oliwiaen

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

CraftHobby Oliwiaen

Oryginalne, wyjątkowe kartki na każdą okazję, zaproszenia, notesy i albumy, wykonane z najlepszych materiałów do scrapbookingu. Możliwość zamówienia przedmiotów personalizowanych. Możliwość wystawienia faktury. Od 2008 r. moją pasją jest scrapbooking i cardmaking - tworzenie wyjątkowych przedmiotów dla wyjątkowych osób. Pracuję jedynie na najwyższej jakości oryginalnych materiałach do scrapbookingu uznanych polskich i zagranicznych producentów. Wyższością rękodzieła nad produkcją masową jest unikatowość, bo nawet powtórzony wzór kartki czy zaproszenia nie jest identyczny. Zamawiając pracę personalizowaną, klient otrzymuje przedmiot niepowtarzalny, jakiego nie ma nikt inny na świecie! Dlatego też każdy przedmiot to wynik godzin pracy z dbałością o każdy szczegół. Współpracuję z kilkoma polskimi i zagranicznymi producentami materiałów do scrapbookingu jako członek zespołu projektantów. Moje prace prezentowane były w branżowej prasie i TV oraz największych targach craftowych w Niemczech i USA. Otrzymałam również znak jakości rękodzieła w kategorii scrapbooking jako potwierdzenie staranności i oryginalności moich prac. Zapraszam do odwiedzenia mojego butiku w Artillo!

Informacje


Oryginalne, wyjątkowe kartki na każdą okazję, zaproszenia, notesy i albumy, wykonane z najlepszych materiałów do scrapbookingu. Możliwość zamówienia przedmiotów personalizowanych. Możliwość wystawienia faktury. Od 2008 r. moją pasją jest scrapbooking i cardmaking - tworzenie wyjątkowych przedmiotów dla wyjątkowych osób. Pracuję jedynie na najwyższej jakości oryginalnych materiałach do scrapbookingu uznanych polskich i zagranicznych producentów. Wyższością rękodzieła nad produkcją masową jest unikatowość, bo nawet powtórzony wzór kartki czy zaproszenia nie jest identyczny. Zamawiając pracę personalizowaną, klient otrzymuje przedmiot niepowtarzalny, jakiego nie ma nikt inny na świecie! Dlatego też każdy przedmiot to wynik godzin pracy z dbałością o każdy szczegół. Współpracuję z kilkoma polskimi i zagranicznymi producentami materiałów do scrapbookingu jako członek zespołu projektantów. Moje prace prezentowane były w branżowej prasie i TV oraz największych targach craftowych w Niemczech i USA. Otrzymałam również znak jakości rękodzieła w kategorii scrapbooking jako potwierdzenie staranności i oryginalności moich prac. Zapraszam do odwiedzenia mojego butiku w Artillo!

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 200,00 zł rabat 5%
od 400,00 zł rabat 10%
od 800,00 zł rabat 15%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 200,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 5% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Ars Lingua Maria Andrzejewicz-Nowak
ul. Nowy Świat 12/5
33-100 Tarnów (PL)
NIP: 8732717925
REGON: 852522339

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Ars Lingua, ul. Nowy Świat 12/5, 33-100 Tarnów (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Ars Lingua, ul. Nowy Świat 12/5, 33-100 Tarnów (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Ars Lingua, ul. Nowy Świat 12/5, 33-100 Tarnów (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Ars Lingua
ul. Nowy Świat 12/5, 33-100 Tarnów
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Ars Lingua, ul. Nowy Świat 12/5, 33-100 Tarnów (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Alicja Mazur
,

Kartka staranna, gustowna

Komentarz dotyczący produktu

Alicja Mazur
,

Polecam, sprawny kontakt, szybka realizacja zamówienia

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Kartka prześliczna, pięknie wykonana, na pewno będzie miłą niespodzianką dla mojej mamy :)

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

WD
,

Kartka jest bardzo śliczna, na żywo jeszcze piękniejsza, polecam

Komentarz dotyczący produktu

WD
,

Bardzo dobry kontakt ze sprzedającą i szybka wysyłka :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Profesjonalalizm na najwyższym poziomie! Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Krzysztof Kapuściński
,

Zgodnie z opisem i zdjęciem. Bardzo przyjemne.

Komentarz dotyczący produktu

Krzysztof Kapuściński
,

Zgodnie z opisem i zdjęciem. Bardzo przyjemne.

Komentarz dotyczący produktu

Krzysztof Kapuściński
,

Rzeczowy i szybki kontakt.

Komentarz dotyczący zamówienia

WP
,

bardzo polecam, zamówiona karta przecudna, takiej w sklepie się nie kupi, kontakt z twórcą produktu bardzo bardzo przyjemny, konkretny, szybka wysyłka
jestem bardzo zadowolona

Komentarz dotyczący produktu

WP
,

bardzo polecam, szybka wysyłka, można kontaktować się z twórcą produktu co jest ważne przy ustalaniu konkretów dotyczących zamawianego produktu

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Profesjonalizm na najwyższym poziomie

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Profesjonalizm na najwyższym poziomie! Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Pełny profesjonalizm na najwyższym poziomie! Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

E
,

Piękna oryginalna kartka

Komentarz dotyczący produktu

E
,

Polecam! Pełny profesjonalizm!

Komentarz dotyczący zamówienia

AO
,

Arcydzieło!

Komentarz dotyczący produktu

AO
,

Pełny profesjonalizm na najwyższym poziomie!

Komentarz dotyczący zamówienia

AO
,

Cudne arcydzieła!!

Komentarz dotyczący produktu

Ki
,

Arcydzieło! Dziękuję bardzo za wszystkie cudne kartki!

Komentarz dotyczący produktu

Ki
,

profesjonalizm na najwyższym poziomie! Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Gi
,

Po raz kolejny skorzystałam z oferty tej pracowni! Przepiękna kartka! Cudnie zaprojektowana i wykonana! Współpraca z Panią Mają to istna przyjemność! Polecam z całego serca! Bardzo dziękuję jeszcze raz!

Komentarz dotyczący zamówienia

TR
,

Śliczna kartka na roczek! Bardzo starannie wykonana, błyskawiczna wysyłka.. Dziękuję!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Ewa Połeć
,

Notes przepiękny. Jest jeszcze ładniejszy, niż na zdjęciach. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Komentarz dotyczący produktu

Ewa Połeć
,

Bardzo dobry kontakt i błyskawiczna wysyłka. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

OF
,

produkt pierwsza klasa pod każdym względem

Komentarz dotyczący produktu

OF
,

polecam, polecam, polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Magdalena Kucewicz
,

Życzyłabym sobie takiej doskonałej relacji ze sprzedającym wszędzie. Pani Maja to osoba chętna do współpracy, zaangażowana i serdeczna, Dla mnie to była przyjemność. Dziękuję za piękny box starannie wykonany i uroczo skomponowany. Takie pudełeczko cieszy oko, budzi podziw i jest wyjątkową, indywidualną pamiątką.

Komentarz archiwalny

AS
,

Przepiękne, staranne i oryginalne wykonanie. 100% satysfakcji! :)

Komentarz archiwalny

AK
,

Po prostu rewelacyjny zakup, oceniam najwyżej i każdemu polecam zakupy u p. Mai Nowak. Doskonały kontakt z tą projektantką, świetne zrozumienia potrzeby z Jej strony, a efekt pracy czyli życzenia z okazji ślubu prześliczny i z sercem. Szczerze polecam i sama zostawiam sobie kontakt;)
Anna Kosińska

Komentarz archiwalny

,

Karta prześliczna a dziadkowie zadowoleni :) Dziękuję !

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

,

Przemiła projektantka i piękne prace :) na pewno tu wrócę ponownie :) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

A
,

Kartka na zamówienie została wykonana w expresowym tempie. Jestem zachwycona, produkt wykonany z dbałością o każdy szczegół, kartka wygląda jak małe arcydzieło!!! Miły kontakt z Projektantką. Bardzo dziękuję i POLECAM!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Kartka na zamówienie została wykonana w expresowym tempie. Jestem zachwycona, produkt wykonany z dbałością o każdy szczegół, kartka wygląda jak małe arcydzieło!!! Miły kontakt z Projektantką. Bardzo dziękuję i POLECAM!!!

Komentarz archiwalny

EZ
,

kartki są śliczne -polecam

Komentarz archiwalny

Marta Popińska
,

Piękna. Polecam :)

Komentarz archiwalny

,

Kartka bardzo gustowna, wykonana z najwyższą starannością. Niesamowita życzliwość ze strony projektantki. Szybka wysyłka. Co jest istotne bardzo starannie zabezpieczona kartka w przesyłce.Polecam.

Komentarz archiwalny

Ilona Brodowska
,

Gorąco polecam !!!

Komentarz archiwalny

JO
,

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.92 , na podstawie 51 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta CraftHobby Oliwiaen


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB