p-przystan
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Papierowa Przystań

Witam serdecznie. Papierowa Przystań to pracownia rękodzieła z pasją. Pracownia powstała w październiku 2016 roku i już otrzymała wyróżnienie - znak towarowy POLAND HANDMADE dla dobrego rękodzieła, tj. takiego, które charakteryzuje się wybitnymi walorami estetycznymi i wysoką jakością wykonania w dziedzinie scrapbookingu. W swojej pracowni oferuję Państwu wyjątkowe "papierowe" pamiątki są to w szczególności kartki okolicznościowe na przeróżne okazje, zaproszenia ale nie tylko. Z wielkim zaangażowaniem wykonuję również ozdobne pudełka tak zwane boxy, niekiedy notesy i albumy. W pracowni powstają również produkty na specjalne zamówienie. Są to produkty w pełni spersonalizowane, wykonane na życzenie klienta. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty. Wysyłka zazwyczaj w pierwszy dzień roboczy od wpłaty jeśli jest to produkt dostępny od ręki. Jeśli na zamówienie to wysyłka następuje zgodnie z podanym przy produkcie czasem. Tworząc każdą ze swoich prac, staram się wkładać w nią całe swoje serce dbając przy tym o każdy najmniejszy szczegół. Co najbardziej lubię w tworzeniu kartek? Uśmiech obdarowanej osoby . Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą mojego butiku.

Informacje


Witam serdecznie. Papierowa Przystań to pracownia rękodzieła z pasją. Pracownia powstała w październiku 2016 roku i już otrzymała wyróżnienie - znak towarowy POLAND HANDMADE dla dobrego rękodzieła, tj. takiego, które charakteryzuje się wybitnymi walorami estetycznymi i wysoką jakością wykonania w dziedzinie scrapbookingu. W swojej pracowni oferuję Państwu wyjątkowe "papierowe" pamiątki są to w szczególności kartki okolicznościowe na przeróżne okazje, zaproszenia ale nie tylko. Z wielkim zaangażowaniem wykonuję również ozdobne pudełka tak zwane boxy, niekiedy notesy i albumy. W pracowni powstają również produkty na specjalne zamówienie. Są to produkty w pełni spersonalizowane, wykonane na życzenie klienta. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty. Wysyłka zazwyczaj w pierwszy dzień roboczy od wpłaty jeśli jest to produkt dostępny od ręki. Jeśli na zamówienie to wysyłka następuje zgodnie z podanym przy produkcie czasem. Tworząc każdą ze swoich prac, staram się wkładać w nią całe swoje serce dbając przy tym o każdy najmniejszy szczegół. Co najbardziej lubię w tworzeniu kartek? Uśmiech obdarowanej osoby . Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą mojego butiku.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Papierowa Przystań Monika Olszewska
ul. Chełmska 34
22-235 Hańsk Pierwszy (PL)
NIP: 565-127-64-38
REGON: 365572647

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Papierowa Przystań, Chełmska 34, 22-235 Hańsk Pierwszy (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Papierowa Przystań, Chełmska 34, 22-235 Hańsk Pierwszy (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Papierowa Przystań, Chełmska 34, 22-235 Hańsk Pierwszy (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Papierowa Przystań
Chełmska 34, 22-235 Hańsk Pierwszy
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Papierowa Przystań, Chełmska 34, 22-235 Hańsk Pierwszy (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


KG
,

Kartka cudowna, pięknie wykonana
Polecam

Komentarz dotyczący produktu

KG
,

Profesjonalnie i szybko zrealizowane zamówienie

Komentarz dotyczący zamówienia

Natalia Dziedzic
,

Zaproszenia pięknie wykonane, szybki kontakt z Panią Moniką i krótki czas oczekiwania. Zdecydowanie polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

AB
,

Skrzyneczka i kartka bardzo starannie i dokładnie wykonana bardzo dużo ładnych detali . Wyjątkowy dodatek do prezentu . Zdecydowanie polecam

Komentarz dotyczący produktu

AB
,

Szybka i profesjonalna pomoc , bardzo dziękuję, to była przyjemność

Komentarz dotyczący zamówienia

BK
,

Piękne zaproszenia, szybka realizacja, bardzo dobry kontakt z projektantem.

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Szcześniewska
,

Super obsługa i produkty

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Wysoka jakość wykonania.

Komentarz dotyczący produktu

A
,

Profesjonalna i miła obsługa. Szybki kontakt

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Kartka wykonana bardzo starannie, zamówienie spełniło moje oczekiwania. Bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą. Szybka realizacja zamówienia. Serdecznie polecam!

Komentarz dotyczący produktu

D
,

Dziękuję za bardzo szybką realizację zamówienia..Kartka z okazji I Komunii Świętej bardzo ładna, "niewinnie" dziewczęca. Zaproponowana przez Panią czcionka do życzeń wewnątrz kartki- śliczna. Dziękuje i polecam Dorota F.

Komentarz dotyczący produktu

D
,

Butik szczerze polecam, sprawnie i szybko, informacje o statusie zamówieniu na bieżąco na e-mail.

Komentarz dotyczący zamówienia

IB
,

Box śliczny, jestem bardzo zadowolona,dziękuję bardzo ,pozdrawiam

Komentarz dotyczący produktu

IB
,

Szybko i profesjonalnie

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Zaproszenia przepiękne, wykonane z dużą starannością. Wysoka jakość!

Komentarz dotyczący produktu

AS
,

Wszystko na wysokim poziomie! Profesjonalna i rzetelna obsługa.

Komentarz dotyczący zamówienia

MT
,

Serdecznie dziękuję za przepiękną kartkę, wykonaną z dbałością o najmniejszy szczegół. Kartka jest niezwykle efektowna, subtelna i niepowtarzalna. Jestem bardzo zadowolona z zakupu oraz przemiłej obsługi. Miłą niespodzianką było pomysłowe zapakowania kartki.
W przyszłości chętnie skorzystam z Państwa oferty, jeśli nadarzy się ku temu okazja. Będę również polecać pracownię Papierową Przystań znajomym i rodzinie.
Bardzo dziękuję i życzę samych zadowolonych Kupujących.

Komentarz dotyczący produktu

MT
,

Oferta bardzo bogata, a kartki niepowtarzalne i zachwycające. Profesjonalne, indywidualne podejście, Doskonały kontakt z Panią Moniką, która jest bardzo dyspozycyjna i potrafi stworzyć cudowne prace.

Komentarz dotyczący zamówienia

AM
,

Zaproszenia piękne a realizacja bardzo szybka. Dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

ED
,

Śliczne zaproszenie, wybitnie w moim stylu Delikatne, a zarazem bardziej nowoczesne. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

ED
,

Transakcja przebiegła wzorowo. Ze względu na konieczność szybkiej realizacji, spotkaliśmy się z wyrozumiałością, bardzo miłą i profesjonalną obsługą. Również na najwyższą ocenę zasługują zakupione zaproszenia, zgodne z opisem i zdjęciem, a w rzeczywistości wyglądają jeszcze bardziej stylowo. Szkoda, że nie ma zbyt wielu okazji, by wracać do tego typu zamówień, ale następnym razem oferta Papierowej Przystani będzie moim pierwszym wyborem. Dziękuję za współpracę. Pozdrawiam i polecam wszystkim. ELA

Komentarz dotyczący zamówienia

AU
,

Piękne zaproszenia, estetyczne wykonanie.

Komentarz dotyczący produktu

AU
,

Gorąco poleca, szybki kontakt i obsługa.

Komentarz dotyczący zamówienia

KM
,

Zaproszenia piękne w każdym detalu. Delikatne i świetnie wykonane.

Komentarz dotyczący produktu

KM
,

Szybka realizacja i super kontakt

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Kartka prześliczna, prawdziwe dzieło sztuki, przepięknie wykonana. Jestem zachwycona i wiem, że będzie cudowną niespodzianką :)

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Bardzo dobry kontakt, ekspresowa wysyłka. Polecam :) I dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

jw
,

Jestem bardzo zadowolona z zaproszeń komunijnych wykonanych przez Panią Monikę .Kontakt na bieżąco .Wszystko zgodne z ustaleniami i na czas .Bardzo dziękuję za piękne zaproszenia .Gorąco polecam Papierową Przystań .Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

mp
,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Miła, sprawna i szybka obsługa.
Bardzo dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

EI
,

BARDZO MIŁA OBSŁUGA. SZYBKA REALIZACJA. POLECAM

Komentarz dotyczący zamówienia

PT
,

Polecam projektanta i butik, szybki kontakt oraz sprawna realizacja zamowienia zgodnie z sugestiami.

Komentarz dotyczący zamówienia

MB
,

Jestem bardzo zadowolona z kartki wykonanej przez panią Monikę Olszewską. Jest dokładnie taka, jaką sobie wyobrażałam i jaką pragnęłam otrzymać. Byłam zadowolona z telefonu Pani Olszewskiej w celu uzgodnienia szczegółów zamówienia i z jej słusznych rad.
Z pewnością skorzystam jeszcze nie raz z Państwa oferty.

Komentarz dotyczący produktu

MB
,

Jestem bardzo zadowolona z kartki wykonanej przez panią Monikę Olszewską. Jest dokładnie taka, jaką sobie wyobrażałam i jaką pragnęłam otrzymać. Byłam zadowolona z telefonu Pani Olszewskiej w celu uzgodnienia szczegółów zamówienia i z jej słusznych rad.
Z pewnością skorzystam jeszcze nie raz z Państwa oferty.

Komentarz dotyczący zamówienia

LR
,

Jestem pełna podziwu profesjonalnego wykonania pięknych zaproszeń. Oprócz wspaniałego efektu bardzo miła i szybka obsługa. Polecam gorąco.

Komentarz dotyczący zamówienia

MG
,

Bardzo wysoka jakość produktu ekspresowa realizacja zamówienia .Bardzo polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Piękny design, wszystko na najwyższym poziomie. Zdecydowanie polecam.

Komentarz dotyczący produktu

AK
,

Szybka realizacja zamówienia oraz wysyłka. Rewelacyjny kontakt ze sprzedająca.

Komentarz dotyczący zamówienia

IC
,

Przepiękne, starannie wykonane, jestem zachwycona.

Komentarz dotyczący produktu

IC
,

Wszystko ok, polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Kruszyńska
,

Zaproszenia bardzo estetyczne i staranne. Są wykonane z należytą dbałością.

Komentarz dotyczący produktu

Anna Kruszyńska
,

Zaproszenia wykonane z wielką starannością. Kontakt z wykonawcą bardzo dobry. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Gorąco polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

JB
,

Produkt spełnił moje oczekiwania. Bardzo ładnie wykonany.

Komentarz dotyczący produktu

JB
,

Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Kuryłowicz
,

Zaproszenia któe zamówiłam - mistrzostwo świata!!!! bardzo starannie wykonane, śliczne, fachowe doradztwo - polecam!!!! Pani Monika przemiła osoba.

Komentarz dotyczący zamówienia

PM
,

Kartka wykonana przez Panią Monikę Olszewską była prezentem na Chrzest Święty dla mojego Chrześniaka. Przepiękna, starannie wykonana, po prostu idealna. Na żywo wygląda jeszcze piękniej niż na zdjęciach. Zamówienie zrealizowane bardzo szybko, świetny kontakt z Panią Moniką. Bardzo polecam, na pewno wrócę jeszcze po jakąś perełkę od Pani Monika <3

Komentarz dotyczący produktu

Anna Kudaj
,

Zaproszenia przepiękne.Pełen profesjonalizm.Współpraca i realizacja na najwyższym poziomie.POLECAM

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

SUPER!!

Komentarz dotyczący produktu

TK
,

Świetne wykonanie ,estetycznie ,piękna nazwa ocena najwyższa.Ludzie ,którzy się tym zajmują są profesjonalistami .Materiały które są używane do produkcji najlepsza jakość.Pozdrawiam i polecam wszystkim.

Komentarz dotyczący produktu

TK
,

Witam serdecznie butik oceniam na najwyższą ocenę, za szybką realizację zamówienia ,precyzję w wykonaniu.Polecam wszystkim którzy pragną sprawić komuś bliskiemu radość.Pozdrawiam serdecznie i życzę jak najwięcej zamówień oraz nowych pomysłów w tworzeniu.

Komentarz dotyczący zamówienia

Magdalena Kowalewska+Pahlke
,

Państwo Młodzi byli zachwyceni kompletem, opakowanie na wino stoi na honorowym miejscu w ich nowym domu, to chyba najlepsza wizytówka dla autorki :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Rewelacja! Gorąco polecam! Śliczne cudo!

Komentarz dotyczący zamówienia

ES
,

Szybka realizacja zamówienia. Bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

ES
,

Wykonana z dbałością o każdy detal .

Komentarz dotyczący produktu

PK
,

Bardzo szybka realizacja zamówienia, zamówiony produkt robi wrażenie. Polecam!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AD
,

Piekne wykonanie, szybka dostawa. Rewelacja. Polecam goraco!

Komentarz dotyczący produktu

WS
,

Wszystko jak należy! Szybko, sprawnie... dobry kontakt ze sprzedającym

Komentarz dotyczący zamówienia

KK
,

Wykonanie przepiękne.

Komentarz dotyczący produktu

KK
,

Szybka obsługa i przesyłka.

Komentarz dotyczący zamówienia

JS
,

Dziękuję pięknie za cudowne zaproszenia.

Komentarz dotyczący zamówienia

DZ
,

Papierowa Przystań to bardzo profesjonalny i znający się na rzeczy butik. Cała transakcja przebiełba bardzo szybko i sprawnie. A zakupiona pamiątka jest poprostu przepiękna!!!. Bardzo bardzo dziękuję i wszystkim gorąco polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

EL
,

szybko, sprawnie, kartki bardzo ładne, estetycznie wykonane.

Komentarz dotyczący zamówienia

MR
,

Zaproszenia śliczne, wykonane starannie i dokładnie.

Komentarz dotyczący produktu

MR
,

Bardzo ładnie wykonane zamówienie, sprawna i szybka komunikacja z butikiem, terminowość i profesjonalizm. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Bardzo ładnie i rzetelnie wykonana skrzynka na winko plus kartka. Śliczny komplet. Polecam.

Komentarz dotyczący produktu

AS
,

Sprawna i bezproblemowa realizacja. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

AM
,

polecam

Komentarz dotyczący produktu

AM
,

polecam serdecznie

Komentarz dotyczący zamówienia

MB
,

Pamiątka chrztu została zgodnie z moją prośbą przygotowana w wersji dla chłopca. Jest śliczna. Wykonana po prostu perfekcyjnie. Chciałam żeby pamiątka od Matki Chrzestnej była wyjątkowa dlatego przyznaję że szukałam kilka dni żeby znaleźć tę jedyną. I tak się stało. Pamiątka wykonana przez Papierową Przystań jest dokładnie taka jaka sobie wymarzyłam: subtelna i wyjątkowa! Gorąco polecam!!!

Komentarz dotyczący produktu

MB
,

Kontakt na bieżąco! Wszystko zgodnie z ustaleniami, wszystko na czas. Bardzo dziękuję za piękną pamiątkę. Gorąco polecam współpracę z Papierową Przystanią! Jest to moja pierwsza pamiątka zakupiona w Papierowej Przystani ale na pewno nie ostatnia!!:))

Komentarz dotyczący zamówienia

HL
,

Super:)

Komentarz dotyczący produktu

HL
,

Super :)

Komentarz dotyczący zamówienia

HL
,

Super:)

Komentarz dotyczący produktu

HL
,

Super:)

Komentarz dotyczący zamówienia

GK
,

Realizacja zgodna z zamówieniem. Kartka prześliczna bardzo estetycznie wykonana. Pełen profesjonalizm.

Komentarz dotyczący zamówienia

AO
,

W rzeczywiści wygląda znacznie lepiej niż na zdjęciach. Jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania.

Komentarz dotyczący produktu

AO
,

Jestem bardzo zadowolony z realizacji zamówienia. Odbyło się bez żadnych zakłóceń. Spotkałem się z profesjonalną obsługą. Pani Monika służyła poradą i wykazała się profesjonalizmem w trakcie uzgadniania szczegółów.

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

CUDO!!!!! perfekcyjne wykonanie!!!!

Komentarz dotyczący produktu

AS
,

super kontakt dostosowanie do klienta POLECAM

Komentarz dotyczący zamówienia

MP
,

przepiękny prezent ślubny

Komentarz dotyczący produktu

MP
,

super współpraca, szybka realizacja - gorąco polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Ola Ola
,

Przepiękny zestaw, misternie wykonany, delikatny, na żywo jeszcze piękniejszy niż na prezentowanych zdjęciach. Sprawił wielką radość Państwu Młodym i wzbudził duże zainteresowanie wśród gości m.in. z powodu swej niepowtarzalności i pięknego wykonania. Bardzo dziękuję Pani Moniko, na pewno jeszcze wrócę ;)

Komentarz dotyczący produktu

Ola Ola
,

Bardzo dziękuję za realizację zamówienia. Bardzo dobry kontakt, pomoc, szybka, rzetelna realizacja. Przesyłka dotarła ekspresowo, starannie zapakowana, niestety, brak czasu sprawił, że z opóźnieniem piszę to podziękowanie. Serdecznie polecam Państwu zakupy w Papierowej Przystani. Cudne są te wszystkie artykuły...

Komentarz dotyczący zamówienia

AI
,

Dziękuję serdecznie. Przepiękne kartki. Szybka dostawa, wszystko ok. Polecam jak najbardziej.

Komentarz dotyczący zamówienia

BB
,

Majstersztyk wykonania.

Komentarz dotyczący produktu

BB
,

Profesjonalny, rzetelny, dotrzymujący terminu.

Komentarz dotyczący zamówienia

KC
,

Wszystko w najlepszym porządku. Szybko, sprawnie, bezproblemowo. Pudełka wykonane z największą starannością i w odpowiednim wymiarze. Dziękuję. Pozdrawiam.

Komentarz dotyczący zamówienia

ZP
,

Prześliczna kartka i pudełko ♡

Komentarz dotyczący produktu

ZP
,

Szybki i bardzo miły kontakt :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Jak poprzednio- sprawny kontakt, bardzo szybka wysyłka. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

EK
,

Produkt bardzo starannie wykonany, zgodny z zamówieniem.

Komentarz dotyczący produktu

EK
,

Zamówienie bardzo szybko wykonane.

Komentarz dotyczący zamówienia

DK
,

Rewelacyjna jakość produktów oraz świetny kontakt. POLECAM!

Komentarz dotyczący produktu

DK
,

Najwyższa jakość obsługi.

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Prześliczny i bardzo ładnie wykonany !

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Prześliczny i bardzo ładnie wykonany !

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Zamówienie zrealizowane szybko i profesjonalnie. Pani Projektantka niezwykle pomocna, miła i kompetentna.Bardzo dobrze doradziła mi w sprawie treści życzeń. Butik godny polecenia !!!

Komentarz dotyczący zamówienia

ER
,

Pięknie wykonana kartka!
Doskonała pamiątka!

Komentarz dotyczący produktu

ER
,

Rewelacyjna obsługa, szybkie dokonywanie realizacji, wyjście na przeciw oczekiwaniom zamawiającego.
Korzystanie z usług "Papierowej Przystani" to czysta przyjemność!
POLECAM!

Komentarz dotyczący zamówienia

E
,

Karteczka pięknie i precyzyjnie wykonana,kontakt z projektantem bardzo bez żadnych problemów.Karteczka przyszła dzień po zamówieniu.Polecam wszystkim.

Komentarz dotyczący zamówienia

Andrzej Jemielita
,

Dobry kontakt ze Sprzedającym. Szybka realizacja spersonalizowanego zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

Edyta Dąbkowska
,

Polecam Papierową Przystań. Wszystko zgodnie z umową. Pani o dużej cierpliwości dla Klienta. Zaproszenia bardzo ładne, szybka wysyłka.

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Bury
,

IDEALNIE!!!! Jak zawsze kartki wykonane przepięknie, starannie, wyglądają lepiej niż ofercie :) Realizacja sprawna, kontakt ze Sprzedającym bardzo dobry. POLECAM WSZYSTKIM!!

Komentarz dotyczący zamówienia

L
,

Piękna pamiątka , wykonana z dbałością o szczegóły, ślicznie zapakowana. Poprostu cudeńko :) Bardzo chętnie wrócę do butiku Papierowa przystań. Dziękuję bardzo :)

Komentarz dotyczący produktu

L
,

Zamówienie zrealizowane błyskawicznie. Dostawa ekspresowa.

Komentarz dotyczący zamówienia

I
,

Kartka- mega profesjonalna .Zdjęcie nie oddaje pełnego artyzmu i precyzji w jej wykonaniu.
Serdecznie polecam.

Komentarz dotyczący produktu

I
,

Ocena 5 z plusem!Super kontakt.Błyskawiczna realizacja zamówienia.
Dziękuję !!!!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Zamówienie przebiegło szybko i pomyślnie, zgodnie z oczekiwaniami. Serdecznie polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

EJ
,

Zaproszenia są piękne i robią wrażenie

Komentarz dotyczący produktu

EJ
,

Pięknie wykonane zaproszenia - POLECAM bardzo

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Piękne zaproszenie, delikatny wzór, z klasą.

Komentarz dotyczący produktu

AK
,

Piękne zaproszenia, sprawna komunikacja, bardzo szybka wysyłka.
Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

PM
,

W 100% polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

AZ
,

Szybka dostawa, pudełko przepiękne, świetne wykonanie.

Komentarz dotyczący produktu

KO
,

Bardzo ładne wykonanie ale daje jedno serduszko mniej za brak wpisanej daty ślubu.

Komentarz dotyczący produktu

W
,

Przepiękne wykonanie - dokładnie wg oczekiwań :)

Komentarz dotyczący produktu

W
,

Bardzo dobry kontakt i szybka realizacja :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Justyna Lechoowska
,

Mama bardzo zadowolona z karki

Komentarz dotyczący produktu

Justyna Lechoowska
,

Szybka realizacja wykonanie perfekcyjne

Komentarz dotyczący zamówienia

Justyna Lechoowska
,

Przepiękny prezent polecam serdecznie

Komentarz dotyczący produktu

Justyna Lechoowska
,

Przepiękny prezent polecam serdecznie

Komentarz dotyczący zamówienia

WD
,

Przepiękny!!! Wykonany z największą starannością, gustem i estetyką.

Komentarz dotyczący produktu

WD
,

Zamówienie wysłane na czas. Super za możliwość kontaktu z wykonawcą.

Komentarz dotyczący zamówienia

Eliza Szostak
,

Prześliczna, nietuzinkowa i bardzo estetycznie wykonana pamiątka. Szybka realizacja i dostawa. Gorąco polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Waszewska
,

Kartka jak w opisie, bardzo ładna i starannie wykonana, polecam.

Komentarz dotyczący produktu

Anna Waszewska
,

Polecam jak najbardziej butik, jedyne do czego mogłabym sie przyczepić to brak ewentualnej wiadomości zwrotnej czy zamówienie jest wykonywane wg moich modyfikacji.

Komentarz dotyczący zamówienia

KT
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

stenia kochalska
,

Kartka okolicznościowa bardzo ładnie wykonana a i wpis jest taki o jaki prosiłam.Zatem polecam zakup u tego wykonawcy.

Komentarz dotyczący produktu

stenia kochalska
,

Sklep dostarcza wszelkich informacji o realizacji zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

Natalia Machała
,

Produkt zgody ze zdjęciem

Komentarz dotyczący produktu

Natalia Machała
,

Produkt zgody ze zdjęciem

Komentarz dotyczący produktu

Natalia Machała
,

Produkt zgody ze zdjęciem

Komentarz dotyczący produktu

js
,

Piękne zaproszenia, gorąco polecam ten butik!

Komentarz dotyczący produktu

js
,

Piękne zaproszenia, gorąco polecam !

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Kołodziej
,

Piękne

Komentarz dotyczący produktu

Anna Kołodziej
,

Piękne zaproszenia. Szybka realizacja

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Kulik
,

Piękne i subtelne zaproszenia. Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

Joanna Kulik
,

Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

milena biela
,

Jestem bardzo zadowolona z zamówienia o współpracy. Same plusy.

Komentarz dotyczący zamówienia

Monika Damps
,

Bardzo ładne i niepowtarzalne zaproszenia

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Serdecznie dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Kartka prześliczna, pięknie wykonana, na pewno będzie miłym prezentem dla moich dziadków :) Serdecznie dziękuję :)

Komentarz dotyczący produktu

Joanna Bury
,

Śliczne zaproszenia, które zrobiły wrażenie na zapraszanych gościach. Jak zawsze starannie i szybko.

Komentarz dotyczący produktu

Joanna Bury
,

Zamówienie zrealizowane w błyskawicznym tempie. Wszystko jak w opisie. Pięknie i perfekcyjnie. Świetny kontakt. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Bury
,

Śliczna kartka, wykonana bardzo starannie.

Komentarz dotyczący produktu

Joanna Bury
,

Przepiękna kartka, wykonana perfekcyjnie.

Komentarz dotyczący produktu

Joanna Bury
,

Zamówienie zrealizowane w błyskawicznym tempie. Wszystko jak w opisie. Pięknie i perfekcyjnie. Świetny kontakt. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Bury
,

Przepiękna kartka, wykonana bardzo starannie i gustownie. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

Joanna Bury
,

Zamówienie zrealizowane w błyskawicznym tempie. Świetny kontakt z Panią Projektant. Kupiłam już kilka kartek i na żadnej się nie zawiodłam. Widać, że każda wykonywana jest z pasją i ogromną starannością. Gratuluje talentu!!! Polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Elżbieta  Jaworska
,

Polecam bardzo gorąco. Współpraca bez zarzutów. Wykonanie zaproszeń- perfekcyjne!!! Jestem zachwycona pod każdym wzgledem!! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Monika Frączkowska
,

Prześliczna kartka, z karteczką powitalną dostosowaną do mojego zamówienia. Polecam, jest naprawdę urocza.

Komentarz dotyczący produktu

Monika Frączkowska
,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu kartki z okazji narodzin, jest prześliczna i bardzo starannie wykonana. Przesyłka też bardzo szybko do mnie dotarła. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Karolina Mojsiejuk
,

Doskonały kontakt i obsługa! Po omówieniu szczegółów realizacja zamówienia i dostarczenie przesyłki przebiegło ekspresowo. Polecam serdecznie. Zaproszenia wyszły pięknie:)

Komentarz dotyczący zamówienia

BS
,

Komentarz archiwalny

EG
,

Kartki bardzo ładne, wykonane z sercem i rzetelnością. Cała transakcja bardzo czytelna od kontaktu z Panią poprzez monity statusowe.
Dziękuje i życzę wielu udanych transakcji.

Komentarz archiwalny

KT
,

Przepiękne wykonanie, pamiątka wszystkim się podobała, polecam zakup :)

Komentarz archiwalny

SF
,

Błyskawiczna wysyłka, kartka przepiękna, wykonana z perfekcyjną starannością. Chrześnica będzie mieć śliczną, oryginalną pamiątkę. :) Polecam!

Komentarz archiwalny

MJ
,

Kartka jest idealna. Dziękuję bardzo. :)

Komentarz archiwalny

AK
,

Pani Moniko jest pani Profesjonalna i odpowiedzialna i szanuje Pani swoich klientów. pozdrawiam i POLECAM.

Komentarz archiwalny

AK
,

Pani Moniko bardzo dziękuję. Moje oczekiwania wykonała Pani w 100%. Jest Pani bardzo odpowiedzialna w tym co Pani robi. Dziękuję za bardzo dobry kontakt i szybką realizację. POZDRAWIAM i POLECAM

Komentarz archiwalny

Anna Brzuszek
,

Komentarz archiwalny

PT
,

Jestem bardzo zadowolona zarówno z bardzo profesjonalnego podejścia Pani Moniki do realizacji zamówienia i kontaktu z klientem, jak i błyskawicznego wykonania i dostawy. Staranność i kunszt otrzymanych zaproszeń i kartki oceniłabym zdecydowanie na 6, nie tylko 5:) Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

PM
,

Kartka wspaniała, po prostu arcydzieło !!! Przepiękny prezent ;-)

Komentarz archiwalny

MW
,

Pięknie wykonane zaproszenia. Jestem bardzo zadowolona i szczerze polecam każdemu, kto chce zamówić oryginalne kartki okolicznościowe. Pozdrawiam serdecznie!

Komentarz dotyczący zamówienia

KG
,

Zamówiłam kartkę ślubną. Oczywiście na ostatnią chwilę:). Nie było żadnego problemu z szybką wysyłką. Kartka przepiękna. Wykonana perfekcyjnie. Naprawdę polecam:).

Komentarz dotyczący zamówienia

KG
,

Zamówiłam kartkę ślubną. Oczywiście na ostatnią chwilę :). Nie było żadnego problemu z szybką wysyłką. Kartka przepiękna. Perfekcyjnie wykonana. Naprawdę polecam:)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Walczak
,

Przepiękne kartki, pełne estetyki i artyzmu, zwłaszcza ta którą otrzymałam. Przesyłka dotarła ekspresowo. Polecam zatem gorąco :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Kartka prześliczna - bardzo estetycznie, ale zarazem solidnie wykonana. Na wszystkich, którzy ją widzieli zrobiła duże wrażenie. Polecam!

Komentarz archiwalny

AD
,

Przemiły i profesjonalny kontakt. Wykonaniem kartki ślubnej jestem zachwycona, nawet drobne detale zostały dopracowane z największą starannością. Polecam z całego serca!!!

Komentarz archiwalny

Monika Olszewska
,

Witam . Mam tekst życzeń. Czy zamawia Pan taką kartkę ?bo w zamówieniach nie mam i nie wiem jak to potraktować , pozdrawiam

Komentarz archiwalny

JN
,

Treść życzeń,
Z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego, składamy z serca płynące życzenia. Niech Twoje życie będzie mądre, dobre i piękne, pełne Bożego światła i radości

Życzą Ciocia Ewa i Wujek Jarek

Komentarz archiwalny

Anna Potyrała
,

Kartka świąteczna to małe arcydzieło - sam widok wprowadza świąteczny nastrój, choć do Świąt jeszcze mnóstwo czasu. Dziękuję I pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Anna Potyrała
,

Coś pięknego - tylko takimi słowami mogę określić kartki. Doskonały kontakt, szybka, odpowiednio zabezpieczona przesyłka. Dziękuję za wykonanie dodatkowych pudełeczek do kartek. Polecam zakupy w "Papierowej przystani". Pozdrawiam i z pewnością zawitam ponownie

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.97 , na podstawie 172 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Papierowa Przystań


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB