SwieceByMonte

Kategorie

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

SwieceByMonte

Pomysł na ŚwieceByMonte najpierw zrodził się z potrzeby "nie marnowania", kiedy kończyły się świece w domu zbierałam je i z końcówek zaczęłam robić nowe, cóż to była za radość :-|) Z czasem świec w domu było więcej i więcej, a ja stwierdziłam, że strasznie dużo ich kupuje. Tu powstał pierwszy pomysł, będę je robić sama.. i tak zrodziła się niesamowita pasja do świec sojowych. Zdrowych i ekologicznych. Dziś moje świece ozdabiają już nie tylko mój dom, ale też innych świecowych maniaków, a w każdej wysyłam cześć mojego serca. Świece można zamówić z wybranym zapachem (wtedy czas oczekiwania jest lekko dłuższy :-) Np. jeśli masz ochotę na świecę świąteczną przygotuję ją specjalnie dla Ciebie. Można zamówić je też komuś na prezent wtedy to ja przygotuję wszystko tak aby było pięknie :-) i dołączę do tego piękne życzenia <3 to wyjątkowy i niepowtarzalny prezent. Jeśli masz jakiekolwiek pytania jestem do Twojej dyspozycji. Zapraszam Cię do kontaktu, odpowiem chętnie na wszelkie pytania.

Informacje


Pomysł na ŚwieceByMonte najpierw zrodził się z potrzeby "nie marnowania", kiedy kończyły się świece w domu zbierałam je i z końcówek zaczęłam robić nowe, cóż to była za radość :-|) Z czasem świec w domu było więcej i więcej, a ja stwierdziłam, że strasznie dużo ich kupuje. Tu powstał pierwszy pomysł, będę je robić sama.. i tak zrodziła się niesamowita pasja do świec sojowych. Zdrowych i ekologicznych. Dziś moje świece ozdabiają już nie tylko mój dom, ale też innych świecowych maniaków, a w każdej wysyłam cześć mojego serca. Świece można zamówić z wybranym zapachem (wtedy czas oczekiwania jest lekko dłuższy :-) Np. jeśli masz ochotę na świecę świąteczną przygotuję ją specjalnie dla Ciebie. Można zamówić je też komuś na prezent wtedy to ja przygotuję wszystko tak aby było pięknie :-) i dołączę do tego piękne życzenia <3 to wyjątkowy i niepowtarzalny prezent. Jeśli masz jakiekolwiek pytania jestem do Twojej dyspozycji. Zapraszam Cię do kontaktu, odpowiem chętnie na wszelkie pytania.

Prawa konsumentów


1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Niniejsze zapisy mają również zastosowanie do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do osoby wymienionej w tym punkcie, nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który udostępnia Sprzedawca.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
• Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
• Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
• Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
• Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
• Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
• Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
• Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
• Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Komentarze


Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Bądź pierwszy!

Zadaj pytanie do Projektanta SwieceByMonte


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB