mela-art

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

mela

Zapraszam do zakupu biżuterii tworzonej z pasją. Tu można znaleźć niebanalną i oryginalną biżuterię wykonaną z dbałością o każdy szczegół a to wszystko po to aby nasz klient był w pełni zadowolony i mógł długo cieszyć się zakupioną biżuterią. Technika tworzenia naszej biżuterii została doprowadzona do doskonałości. Wiele czasu przeznaczyliśmy na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Nasza biżuteria jest trwała, oryginalna, niebanalna, dokładnie wykończona. Przez długi czas będzie cieszyć oko naszych klientów. Dokładamy także wszelkich starań aby klienci byli zadowoleni z obsługi. Szybko odpowiadamy na wiadomości, realizujemy wysyłki w ciągu 24 h od zaksięgowania wpłaty. Zależy nam aby każdy kupujący w naszym sklepie był zawsze zadowolony. U nas kupisz także oryginalne i nietuzinkowe prezenty na różne okazje. Zachęcamy do częstego zaglądania w nasze progi, bo częste nowości cieszą oko i zachęcają do zakupu. Zapraszamy bardzo serdecznie :-)

Informacje


Zapraszam do zakupu biżuterii tworzonej z pasją. Tu można znaleźć niebanalną i oryginalną biżuterię wykonaną z dbałością o każdy szczegół a to wszystko po to aby nasz klient był w pełni zadowolony i mógł długo cieszyć się zakupioną biżuterią. Technika tworzenia naszej biżuterii została doprowadzona do doskonałości. Wiele czasu przeznaczyliśmy na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Nasza biżuteria jest trwała, oryginalna, niebanalna, dokładnie wykończona. Przez długi czas będzie cieszyć oko naszych klientów. Dokładamy także wszelkich starań aby klienci byli zadowoleni z obsługi. Szybko odpowiadamy na wiadomości, realizujemy wysyłki w ciągu 24 h od zaksięgowania wpłaty. Zależy nam aby każdy kupujący w naszym sklepie był zawsze zadowolony. U nas kupisz także oryginalne i nietuzinkowe prezenty na różne okazje. Zachęcamy do częstego zaglądania w nasze progi, bo częste nowości cieszą oko i zachęcają do zakupu. Zapraszamy bardzo serdecznie :-)

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 200,00 zł rabat 2%
od 300,00 zł rabat 4%
od 400,00 zł rabat 5%
od 500,00 zł rabat 6%
od 600,00 zł rabat 8%
od 800,00 zł rabat 10%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 200,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 2% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

MELA Sylwia Kiełbowicz
ul. Milików 7c
59-730 Nowogrodziec (PL)
NIP: 6121590854
REGON: 022256478

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: MELA, Milików 7c, 59-730 Nowogrodziec (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres MELA, Milików 7c, 59-730 Nowogrodziec (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         MELA, Milików 7c, 59-730 Nowogrodziec (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

MELA
Milików 7c, 59-730 Nowogrodziec
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: MELA, Milików 7c, 59-730 Nowogrodziec (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


renata pruss
,

Polecam wszystkim ten butik.

Komentarz dotyczący zamówienia

renata pruss
,

super wykonanie wygląd w rzeczywistości jeszcze ładniejszy.
Renata

Komentarz dotyczący produktu

Izabela Ostrowska
,

Komentarz archiwalny

EG
,

Otrzymałam piękny komplet ślubny! Na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Solidnie wykonany, dobry kontakt i szybka wysyłka. POLECAM!

Komentarz dotyczący zamówienia

EG
,

Biżuteria wykonana starannie, świetny kontakt oraz szybka dostawa ;)

Komentarz archiwalny

AM
,

Śliczny kotek,Przemiła Pani Sylwia.Dziękuję

Komentarz archiwalny

MU
,

Jestem zachwycona, wszystko mi się podoba- i kolory, i sposób wykonania, i to,że naszyjnik idealnie pasuje do kolczyków.Przepiękne!!!

Komentarz archiwalny

KP
,

Biżuteria piękna. Zdjęcia oddają faktyczny wizerunek przedmiotów dzięki czemu można z "nie kompletu" stworzyć komplet-dopasować. Ekspresowa wysyłka. Miły kontakt ze sprzedającym. Polecam! ps: pięknie zapakowane.

Komentarz archiwalny

Aga Froch
,

Dotarły do mnie przepiekne solidnie wykonane kolczyki;-) dziękuję raz jeszcze i polecam;-)

Komentarz dotyczący zamówienia

Aga Froch
,

Dotarły do mnie przepiekne solidnie wykonane kolczyki;-) dziękuję raz jeszcze i polecam;-)

Komentarz dotyczący zamówienia

BK
,

Bardzo ładne kolczyki - zgodne z tym, co było prezentowane na stronie. Bezproblemowa transakcja-polecam!

Komentarz archiwalny

WK
,

Otrzymałam przepiękny komplet biżuterii. Jestem niesamowicie zadowolona i czekam na więcej:) Polecam gorąco.
Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

AC
,

Bardzo piękne projekty. Starannie wykonane. Bardzo miły kontakt z projektantem, Szybka przesyłka. Warto tu kupić niebanalną biżuterię od święta i na co dzień. Serdecznie polecam projektanta.

Komentarz archiwalny

AC
,

Bardzo szybka transakcja. Biżuteria starannie wykonana, porządnie zapakowana, ciekawe projekty. Polecam wszystkim

Komentarz dotyczący zamówienia

BB
,

Biżuteria w pełni zgodna z zamówieniem, bardzo starannie wykonana i zapakowana. Doskonały kontakt, szybka wysyłka. Serdecznie polecam! :)

Komentarz archiwalny

WK
,

Otrzymałam cudowny komplet ślubny, subtelny, wykonany perfekcyjnie.
jestem bardzo zadowolona.
Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

MU
,

Artystka dokłada wszelkich staran. by kupujący btł zadowolony.Biżuteria piękna, wykonana starannie, ze smakiem połączone kolory, do tego fajnie wszystko zapakowane. Perfekcja od początku do końca.

Komentarz archiwalny

AC
,

Bardzo ładne i solidne wykonanie:) Przesyłka dotarła błyskawicznie:)

Komentarz archiwalny

Emilia Jędrzejczyk
,

Konkretny, rzeczowy i bardzo miły kontakt, specjalne zamówienie wykonane w ekspresowym tempie i co najważniejsze - przepięknie wykonana biżuteria. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie! :)

Komentarz archiwalny

Emilia Jędrzejczyk
,

Konkretny, rzeczowy i bardzo miły kontakt, specjalne zamówienie wykonane w ekspresowym tempie i co najważniejsze - przepięknie wykonana biżuteria. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie! :)

Komentarz archiwalny

,

Świetny kontakt, błyskawiczna dostawa, staranne wykonanie - czego chcieć więcej.
Szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

mp
,

jestem bardzo zadowolona Piękny komplecik Starannie zrobiony

Komentarz archiwalny

mp
,

wspaniały i piękny komplet ślubny Dziękuję i polecam wszystkim

Komentarz dotyczący zamówienia

MJ
,

bardzo fajne kolczyki, polecam, szybka dostawa

Komentarz archiwalny

PW
,

Wszystko ok, Polecam

Komentarz archiwalny

IW
,

Szybko, sprawnie, bez zarzutu. Kolczyki śliczne. Polecam projektanta!

Komentarz archiwalny

Aga Sysło
,

Komentarz archiwalny

KK
,

Kolczyki prześliczne, starannie wykonane. Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję i pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

Agnieszka Szawerna
,

Biżuteria jest przepiękna, bardzo starannie wykonana, na pewno jeszcze nie raz dokonam zakupu u MELA-ART. Doskonały kontakt, błyskawiczna wysyłka. Wszystkim POLECAM!!!

Komentarz archiwalny

Anna  Jura
,

Kolczyki są przepiękne! Bardzo dziękuję za transakcję. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

MC
,

Szybko i bez kłopotów. Do tego piękne kolczyki. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

Sylwia Kiełbowicz
,

Dziękuję :-)

Komentarz archiwalny

URSZULA BOROŃSKA
,

przecudna

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

ET
,

Wspaniały kontakt z projektantką. Otwarta na sugestie i prośby zamawiającego. Gorąco polecam! :)

Komentarz archiwalny

Monika Nowak
,

Przepiękne kolczyki :-) Ślicznie wykonanego. Polecam!

Komentarz archiwalny

Monika Nowak
,

Polecam wszystkim bardzo serdecznie.
Biżuteria nie tylko z pomysłem, ale i wykonana z wielką starannością.
Projektantka bardzo cierpliwa nawet dla takich niezdecydowanych klientów, jak ja :)
Pozdrawiam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Monika Nowak
,

Pięknie wykonana praca. Bardzo starannie. Doskonały kontakt. Pozdrawiam i dziękuję :)

Komentarz archiwalny

AL
,

Wystawiam najwyższą z możliwych ocenę! Oryginalna biżuteria, wykonana z zachwycającą starannością. Polecam!

Komentarz archiwalny

AK
,

Kolczyki są przecudne! Bardzo starannie wykonane! :-) Szybka wysyłka i miły kontakt! Polecam! :-)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 40 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta mela


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB