po_godzinach

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


Po Godzinach

Dzień dobry! Mam na imię Agnieszka i witam Cię w moim butiku "Po Godzinach". To miejsce, w którym znaleźć możesz: albumy, zaproszenia, księgi gości, kartki, pudełka ... pomysł na prezent dla najbliższych... Ale także chętnie zajmę się oprawą Twojego ślubu lub innej uroczystości typu Chrzest/Komunia czy Urodziny. Mogę zaproponować wyjątkowe zaproszenia, winietki, menu, podziękowania, księgi gości, zawieszki na butelki, itp. Nie znalazłeś nic dla siebie, albo może masz swoją wizję lub projekt? Chętnie przyjmuję zamówienia indywidualne. ***** Każdy przedmiot realizowany jest na zamówienie, nie ma nic gotowego, zalegającego na półce, więc można zmienić kolor/rozmiar/napis itd. Wykonuję też prace, w których można wkleić zdjęcia. Można też wydrukować dedykację. ****** Ponieważ wszystkie zamówienia wykonujemy od podstaw, niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość. Realizacja trwa zazwyczaj 6-9 dni. Jeśli zależy Ci na szybszej przesyłce proszę o wiadomość, postaramy się coś zaradzić :-) Zapraszam! Aga

Informacje


Dzień dobry! Mam na imię Agnieszka i witam Cię w moim butiku "Po Godzinach". To miejsce, w którym znaleźć możesz: albumy, zaproszenia, księgi gości, kartki, pudełka ... pomysł na prezent dla najbliższych... Ale także chętnie zajmę się oprawą Twojego ślubu lub innej uroczystości typu Chrzest/Komunia czy Urodziny. Mogę zaproponować wyjątkowe zaproszenia, winietki, menu, podziękowania, księgi gości, zawieszki na butelki, itp. Nie znalazłeś nic dla siebie, albo może masz swoją wizję lub projekt? Chętnie przyjmuję zamówienia indywidualne. ***** Każdy przedmiot realizowany jest na zamówienie, nie ma nic gotowego, zalegającego na półce, więc można zmienić kolor/rozmiar/napis itd. Wykonuję też prace, w których można wkleić zdjęcia. Można też wydrukować dedykację. ****** Ponieważ wszystkie zamówienia wykonujemy od podstaw, niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość. Realizacja trwa zazwyczaj 6-9 dni. Jeśli zależy Ci na szybszej przesyłce proszę o wiadomość, postaramy się coś zaradzić :-) Zapraszam! Aga

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Po Godzinach Agnieszka Grabia
ul. Przynotecko 81
66-540 Stare Kurowo (PL)
NIP: 2810014070
REGON: 360560289

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Po Godzinach Agnieszka Grabia, Przynotecko 81, 66-540 Stare Kuroow (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Po Godzinach Agnieszka Grabia, Przynotecko 81, 66-540 Stare Kuroow (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Po Godzinach Agnieszka Grabia, Przynotecko 81, 66-540 Stare Kuroow (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Po Godzinach Agnieszka Grabia
Przynotecko 81, 66-540 Stare Kuroow
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Po Godzinach Agnieszka Grabia, Przynotecko 81, 66-540 Stare Kuroow (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


IK
,

Zaproszenia bardzo ładne i wykonane z dużą starannością.
Z pełnym przekonaniem mogę polecić.

Komentarz dotyczący produktu

IK
,

Po małym potknięciu transakcja przebiegła bezproblemowo. Bardzo dobry kontakt ze sprzedającym. Polecam każdemu zainteresowanemu zakupem w tym butiku.

Komentarz dotyczący zamówienia

JR
,

Pudełko - exploding box - ślub 6 jest prześliczne. Wykonane zostało w terminie i zgodnie z zamówieniem. Polecam wszystkim.

Komentarz dotyczący produktu

WJ
,

Kartka jest przepiękna, bardzo starannie wykonana, Polecam ! :)

Komentarz dotyczący produktu

WJ
,

Świetny kontakt, błyskawiczna dostawa.

Komentarz dotyczący zamówienia

BB
,

Zamówienie zrealizowane bardzo szybko, bez żadnych problemów.
Pudełko zgodne z opisem oraz moimi sugestiami.
Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MB
,

Bardzo dobra i miła obsługa klienta.
Szybka odpowiedź na wiadomość, produkt bardzo dobrej jakości z dbałością o szczegóły. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Karolina Pawłowska
,

Zamówiłam pierwszy i na pewno nie ostatni raz. Pudełko piękne, wykonane zgodnie z moją prośbą. Widać, że wkłada Pani w realizacje całe serce. Niesamowite poczucie estetyki. Z całego serca polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

AF
,

Zaproszenia są sztos!!!! Przemila obsługa :)

Komentarz dotyczący zamówienia

justyna grzesiak
,

daje najwyższa ocenę bo jakość jest powalająca niestety nie wszystko zrealizowane zgodnie z zamówieniem

Komentarz dotyczący produktu

justyna grzesiak
,

pudelko w innych kolorach niż miało być. i inne kwiatki. kolorystyka miala być pistacjowa itp a jest głównie różowa. kokardka prosilam o jasna szara a przyszla różowa.

Komentarz dotyczący zamówienia

EP
,

Zamówiona przeze mnie kartka to prawdziwe dzieło sztuki, wykonana z niezwykłą dbałością o każdy najdrobniejszy szczegół, dopieszczona. Przepiękna, zachwycająca. Dziękuję!!! I polecam.

Komentarz dotyczący produktu

EP
,

Transakcja przebiegła sprawnie, obsługa bez zarzutu, dostawa w uzgodnionym czasie. Wszystko w najlepszym porządku, polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

IK
,

Piękne zaprószenia! Na pewno jeszcze zrobię tu zakupy!polecam

Komentarz dotyczący produktu

Maria G
,

Polecam! Szybka realizacja i dobry kontakt ze sprzedającą

Komentarz dotyczący zamówienia

JK
,

Szybka realizacja zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Album piękny, starannie wykończony. Wszystko tak jak w opisie. Bardzo dobry kontakt z projektantem. Szybka dostawa. Polecam gorąco

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Kartka jest naprawdę śliczna, pięknie wykonana, w pudełku bardzo ładnie się prezentuje. Dedykacja ładnie napisana. Bardzo dziękuję. Na pewno jeszcze coś zamówię.

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Precyzyjne i gustowne wykonanie. Szczerze polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Mariola Piotrowska
,

Kartka prezentuje się cudownie,wykonana z precyzją i dobrym gustem, indywidualna i nietuzinkowa,polecam.

Komentarz dotyczący produktu

Dorota Jutrzenka
,

Piękny album, szybka wysyłka, bardzo dobry kontakt ze sprzedającym. Polecam serdecznie!

Komentarz dotyczący produktu

IS
,

Polecam

Komentarz archiwalny

KL
,

Złote ręce :) Polecam z całego serca.

Komentarz archiwalny

JK
,

Album śliczny , jedynym minusem był zagięty górny róg .

Komentarz archiwalny

PJ
,

Super zaproszenia, gorąco polecam :-) dostawa expresowa i miły kontakt

Komentarz archiwalny

ST
,

Album śliczny. Starannie wykonany. Polecam! :)

Komentarz archiwalny

IS
,

Komentarz archiwalny

PP
,

Komentarz archiwalny

Magdalena  Wojciechowska
,

Super kontakt ze sprzedającą, a album przepiękny! Dokładnie taki o jakim marzyłam :) Bardzo dziękuję!

Komentarz archiwalny

Ilona Brodowska
,

Polecam !!!

Komentarz archiwalny

Ilona Brodowska
,

POLECAM !!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

ER
,

Miła i fachowa obsługa, pełen profesjonalizm,
polecam ;)

Komentarz archiwalny

MW
,

Witam,
kartka komunijna piękna, wykonana z dbałością o szczegóły, dopracowana w każdym calu. Realizacja szybka. Gorąco polecam

Komentarz archiwalny

KP
,

Jestem bardzo zadowolona. Album i pudełko są przepięknie wykonane. W rzeczywistości dużo ładniejsze niż na zdjęciu. Dobry kontakt ze sprzedającym. Szybka wysyłka. Szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

Monika Rz
,

Komentarz archiwalny

MW
,

Bardzo sprawy kontakt z projektantką. Szybka realizacja i wysyłka. Album jest prześliczny. Szczerze mogę polecić tą projektantkę. Na pewno nie raz wrócę. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.

Komentarz archiwalny

KW
,

Album, który zamówiłam jest wykonany bardzo dobrze, starannie i przede wszystkim wygląda przepięknie :) !!
Przyszła Panna Młoda będzie na pewno zadowolona z takiego prezentu :)
Polecam jak najbardziej :) !!

Komentarz archiwalny

BS
,

Miło, szybko i bezproblemowo. Polecam :)

Komentarz archiwalny

MK
,

Komentarz archiwalny

Sylwia Gniadek
,

REWELACJA SZYBKA WYSYŁKA

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Wracam do Projektantki cyklicznie i za każdym razem jestem bardzo, bardzo zadowolona z efektu. Albumy, kartki są wykonane naprawdę estetycznie i zgodnie z moimi wytycznymi :) Ostatnie zamówienie zostało zrealizowane w niezwykle szybkim tempie - bardzo zależało mi na szybkiej realizacji.
Skoro wraca się po raz któryś do tej samej osoby, to coś w tym jest :) Polecam i będę polecać!
Pozdrawiam serdecznie :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KR
,

Album jest cudowny !!!! tak jak sobie tego życzyłam :) przesyłka dotarła na czas bez żadnych komplikacji. Serdecznie polecam projektanta bo warto !!!

Komentarz archiwalny

DN
,

Bardzo dobry kontakt ze sprzedającą. Karta bardzo ładna, wykonana z precyzją. Polecam.

Komentarz archiwalny

KK
,

polecam zakupy u tego projektanta!

Komentarz archiwalny

JR
,

Serdecznie polecam. Album dokładnie taki, jak w zamówieniu, starannie wykonany i zrobiony chyba rekordowo szybko. Kontakt z Panią Agnieszką nienaganny : ) Jeszcze raz polecam!

Komentarz archiwalny

AS
,

Kolejny raz jestem bardzo zadowolona :) Z szybkiej realizacji (termin gonił), kontaktu oraz efektu końcowego. Profesjonalnie! Bardzo polecam!

Komentarz archiwalny

AG
,

Dotarł do mnie starannie wykonany album dla chłopca, ze zmianą imienia tak jak prosiłam. Polecam bardzo. Dziękuję i pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

AG
,

Komentarz archiwalny

Marta Lewandowska-Felisiak
,

Z przykrością muszę napisać, że transakcja ta nie należała to najlepiej przebiegających. Zamówiłam album na chrzest dla siostrzenicy, ponieważ kilka tygodni temu dostałam od przykaciółki dwa albumy od ww. Pani Projkektant i bardzo mi się podobały. Koleżanka była zadowolona z zamówienia, jak również z kontaktu z projektantką, czego ja nie mogę potwierdzić. Poprosiłam o pewne zmiany w projekcie, ale nie dostałam np. zdjęcia, żeby móc skorygować ewentualny efekt. Dedykacja jest wydrukowana tak małą i nieczytelną czcionką, że babcia dziecka nie będzie jej w stanie przeczytać. Poza tym kontakt bardzo słaby. Odpisywano mi co prawda na moje e-maile i ponaglenia (album zamówiłam i zapłaciłam za niego 23.01., a pierwszą odpowiedź od p. projektant dostałam dopiero po mojej wiadomości - 29.01.), potem po moim ponownym ponagleniu pani 4.02. napisała, że nie dostała takiego papieru, jaki zamówiła i album nie jest wciąż gotowy. W konsekwencji dotarł do mnie 06.02. i jest ładny, poza nieczytelną dedykacją nie można mu nic zarzucić, ale kontakt pozostawia wiele do życzenia. Mimo wszystki dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz dotyczący zamówienia

PK
,

Polceam. Albumy bardzo ładne.

Komentarz archiwalny

WB
,

Szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

DS
,

Polecam!

Komentarz archiwalny

MS
,

Zamowienie zrealizowane pomyslnie :)
Extra album :)

Komentarz archiwalny

Marta Zimna
,

Ideał;D

Komentarz archiwalny

Anna Bonisławska
,

Album dotarł do mnie bardzo szybko. Jest prześliczny i świetnie wykonany. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

Komentarz dotyczący zamówienia

AB
,

Komentarz archiwalny

OW
,

Jestem bardzo zadowolona z albumu. Bardzo estetycznie wykonany, zgodny z tym czego oczekiwałam i dotarł na czas :)

Komentarz archiwalny

AS
,

Szybka realizacja i spełnienie oczekiwań! Bardzo na plus!

Komentarz archiwalny

Małgorzata Luch
,

Piękny album dla dziewczynki, taki sam jak na zdjęciu, polecam!!

Komentarz dotyczący zamówienia

KS
,

Komentarz archiwalny

df
,

Wszystko pięknie! Polecam.

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.87 , na podstawie 61 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Po Godzinach


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB