czego potrzebujesz i jakie masz wyobrażenie produktu lub dekoracji, a my spróbujemy to stworzyć! Przyjmujemy także zamówienia na produkty w innych rozmiarach, kolorach i wzorach niż te widoczne na stronie sklepu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu - kontakt@cosyliving.pl

Informacje


Cosy Living - Żyj przytulnie! :) Pracownia rękodzieła Cosy Living powstało z miłości do urządzania wnętrz, ponadczasowych i oryginalnych dekoracji, które tworzą przytulne wnętrza. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego są ręcznie wykonywane lub ręcznie zdobione. Do wykonania wkładamy 100% zaangażowania, pasji i serca. Chcemy, aby każdy stworzony przez nas produkt spełniał Wasze oczekiwania i wprowadzał do Waszych mieszkania niepowtarzalny klimat. Większość materiałów, z których korzystamy są naturalnego pochodzenia oraz polskiej produkcji. Pozostałe produkty są pochodzenia zachodnioeuropejskiego. Kupując nasze produkty masz pewność, że są one bezpieczne i nietoksyczne. Dla zainteresowanych oferujemy możliwość zamówienia wymarzonego produktu. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz, dokładnie opiszesz czego potrzebujesz i jakie masz wyobrażenie produktu lub dekoracji, a my spróbujemy to stworzyć! Przyjmujemy także zamówienia na produkty w innych rozmiarach, kolorach i wzorach niż te widoczne na stronie sklepu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu - kontakt@cosyliving.pl

Prawa konsumentów


ROZDZIAŁ 1. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, ręcznie wykonane i nie mają wad, chyba, że jest inaczej zaznaczone w ofercie sprzedaży.
Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronach produktów Sklepu.
Gwarancja na Towary nie jest udzielana.
§ 2. Zamówienia i ich realizacja
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych.
§ 3. Płatności
Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
Klient może wybrać formę płatności:
przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu.
Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy zamówienie zostanie anulowane.
§ 4. Dostawa
Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego.
Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem: ul. Nowowiejska 31/2, 71-219 Bezrzecze.
Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Sprzedawca wskazuje, że:
z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta
Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

ROZDZIAŁ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

ROZDZIAŁ 3. ZWROTY
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Nie dotyczy to zakupu towaru spersonalizowanego, na indywidualne zamówienie klienta.
Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt za pośrednictwem kuriera, Poczty Polskiej koniecznie z potwierdzeniem nadania lub osobiście we wcześniej ustalonym miejscu.

W przypadku chęci zwrotu towaru prosimy o przesłanie formularza zwrotu na adres kontakt@cosyliving.pl.
Niezbędne dane -
numer zamówienia:
data zamówienia:
Imie, nazwisko:
Adres:
Telefon:
Numer rachunku bankowego:
Nazwa towaru, ilość, cena, ewentualnie przyczyna:
inne uwagi:

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 1-7 dni roboczych od otrzymania towaru.
Produkt zwracany nie może nosić żadnych śladów użytkowania, a metka dołączona do produktu nie może zostać zerwana.

ROZDZIAŁ 4. REKLAMACJE
Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres: kontakt@cosyliving.pl.
W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Komentarze


iF
,

Poduszki pięknie wykonane,przytulne!Kontakt z butkiem doskonały.Aby że wszystkich przedświatecznych zakupów mieć taką satysfakcję!Dziękuję(również za miły gratis)

Komentarz dotyczący produktu

iF
,

Poduszki pięknie wykonane,przytulne!Kontakt z butkiem doskonały.Aby że wszystkich przedświatecznych zakupów mieć taką satysfakcję!Dziękuję(również za miły gratis)

Komentarz dotyczący zamówienia

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 2 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Cosy Living


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB