maria_st8

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Rękodzieło Marii

Witam serdecznie, Mam na imię Maria. Jestem emerytowanym pedagogiem. Mieszkam w pięknym miasteczku Jaśle na Podkarpaciu. W wolnym czasie tworzę oryginalne, niebanalne produkty, ręcznie robione. W domowej pracowni rozwijam swoją pasję, którą zajmuję się od zawsze. Proces twórczy to wspaniała zabawa i radość. Daje mi poczucie zadowolenia, wyciszenia i spełnienia. Zajmuję się decoupagem, który sprawia mi dużą frajdę. Do tworzenia moich prac wykorzystuję różne techniki i metody m.in. quilling, filcowanie, makramę, bibułkarstwo, zdobienie wstążką i materiałami przyrodniczymi, dzierganie na drutach, gips. Zgłębiam również tajniki wikliny papierowej i sutache. Ciągle doskonalę swoją wiedzę na temat różnych technik tworzenia rękodzieła, aby moje prace były unikalne i niepowtarzalne, a odbiorca był usatysfakcjonowany. Serdecznie zapraszam do mojego sklepiku. Prezentuję w nim prace wykonane różnymi technikami. Wśród nich wyjątkowe ozdoby i dekoracje świąteczne, biżuterię, ozdoby drewniane, szklane, pudełka i szkatułki i wiele innych. Moje prace są przemyślane i wykonane z niezwykłą starannością. Jeśli szukasz niebanalnego prezentu skontaktuj się ze mną. Po ustaleniu szczegółów zamówienia, ustalimy czas realizacji oraz wycenę pracy.

Informacje


Witam serdecznie, Mam na imię Maria. Jestem emerytowanym pedagogiem. Mieszkam w pięknym miasteczku Jaśle na Podkarpaciu. W wolnym czasie tworzę oryginalne, niebanalne produkty, ręcznie robione. W domowej pracowni rozwijam swoją pasję, którą zajmuję się od zawsze. Proces twórczy to wspaniała zabawa i radość. Daje mi poczucie zadowolenia, wyciszenia i spełnienia. Zajmuję się decoupagem, który sprawia mi dużą frajdę. Do tworzenia moich prac wykorzystuję różne techniki i metody m.in. quilling, filcowanie, makramę, bibułkarstwo, zdobienie wstążką i materiałami przyrodniczymi, dzierganie na drutach, gips. Zgłębiam również tajniki wikliny papierowej i sutache. Ciągle doskonalę swoją wiedzę na temat różnych technik tworzenia rękodzieła, aby moje prace były unikalne i niepowtarzalne, a odbiorca był usatysfakcjonowany. Serdecznie zapraszam do mojego sklepiku. Prezentuję w nim prace wykonane różnymi technikami. Wśród nich wyjątkowe ozdoby i dekoracje świąteczne, biżuterię, ozdoby drewniane, szklane, pudełka i szkatułki i wiele innych. Moje prace są przemyślane i wykonane z niezwykłą starannością. Jeśli szukasz niebanalnego prezentu skontaktuj się ze mną. Po ustaleniu szczegółów zamówienia, ustalimy czas realizacji oraz wycenę pracy.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 80,00 zł rabat 7%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 80,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 7% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Maria Stanisławczyk
ul. UL: Floriańska 32/9
38-200 Jasło (PL)Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Maria Stanisławczyk, UL: Floriańska 32/9, 38-200 Jasło (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Maria Stanisławczyk, UL: Floriańska 32/9, 38-200 Jasło (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Maria Stanisławczyk, UL: Floriańska 32/9, 38-200 Jasło (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Maria Stanisławczyk
UL: Floriańska 32/9, 38-200 Jasło
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Maria Stanisławczyk, UL: Floriańska 32/9, 38-200 Jasło (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


JW
,

Profesjonalne podejście do klienta

Komentarz dotyczący zamówienia

Beata Cichy
,

Piękne, solidnie wykonane pudełko

Komentarz dotyczący produktu

Beata Cichy
,

Bardzo profesjonalna obsługa, szybko i na temat

Komentarz dotyczący zamówienia

KW
,

Niesamowity wzor i wyjatkowa dbalosc o szczegoly. Pudelko perfekcyjnie wykonczone, ruchoma wysuwana czesc idealnie dopasowana. Prezentuje sie przepieknie, stylizowane na styl retro.

Komentarz dotyczący produktu

KW
,

Niesamowity wzor, wyjatkowy. Pudelko perfekcyjnie wykonczone, ruchoma wysuwana czesc idealnie dopasowana. Prezentuje sie bardo ladnie i zostawia daleko w tyle wszytkie sztampowe pudelka do kupienia w sklepach.

Komentarz dotyczący produktu

KW
,

Oba pudelka pieknie wykonane, bardzo starannie z dbaloscia o szczegoly. Wygladaja jeszcze ladniej niz na zdjeciach. Dostawa bardzo szybko po zamowieniu. Polecam wszystkim ktorzy lubia oryginalne, artystyczne przedmioty.

Komentarz dotyczący zamówienia

Dagmara Legierska
,

Bombka przepiękna, druciana a przy tym subtelna, delikatna, zjawiskowa. Miłość od pierwszego wejrzenia :) polecam :)

Komentarz dotyczący produktu

Dagmara Legierska
,

Bombka rzeczywiście pięknie pachnąca, delikatnie, naturalnie i....świątecznie. Super!!!

Komentarz dotyczący produktu

Dagmara Legierska
,

Dziękuję za szybką, miłą i rzetelną obsługę. Zakup w Butiku "Rękodzieło Marii" był dla mnie przyjemnością, wszystkie zakupy zgodne z opisem i foto. Estetycznie zapakowane i zabezpieczone na czas transportu. Polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Konarzewska-Chyłek
,

Bardzo ładne wykonanie i od razu zapakowane na prezent - jestem bardzo zadowolona i polecam!

Komentarz dotyczący produktu

Anna Konarzewska-Chyłek
,

Bardzo dobry kontakt, sprawna i miła obsługa - dziękuję:-)

Komentarz dotyczący zamówienia

Beata Wiglusz
,

Oryginalny i piękny wyrób,Duża dbalość o szczegóły.Polecam.

Komentarz dotyczący produktu

Beata Wiglusz
,

Bardzo dobry kontakt z projektantem i współpraca.Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

AL
,

Bombka ładna, wykonana bardzo starannie, zapakowana od razu jak na prezent :) Miły kontakt z Panią sprzedającą :)

Komentarz dotyczący produktu

MS
,

Komentarz archiwalny

Amelia EM
,

Komentarz archiwalny

PS
,

Komentarz archiwalny

KD
,

Pudełeczko jest śliczne. Starannie wykonane a do tego pięknie pachnie drewnem.

Komentarz archiwalny

BM
,

Komentarz archiwalny

tc
,

Dzień dobry
Wczoraj otrzymałam od Pani śliczne domki. Już wiszą w oknie. Dziękuję za zwrot nadpłaconej kwoty. To bardzo w porządku.
Pozdrawiam .
Sroczka

Komentarz archiwalny

FK
,

Dziękuję za transakcję, bombki zgodne z opisem, bardzo ładnie wykonane, ekspresowa przesyłka, miły kontakt, polecam gorąco.

Komentarz archiwalny

AM
,

Zamówienie zrealizowane szybko po wpłaceniu kwoty za towar,który wykonany jest bardzo starannie polecam

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Ależ ładna ta choineczka :))

Komentarz archiwalny

Ewa Szczepańska
,

Jak zwykle się nie zawiodłam. Jestem zachwycona starannością wykonania, dbałością o każdy szczegół. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

Ewa Szczepańska
,

Polecam wszystkim, świetny kontakt ze sprzedawcą. Miałam możliwość naniesienia poprawek na produkt tak by spełnił moje oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona.

Komentarz archiwalny

Filip Łapiński
,

Doniczka bardzo ładna, zgrabna, stonowane barwy. Pozdrawiam serdecznie.

Komentarz archiwalny

Ewa Szczepańska
,

Serdecznie dziękuję za kolejną wzorową transakcję i udzielony mi rabat na kolejne zakupy!

Komentarz archiwalny

Ewa Szczepańska
,

Po raz kolejny nie zawiodłam się na Pani produktach. Z wielką dokładnością zadbała Pani o każdy szczegół. Serdecznie dziękuję i do kolejnego zakupu!

Komentarz archiwalny

KS
,

To już moje kolejne zakupy u tej projektantki. Jak zawsze jestem bardzo zadowolona :)

Komentarz archiwalny

KS
,

Transakcja przebiegła pomyślnie! Kolczyki prezentują się przepięknie. Polecam!

Komentarz archiwalny

M
,

Koszyczek - pisanka zrobiony pięknie.Polecam:)

Komentarz archiwalny

M
,

Koszyczek - pisanka zrobiony pięknie.Polecam:)

Komentarz archiwalny

AI
,

Dziękuję serdecznie, mydełko śliczne i ładnie zapakowane. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

Ewa Szczepańska
,

Jestem bardzo zadowolona z zamówienia. Produkty wykonane z wielką starannością i dokładnością.

Komentarz archiwalny

KS
,

Dziękuje za pudełko. Bardzo dokładne wykonanie. To juz kolejny trafny zakup w Pani sklepie.

Komentarz archiwalny

AN
,

Polecam każdemu, zakupy przebiegły ekspresowo a towar jest rewelacyjnej jakości. Pozdrawiam serdecznie.

Komentarz archiwalny

JS
,

Kartka wykonana została bardzo starannie, a wszystkie elementy połączono w oryginalny wzór. Duży plus za termin realizacji zamówienia :)

Komentarz archiwalny

Elżbieta Szymańska-Juda
,

Gorąco polecam! Pudełeczko jest piękne i starannie wykonane. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie:)

Komentarz archiwalny

NK
,

MEGA POZYTYW !!!!
Szkatułka prześliczna, spodobała się bardzo córci no i oczywiście mi :)
polecam robić zakupy u tego sprzedającego :):):):):)

Komentarz archiwalny

KN
,

Komentarz archiwalny

NK
,

Przesłałam pieniążki już na konto, czekam na przesyłkę jest jest to prezent dla młodszej córki mam nadzieję, że się spodoba.

Serdecznie Panią pozdrawiam.
Nowicjuszka 12

Komentarz dotyczący zamówienia

AM
,

Przesłałam pieniążki.
Czekam na przesyłkę.
Mam nadzieję, że to piękny przedmiot.
Trochę się boję. Dużo to dla mnie pieniążków.

Serdecznie Panią pozdrawiam,
Ania

Komentarz dotyczący zamówienia

KS
,

Zostalam bardzo pozytywnie zaskoczona po zakupie szkatułki. Produkt okazał sie bardzo trafnym prezentem dla znajomej. Przesylka dotarla w krotkim czasie.

Komentarz archiwalny

JS
,

Szkatułka wykonana bardzo starannie, oryginalny motyw i kolory :)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.95 , na podstawie 44 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Rękodzieło Marii


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB