Strona główna magdahalasKartki kondolencyjne

Kartki kondolencyjne

Pokaż filtry


1 z 1

Kartki kondolencyjne

Wyjątkowe, ręcznie robione kartki kondolencyjne. Jeśli możesz jechać na pogrzeb, wyślij Rodzinie zmarłego kartkę kondolencyjną z zapewnieniem o szczerym współczuciu. U nas to początkujący, ale piękny zwyczaj. Zapraszam do zakupów:)

Kartki kondolencyjne - zobacz, więcej produktów na Artillo

Informacje


Oto ja – Magdalena. Chcę Ci pokazać świat z perspektywy kobiety już dojrzałej, która stara się mieć odwagę, by żyć jak chce, która ma marzenia i nawet czasem je spełnia. Oto jestem! A wraz ze mną mój sklep! Co możesz w nim znaleźć? Niezwykłe kartki, jedyne w swoim rodzaju albumy, pudełka, exploding boxy. Dodatkowo spersonalizowane z pewnością ucieszą obdarowane osoby i pokażą, jak ważny jest nasz udział w tym wyjątkowym dla Nich dniu. Wszelkie ozdoby i projekty wykonuję na miejscu od podstaw. Dokładam starań, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Cieszę się, gdy moje prace podobają się nie tylko mnie, ale i moim odbiorcom. Powtórne zakupy klientów, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, to największe wyróżnienie! Zapraszam serdecznie do zapoznania się z ofertą mojego butiku:)

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 180,00 zł rabat 5%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 180,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 5% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA Magdalena Hałas
ul. Stołężyn, ul.Poprzeczna, 8
62-120 Wapno (PL)
NIP: 7661881886
REGON: 302407788

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Pracownia Rękodzieła , Stołężyn, ul.Poprzeczna, 8, 62-120 Wapno (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Pracownia Rękodzieła , Stołężyn, ul.Poprzeczna, 8, 62-120 Wapno (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Pracownia Rękodzieła , Stołężyn, ul.Poprzeczna, 8, 62-120 Wapno (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Pracownia Rękodzieła
Stołężyn, ul.Poprzeczna, 8, 62-120 Wapno
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Pracownia Rękodzieła , Stołężyn, ul.Poprzeczna, 8, 62-120 Wapno (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


IJ
,

Przepiękna kartka, o bardzo wysokim poziomie wykonania. Znakomity wybór! :)

Komentarz dotyczący produktu

IJ
,

Świetna, profesjonalna obsługa, otwarta na wszelkie oczekiwania Klienta :)...szybka realizacja zamówienia w bardzo miłej atmosferze! Polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

P
,

Pamiątka to małe arcydzieło. Gratuluję pomysłu. Każdy detal wykonany z olbrzymią starannością. Mała osóbka - od której jest pamiątka - z pewnością złoży identyczne zamówienie na swoją uroczystość :)

Komentarz dotyczący produktu

BW
,

Pięknie wykonana kartka. Dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Komentarz dotyczący produktu

BW
,

Rewelacyjny i bardzo szybki kontakt. Wsparcie w wyborze, indywidualne dopasowanie. Super zapakowana przesyłka. Bardzo dziękuję za pomoc i za słodki dodatek.

Komentarz dotyczący zamówienia

ZM
,

Piękne wykonanie. Polecam.
Zofia

Komentarz dotyczący produktu

ZM
,

Bez uwag

Komentarz dotyczący zamówienia

AG
,

Pięknie wykonany exploding box,jak i poprzednia kartka. Następne zamówienie oczywiście w Pracowni Rękodzieła. :)

Komentarz dotyczący produktu

WP
,

polecam, oferta nietuzinkowa, staranne wykonanie, wspaniały prezent

Komentarz dotyczący produktu

WP
,

polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

ZM
,

Szybko, sprawnie bez zastrzeżeń

Komentarz dotyczący zamówienia

KZ
,

Kartka pięknie wykonana, spełnia oczekiwania. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

Mateusz Kuzniak
,

Przepiękny prezent, Państwo młodzi byli bardzo zadowoleni.

Komentarz dotyczący produktu

Mateusz Kuzniak
,

Bardzo Polecam, wszytko poszło sprawnie i profesjonalnie.

Komentarz dotyczący zamówienia

LP
,

Wspaniała karta
Polecam

Komentarz dotyczący produktu

LP
,


Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Aleksandra Banasiak
,

Pamiątka komunijna PRZEPIĘKNA!! Jestem pod wrażeniem, cudowna rzecz!! Mam nadzieję, że obdarowana będzie zachwycona, jak Ja :)) Z pewnością to, nie ostatni zakup... Pozdrawiam serdecznie!!

Komentarz dotyczący produktu

Aleksandra Banasiak
,

Pełen profesjonalizm!!

Komentarz dotyczący zamówienia

MG
,

Rewelacja, bardzo dobry kontakt i ekspresowa realizacja zamówienia, mogę z czystym sumieniem polecić.

Komentarz dotyczący zamówienia

Dorota Dolewka
,

Przecudna.

Komentarz dotyczący produktu

Dorota Dolewka
,

Super kontakt z Panią Magda. Rzetelna i fachowa pomoc. Bardzo dziękuję.

Komentarz dotyczący zamówienia

Alicja Mazur
,

Zarówno kartka jak i koperta są wyjątkowo starannie wykonane, kolory gustownie dobrane. Kartka jest skromna, a zarazem bogata w formie.

Komentarz dotyczący produktu

Alicja Mazur
,

Profesjonalne podejście projektantki, terminowość, profesjonalizm
Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

MP
,

Kolejny raz korzystam z usług p. Magdaleny. Wspaniała kartka, wykonana z dbałością o szczegóły. Jestem pewna, że będzie miłą niespodzianką dla jubilatów. Bardzo szybka przesyłka, zgodnie z prośbą. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

AD
,

Niezwykle piękna kartka i błyskawiczna przesyłka, dziękuję

Komentarz dotyczący produktu

BP
,

Piękna kartka, pięknie wypisana i pięknie przesłana

Komentarz dotyczący produktu

BP
,

Super kontakt. Czuje się serce do pracy. Błyskawiczna przesyłka.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

KM
,

Super produkt

Komentarz dotyczący produktu

KM
,

Śliczna kartka

Komentarz dotyczący produktu

KM
,

Super kontakt. Szybka realizacja. Śliczna kartka.

Komentarz dotyczący zamówienia

KZ
,

Kartka ślubna w pudełku, śliczna, delikatna, subtelna, wykonana z niezwykłą starannością. Bardzo szybka dostawa. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Beata Majewska
,

Kartka ślubna pięknie wykonana, przepiękna, prawdziwe CUDO, serdecznie polecam!!!

Komentarz dotyczący produktu

Beata Majewska
,

Wysyłka błyskawiczna po 1 dniu od zamówienia, super zabezpieczona

Komentarz dotyczący zamówienia

EO
,

Box przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Każdy detal dopracowany z największą starannością. Widać, że jest wykonany przez osobę z ogromną pasją. Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

EO
,

To moje pierwsze zakupy w sklepie i jestem bardzo zadowolona. Profesjonalna obsługa i ekspresowa realizacja. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Kartka bardzo ładna, dziękuję

Komentarz dotyczący produktu

A
,

Piękna kartka, wysyłka bardzo szybka, polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Bardzo dobry kontakt. Pełny profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona z usługi jak i pięknej pamiątki komunijne. Dziękuję. Bardzo polecam butik Pani Magdy.

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Kartka jest prześliczna, pięknie wykonana, prawdziwe dzieło sztuki :) Jestem pod ogromnym wrażeniem i wiem, że sprawi dużą radość mojej mamie :)

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Polecam serdecznie :) Bardzo dobry kontakt, szybka wysyłka. Dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Zalewska
,

Przepiekna kartka komunijna.

Komentarz dotyczący produktu

Agnieszka Zalewska
,

Wspaniala wspolpraca z panią Magdą.

Komentarz dotyczący zamówienia

KG
,

Kartka wykonana przepięknie i bardzo starannie.
Kontakt bez zarzutu. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

AN
,

Kartki wykonane z niezwykłą starannością. Bardzo szybka realizacja zamówienia. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

AP
,

przepiękna kartka, na żywo wygląda jeszcze piękniej

Komentarz dotyczący produktu

Anetta Stokłosa
,

Super wykonania.
Szybka wysyłka :)
Polecam.

Komentarz dotyczący produktu

Anetta Stokłosa
,

Dobry kontakt .

Komentarz dotyczący zamówienia

SN
,

Kartka śliczna. Bardzo starannie zapakowana, dzięki czemu przetrwała podróż bez uszkodzeń.

Komentarz dotyczący produktu

SN
,

Ekspresowa wysyłka. Bez problemu można było uzgodnić szczegóły kartki i wysyłki z p.Magdą.

Komentarz dotyczący zamówienia

JK
,

Piękna kartka, starannie wykonana.

Komentarz dotyczący produktu

JK
,

Szybka i sprawna obsługa.

Komentarz dotyczący zamówienia

RK
,

Ciekaw propozycje na różne okazje, niepowtarzalne, oryginalne, możliwość elastycznej personalizacji produktu

Komentarz dotyczący zamówienia

RK
,

Bardzo dobry kontakt z projektantem, produkt dobrej jakości, spersonalizowany wg wytycznych

Komentarz dotyczący produktu

AL
,

Bardzo piękny i solidnie wykonany. Po prostu arcydzieło!

Komentarz dotyczący produktu

AL
,

Wszystko zrealizowanie szybko i profesionalnie. Polecam wszystkim arcydzieła tego butiku!

Komentarz dotyczący zamówienia

KJ
,

Bardzo polecam pracę Pani Magdy ❤️ Zaproszenia które wykonała dla mnie z okazji Komunii Świętej córki są przepiękne, starannie wykonane.... Cudo :) kontakt wzorowy.

Komentarz dotyczący zamówienia

AP
,

Kartka okolicznościowa idealnie wykonana z dbałością o szczegóły.
Piękna czcionka tekstu.
Bardzo dobrej jakości materiały użyte do wykonania kartki.
Idealnie dopasowane pudełeczko z okienkiem dopełniające całości.

Komentarz dotyczący produktu

AP
,

Zamówienie zostało zrealizowane sprawnie i na czas. Kartka, którą zamówiłam wykonana została bardzo starannie i wyglądała dokładnie jak na zdjęciu w ofercie. Pięknie opakowana w pudełeczko z okienkiem. Przesyłka zabezpieczona folią ''bąbelkową'' dotarła w dodatkowym kartoniku bez uszkodzeń i w stanie idealnym. Kontakt z projektantką niemal on-line w celu ustalenia personalizacji kartki.

Komentarz dotyczący zamówienia

JB
,

Polecam :) Wszystko bardzo piękne i starannie wykonane.

Komentarz dotyczący zamówienia

KG
,

Bardzo pięknie wykonana kartka, śliczne kolory i elementy wykończeniowe.
Bardzo estetyczna i prezentuje się świetnie
Wszystko na czas i profesjonalny kontakt
Polecam serdecznie Projektantkę i jej prace!

Komentarz dotyczący zamówienia

BS
,

Błyskawiczna przesyłk.Kartka na roczek prześliczna i bardzo starannie wykonana.Polecam serdecznie!

Komentarz dotyczący zamówienia

KB
,

skrzynka jest piękna, polecam

Komentarz dotyczący produktu

KB
,

polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

AI
,

Już Kolejny raz zamawiałam kartki od tej projektantki i są jak zwykle przepiękne. I przesyłka ekstra szybką. Polecam w 100%.
Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

ES
,

Prześliczna kartka, starannie wykonana. Wręcz cudowna :)

Komentarz dotyczący produktu

ES
,

Olbrzymi plus dla Sprzedawcy za naprawdę ekspresową przesyłkę. Do tego starannie zapakowaną, zgodną z opisem i moimi uwagami odnośnie personalizacji. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z zakupu.

Komentarz dotyczący zamówienia

GN
,

Bardzo piękna kartka. Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

GN
,

Dobry kontakt, szybka wysyłka

Komentarz dotyczący zamówienia

ZW
,

Kartka bardzo ładnie wykonana i starannie zapakowana. Produkt wart swojej ceny polecam.

Komentarz dotyczący produktu

DB
,

Album przepiękny!Niezwykle starannie wykonany,z prostotą i klasą.Będzie uroczą pamiątką dla wychowawczyni.Bardzo dziękuję.

Komentarz dotyczący produktu

DB
,

Super kontakt z autorką,błyskawiczna dostawa.Na pewno jeszcze skorzystam.

Komentarz dotyczący zamówienia

KN
,

Zaproszenia bardzo piękne, wykonane starannie, z dużą precyzją.

Komentarz dotyczący produktu

KN
,

Zaproszenia bardzo piękne, wykonane starannie i bardzo precyzyjnie.

Komentarz dotyczący produktu

KN
,

Zaproszenia komunijne przepiękne, wykonane z dużą starannością i bardzo szybko, polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

KD
,

Super kontakt.Przesyłka dotarła b.szybko.

Komentarz dotyczący zamówienia

BB
,

Przecudowna

Komentarz dotyczący produktu

MO
,

zamówiona kartka na bierzmowanie jest w realu jeszcze ładniejsza niż na zdjęciach :-), bardzo elegancka i z dobrej jakości materiałów. Personalizacja wykonana zgodnie z moim życzeniem. Expresowa realizacja wysyłki - zamówienie złożyłam w niedziele wieczorem w poniedziałek rano kartka została wysłana. POLECAM!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Janusz Kądzioła
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Wiola Zglińska
,

Kartka prześliczna, wykonana bardzo estetycznie z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Pudełeczko również gustowne i wyjątkowe. Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję.

Komentarz dotyczący produktu

Wiola Zglińska
,

Transakcja bardzo szybka. Szybki i miły kontakt. Kartka i pudełko bardzo dokładnie zapakowane - nic nie ma prawa się uszkodzić. Bardzo dziękuję. Na pewno jeszcze nie raz skorzystam. Polecam wszystkim.

Komentarz dotyczący zamówienia

kj
,

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Skrzynka na wino bardzo ładna. Polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Wszystko jak w najlepszym porządku. Szybko, sprawnie i porządnie.

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Pełka
,

Krótki czas realizacji.

Komentarz dotyczący zamówienia

AF
,

Kartka ślubna bardzo starannie wykonana i z gustem. Po otwarciu paczki okazało się, że jest jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach. Bardzo polecam produkt, w który włożono mnóstwo serca i zaangażowania.

Komentarz dotyczący produktu

AF
,

Ślubna kartka w pudełku pełnym jest śliczna, bardzo starannie wykonana i z gustem. Przesyłka doszła do mnie następnego dnia, za co jestem bardzo wdzięczna. Polecam PRACOWNIĘ RĘKODZIEŁA wszystkim, którzy szukają wyjatkowych rzeczy na specjalne okazje, szczególnie dla swoich bliskich.

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Bardzo szybka dostawa, zamówiony produkt wykonany bardzo precyzyjnie. Na pewno godny polecenia.

Komentarz dotyczący zamówienia

PK
,

Pudełeczko piękne! Szybko wykonana personalizacja, wysyłka również. Jak najbardziej OK!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

JP
,

Jestem pod dużym wrażeniem. Kartka bardzo ładna, wykonana bardzo starannie i zgodnie z moimi życzeniami (spersonalizowany tekst). Wysłana błyskawicznie (zamówienie złożone we wtorek późnym wieczorem, kartka wysłana w środę rano). Dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniem. Dodatkowo Pani Magda dba o to, żeby zamawiający jak najszybciej otrzymał zamówienie monitorując przesyłki pocztowe. Jej wiadomość zaoszczędziła mi pewnie kilka dni czekania aż listonosz wróci z urlopu, gdyż nie czekając na awizo mogłem odebrać zamówienie na poczcie podając numer przesyłki.

Komentarz dotyczący zamówienia

Łukasz  Beryt
,

Precyzja w każdym calu

Komentarz dotyczący produktu

Sławomir Wosicki
,

Zamówione wyroby zgodne z opisem, dostarczone błyskawicznie i bardzo dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem w podróży, do tego niskie koszty dostawy. Szczerze polecam !

Komentarz dotyczący zamówienia

KK
,

Cudeńka, szybka i profesjonalna realizacja. Polecam dokonywanie zakupów.

Komentarz dotyczący zamówienia

Adriana Moryś
,

Kartki ładne i starannie wykonane. Szybka i sprawna wysyłka. Polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AR
,

Komentarz archiwalny

Karolina Pajdak
,

Komentarz archiwalny

KW
,

Sprawna transakcja, bardzo szybka wysyłka, przepiękne wykonanie. Jestem bardzo zadowolona z wyboru. Dziękuję serdecznie i POLECAM !!

Komentarz archiwalny

AK
,

Przepięknie wykonana kartka :) jestem pod ogromnym wrażeniem talentu :)

Komentarz dotyczący zamówienia

SM
,

Gdybym mogła dałabym więcej!!! Kartki są prześliczne!! Wykonanie - rewelacyjne. Polecam, polecam, polecam

Komentarz archiwalny

BS
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Komentarz archiwalny

ML
,

Ocena jak najbardziej zasłużona.Szczerze polecam :) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

GG
,

Polecam tego artystę. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
pozdrawiam

Komentarz archiwalny

KZ
,

Kartka przepiękna, szybka realizacja Polecam!

Komentarz archiwalny

Izabela Kwoka
,

Dziękuję serdecznie za zaproszenia są przepiękne. Dostarczone przed czasem zamówienia. Wykonane z czystą starannością pełny profesjonalizm.

Komentarz archiwalny

EW
,

Komentarz archiwalny

EW
,

Komentarz archiwalny

EW
,

Komentarz archiwalny

BK
,

Pięknie, szybko i sprawnie - serdecznie polecam!

Komentarz archiwalny

ES
,

Kartka śliczna, starannie wykonana. Błyskawiczna wysyłka. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Ewa Strzyżewska

Komentarz archiwalny

MB
,

Bardzo łany album! Wykonany starannie z dbałością o każdy szczegół. Dodatkowo bardzo szybka wysyłka i kontakt z Panią projektantką ;-)

Komentarz archiwalny

JS
,

Witam,
Przepiękną kartkę na ślub Pani stworzyła. Jestem nią tak zachwycona, że napatrzeć się nie mogę. Tyle detali, pięknych ozdób, połączonych ze sobą, które tworzą to niezwykłe rękodzieło. Jest cudownie wykonana. Na pewno jeszcze wrócę po więcej. A przesyłka expresowa. Bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

AW
,

Kartka jest prześliczna, cieszę się bardzo, że kupiłam ją, będzie cudowną niespodzianką dla moich dziadków :) Jest cudowna, naprawdę pięknie wykonana, po prostu dzieło sztuki !!! Bardzo dziękuję !!!! :)

Komentarz archiwalny

KD
,

Bardzo udany zakup.Sprawnie wszystko,zamówiony album bardzo ładny,zgodny z opisem.Estetycznie wykonany,solidnie zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie.Polecam

Komentarz archiwalny

Wanda Kowalewska
,

Przedmiot: album na zdjęcia (czarno-biało-szary), wykonany na specjalne zamówienie.
Wykonanie - bardzo staranne, dokładne, solidne.
Użyte materiały - wysokiej jakości.
Ogólne wrażenie estetyczne - od zachwytu, po głębokie wzruszenie.
Całość na 6+ !!
Serdecznie dziękuję za współpracę. Wszystkim gorąco polecam Panią projektantkę :):):)

Komentarz archiwalny

Marlena Turczyn
,

Komentarz archiwalny

KP
,

Dobry wievczor,

bardzo Pani dziekuje za sliczne pamiatki. Napewno bede jeszcze u Pani zamawiac.
Pozdrawiam
Katharina Pier

Komentarz archiwalny

RL
,

Jak zawsze, piękna kartka-życzenia - sprawiająca radość!!!

Komentarz archiwalny

RL
,

Śliczna kartka, sprawi radość OBDAROWANEJ!!!

Komentarz archiwalny

EF
,

Bardzo szybka realizacja zlecenia, uwzględnienie wszystkich życzeń klienta. Kartka piękna, subtelna, "klasyczna elegancja". Polecam :-)

Komentarz archiwalny

KZ
,

Komentarz archiwalny

JP
,

Albumy wykonane perfekcyjnie, a przesyłka błyskawiczna. Bardzo dziękuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Karolina Pajdak
,

Komentarz archiwalny

Karolina Pajdak
,

Przepiekna, i uwielbiam to ze mozna placic paypalem, co ulatwia zakupy z za granicy.

Komentarz archiwalny

ed
,

Dziękuje bardzo za prześliczne pudełko. Firma godna polecenia-solidne wykonanie i bardzo szybka realizacja.

Komentarz archiwalny

MS
,

Pani Magdaleno :-) Dziękuję za piękną kartkę, jest bardzo oryginalna i niepowtarzalna - dla mojego chrześniaka :-) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

BD
,

Komentarz archiwalny

AK
,

Komentarz archiwalny

lg
,

Super. Piękne!

Komentarz archiwalny

ML
,

Współpraca z Panią Magdą przebiegała bardzo płynnie. Byłam informowana o postępach prac. Do wiadomości dołączane były zdjęcia z realizowanego zamówienia. Pani Magda proponowała rożne rozwiązania wychodząc z własnymi pomysłami.
Cała praca została zrealizowana w czasie i kosztach, które zostały uzgodnione.
Otrzymane zaproszenia zachwycały starannością wykonania. Gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

EK
,

Bardzo polecam kupującego. Sprawny kontakt, szybka wysyłka, towar w 100% zgodny z opisem i zdjęciem. Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

WD
,

Bardzo dziękuje za szybką realizację zamówienia. Album ślubny wygląda o wiele lepiej na żywo. Jestem mile zaskoczona starannością wykonania i doborem produktów wysokiej jakosci. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

EL
,

Super, extra lux! Niezawodna jak zawsze!

Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

EL
,

Jak zwykle śliczne cudeńka, niepowtarzalne kartki z życzeniami od wybitnej artystki! Pewnie znowu skorzystam. Na czas i zgodnie z życzeniem klienta.

Gorąco polecam!

Ela z Redy

Komentarz archiwalny

A
,

Szybko , sprawnie i przepięknie. Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

ML
,

Komentarz archiwalny

DR
,

Bardzo pięknie wykonana Karta z życzeniami.Będzie idealnym dodatkiem do prezentu.Podziwiam talent i serdecznie polecam.

Komentarz archiwalny

AI
,

Komentarz archiwalny

ŻS
,

Przepiekna pamiątka wykonana z wielką starannością. Błyskawiczna przesyłka. Polecam!

Komentarz archiwalny

ŻS
,

Przepiękna pamiątka wykonana z wielką starannością. Błyskawiczna przesyłka. Polecam!

Komentarz archiwalny

Maria Soltysik
,

Brak słów podziwu i podziękowań !! Ale żeby jednak coś napisać w dużym skrócie to będzie tak; karteczki prześliczne, nawet ładniejsze niż na ekranie komputera :) kontakt z projektantem - wspaniały, zamówienie zrealizowane - błyskawicznie do tego spersonalizowane. Przesyła idealnie zabezpieczona w transporcie. Podsumowując.. Pani Magdaleno jestem zachwycona !!
Dziękuję bardzo !! Mariah

Komentarz archiwalny

AG
,

Komentarz archiwalny

NG
,

Kartka przepiękna :) całkowicie zgodna z opisem, realizacja przebiegła bez problemów :) gorąco polecam

Komentarz archiwalny

RL
,

Dziękuję bardzo za piękną KARTĘ!!! Pozdrawiam Renata

Komentarz archiwalny

Beata Kinecka
,

Album bardzo ładny. Spełnia moje oczekiwania. Miły kontakt. Wysyłka szybka. Polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

GS
,

Wszystkie rzeczy które, zamówiłam (tj. kartki, pamiątki komunijne, czekoladowniki, przepiśnik) są znakomitej jakości. Jeszcze ładniejsze niż pokazane na obrazku. Wykonane z jak największą starannością. Przesyłka została zrealizowana błyskawicznie. Bardzo gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

MS
,

Polecam!!!!!

Komentarz archiwalny

MM
,

Kartka piękna, bardzo elegancka, wyjątkowa, zrobiona z wielką starannością i pasją - wielki talent. Błyskawiczna przesyłka. Super pamiątka dla nowożeńców. Dziękuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MM
,

Kartka piękna, bardzo elegancka, wyjątkowa, zrobiona z wielką starannością. Błyskawiczna przesyłka. Super pamiątka dla nowożeńców. Dziękuję i pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

JK
,

kopertówka komunijna przepiękna, elegancka. Gratuluję talentu. Polecam każdemu. dziękuję za udana transakcję. jutyna

Komentarz archiwalny

AK
,

Przepiękne zaproszenia, wszystkim się podobały. Bardzo dziękuję. Polecam każdemu.

Komentarz archiwalny

KK
,

Komentarz archiwalny

BK
,

Rewelka! cudowna, z niezwykłą starannością zrobiona kartka, aż miło było wysłać ją do adresata. Na pewno sprawi wiele radości adresatce, co było moim celem. Dziękuję, że robi Pani takie urokliwe przedmioty.

Komentarz dotyczący zamówienia

AJ
,

Kolejna udana współpraca, nie będę się rozpisywać bo musiałabym się powtarzać. Dziękuję piękne kartki i polecam oczywiście;)

Komentarz archiwalny

AT
,

Wszystko zgodne z opisem, artysta z głową pełną świetnych pomysłów :) dziękuję i polecam :)

Komentarz archiwalny

MS
,

polecam

Komentarz archiwalny

MS
,

polecam

Komentarz archiwalny

AK
,

Zamówiłam album na zdjęcia dla chłopca , jest piękny, mały będzie miał świetną pamiątkę :) Na moje życzenie album został spersonalizowany więc kontakt z projektantką był bez zarzutów ;) Polecam serdecznie!

Komentarz archiwalny

BM
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Kartka piękna, bardzo elegancka, wyjątkowa, zrobiona z wielką starannością i pasją - wielki talent. Błyskawiczna przesyłka. Super pamiątka dla nowożeńców. Dziękuję i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

iP
,

Komentarz archiwalny

CS
,

Polecam, miła i kulturalna osoba, bardzo ładne i starannie wykonane zamówione przedmioty, szybka realizacja, starranie zapakowane.Będekorzystac z usług w dalszym ciagu.C.S.

Komentarz archiwalny

EW
,

Kartka przecudowna!!! Szybka wysyłka, dobry kontakt, w 100% POLECAM!!!

Bardzo dziękuję i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

UB
,

dziekuje . śliczne

Komentarz archiwalny

AB
,

Przepiękny prezent, Państwo Młodzi bardzo mile zaskoczeni. Kontakt ze Sprzedającą przyjemny, przesyłka dotarła bardzo szybko, idealnie :)

Komentarz archiwalny

AN
,

Komentarz archiwalny

WC
,

Kartka jest śliczna! Myślę, że i Młoda Para bedzie zachwycona tą oryginalną kartką :D

Komentarz archiwalny

kK
,

Kartka w pudełku rewelacyjna, dziękuję serdecznie.

Komentarz dotyczący zamówienia

EC
,

Wszystko super, szybka wysyłka, jak najbardziej pozytywnie. POLECAM !!!

Komentarz archiwalny

MJ
,

kolejny wspanialy zakup bajecznej rzeczy :) bedzie idealnym prezentem :) dziekuje i pozdrawiam :):):):):)

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Projektant godny polecenia. Zamówienie pięknie wykonane, zgodnie z ofertą i zrealizowane bardzo szybko.

Komentarz archiwalny

JM
,

Kartka piękna, wykonana z dbałością ooo wszystkie szczegóły, polecam

Komentarz archiwalny

EP
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Szybka przesyłka a prace bardzo ładnie i starannie wykonane. Polecam!

Komentarz archiwalny

MJ
,

Pani wykonała dla mnie dwa przecudoooooowne romantyczne albumy, z duza iloscia kwiatow, cyrkoni, kokardek, serduszek, dziekuje, gratisowo dostalam sliczna ramkę w stylu albumow, swietny kontakt i przepiekne idealne prace, polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Grabarczyk
,

Super album, wysyłka ekspresow, doskonały kontakt. Polecam :)

Komentarz archiwalny

PM
,

Szybko, sprawnie i bez komplikacji. Polecam

Komentarz archiwalny

AS
,

Zamówiłam piękne kopertówki na ślub przyjaciół. Otrzymałam naprawdę wspaniałe rękodzieło, z dbałością o każdy detal. To, co ważne - materiały są dobrej jakości. Sam wzór jest romantyczny, idealnie pasuje na okazję jaką jest ślub. Bardzo polecam pracownię pani Magdy. Jestem przekonana, że jeszcze przy ważnej okazji skorzystam ponownie z Jej usług. Najważniejsze, że obdarowani będą mieli piękną pamiątkę, wyjątkową i niepowtarzalną :)

Komentarz archiwalny

EL
,

Ekspresowa usługa, pudełko śliczne, robi wrażenie.

Komentarz archiwalny

jg
,

Dziękuję bardzo za przepiękny album oraz za bardzo szybką wysylkę.Album dotarł na czas i okazał się wymarzonym .

Komentarz archiwalny

nn
,

Piękny album i bardzo szybka wysyłka. Polecam z czystym sumieniem :-)

Komentarz archiwalny

KK
,

Album jest cudowny, przepięknie wykonany, z dbałością o szczegóły, będzie wspaniałą pamiątką, a Pani Magda jest niezwykle wyrozumiałą i cierpliwą osobą i bardzo się cieszę, że trafiłam właśnie na pracownię Pani Magdy :),pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

AJ
,

Super szybka realizacja zamówienia. Kartka jest bardzo starannie wykonana. Wszystkie elementy spersonalizowane zgodnie z moją prośbą. Jestem naprawdę zadowolona zwłaszcza, że wywołała dużą radość u obdarowanego. Doskonały pomysł na oryginalny prezent.

Komentarz archiwalny

LS
,

Karta ślubna pięknie wykonana, starannie zapakowana i zabezpieczona przez zniszczeniem w trakcie przesyłki. Polecam magdahalas.

Komentarz archiwalny

LS
,

Karta ślubna pięknie wykonana, starannie zapakowana i zabezpieczona przez zniszczeniem w trakcie przesyłki. Polecam magdahalas.

Komentarz dotyczący zamówienia

KD
,

Cudna kartka, przesyłka błyskawiczna - bardzo dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

DW
,

Dziękuję za naszyjnik. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AG
,

Dziękuję bardzo za śliczną pamiątkę chrztu. Kartka pięknie i starannie wykonana. Polecam gorąco.

Komentarz dotyczący zamówienia

JM
,

kartka jest przepiękna :)dziękuję za szybką wysyłkę, pozdrawiam

Komentarz archiwalny

,

Kartka przepiękna, bardzo precyzyjnie wykonana, wyjątkowa i niepowtarzalna. Polecam.

Komentarz archiwalny

JL
,

Bardzo piękne albumy na zdjęcia. Piękne staranne wykonanie. Jestem zadowolona.

Komentarz archiwalny

IM
,

Pudełeczko piękne.Kontakt z autorką rewelacyjny, miły. Maleńkie kłopoty-ale rozwiazane bardzo szybko i bez żadnego problemu. Jako klientka czuję się ważna i obsłużona na najwyższym poziomie. Polecam serdecznie .Pozdrawiam:)

Komentarz archiwalny

JT
,

Polecam serdecznie!!! Szybka wysyłka. Album komunijny i pudełko przecudne!!! Wykonane bardzo starannie. Wspaniała pamiątka dla mojej córeczki :)))

Komentarz archiwalny

BD
,

Komentarz archiwalny

GG
,

Piekna koperta z życzeniami wykonana z dbałością o szczegóły, polecam serdecznie Tego artystę

Komentarz archiwalny

TK
,

bardzo ładna kartka polecam sie na przyszłośc

Komentarz archiwalny

JM
,

Szybka wysyłka, kartka przepiękna :) Dziękuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Ewelina Gałajda
,

Zakupiony towar otrzymałam bardzo dobrze zapakowany, zgodny ze zdjęciem.Wykonany z bardzo dużą starannością i dbałością o szczegóły.Na żywo robi jeszcze większe wrażenie. Kontakt z projektantem przez email oceniam bardzo dobrze, szybka odpowiedz. Ogólnie jestem bardzo zadowolona, w 100% udany zakup, polecam jak najbardziej.

Komentarz archiwalny

AZ
,

Komentarz archiwalny

AZ
,

Dziękuję bardzo za przepiękną kartkę i bardzo życzliwe podejście do klienta.

Komentarz dotyczący zamówienia

BK
,

Piękne wykonanie pamiątki na chrzest.Polecam

Komentarz archiwalny

BK
,

piękna pamiątka na chrzest. Szybka realizacja i piękne wykonanie. Polecam gorąco.

Komentarz dotyczący zamówienia

AO
,

Przepiękna kartka i doskonały kontakt z Artystą. Przesyłka błyskawiczna, jestem bardzo zadowolona, gorąco polecam! :)

Komentarz archiwalny

MN
,

Pamiątka z okazji Pierwszej Komuni
bardzo piękna.Dziękuję i polecam innym.

Komentarz dotyczący zamówienia

JM
,

Kartka cudowna, wykonana z najmniejszymi szczegółami. Polecam sprzedawce :)

Komentarz archiwalny

SP
,

Karteczka piękna, polecam

Komentarz archiwalny

AI
,

Dziękuję pięknie. Kartka prześliczna i życzenia też napisane ładnie. Dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

md
,

Komentarz archiwalny

SD
,

Komentarz archiwalny

EL
,

Pełen profesjonalizm, dbałość o szczegóły, niepowtarzalne pomysły... cóż po prostu wielki talent. Od teraz kartki ręcznie robione rządzą!!! Gorąco wszystkim polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

ES
,

Album i kartka urodzinowa są przepiękne. Po prostu wszystko SUPER!!!!
Przesyłka ekspresowa.
To napewno nie ostatni moj zakup :)

Komentarz archiwalny

JG
,

Kartka i pudełko prześliczne. Wszystko bardzo starannie wykonane i szybko dostarczone. Jestem bardzo zadowolona

Komentarz archiwalny

,

Serdecznie polecam! Przepiękny przepiśnik, wykonany z niezwykłą starannością. Błyskawiczna wysyłka i miły drobiazg w gratisie :)

Komentarz archiwalny

KZ
,

Komentarz archiwalny

AC
,

Szybka realizacja zamówienia. Etui na zdjęcia w rzeczywistości wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciu, wszystko pięknie ozdobione, każdy drobny detal - bardzo profesjonalnie. Polecam

Komentarz archiwalny

SK
,

Jestem bardzo zadowolona. Zamówiona kartka w pełni spełniła moje oczekiwania a obsługa świetna i bardzo szybka. Dziękuje

Komentarz archiwalny

jb
,

Piękny album, indywidualne podejście, bardzo sympatyczny kontakt. Dziękuję za gratis, nie spodziewałam się a tu takie miłe zaskoczenie :)

Komentarz archiwalny

Bożena Kachel
,

Komentarz archiwalny

AO
,

Komentarz archiwalny

Paulina Krymarys
,

Rewelacyjny kontakt.
Bardzo szybka odpowiedź i wysyłka.
Album fantastycznie wykonany, prawdziwe rękodzieło.
Do tego gratis jako miła niespodzianka.
Gorąco polecam

Komentarz archiwalny

BS
,

Album wykonany bardzo starannie. Wysłany następnego dnia po złożeniu przeze mnie zamówienia. Do zamówienia dołączny był gratis w postaci kolczyków :)

Komentarz archiwalny

MG
,

Komentarz archiwalny

MG
,

Witam Dziekuję bardzo za zrealizowane zam. 25212 i 25217. Kartki są śliczne. Jednoczesnie dziękuję bardzo za załacznik - gratis. Pozdrawiam maria

Komentarz archiwalny

KN
,

Świetny kontakt, przepiękna kartka i miła niespodzianka w postaci kolczyków. Bardzo dziękuję, pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Jestem bardzo zadowolony. Bardzo praktyczny i jedyny w swoim rodzaju. Dziewczyna bedzie zachwycona :-) pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

JD
,

bardzo dobry kontakt mailowy, szybka wysylka, piekny folder i idealnie kolorystycznie dobrane kolczyki gratis do mojej osoby, bardzo dziękuję!!!

Komentarz archiwalny

KS
,

Serdecznie dziękuję za szybką wysyłkę, perfekcyjnie wykonane pudełko i mały gratis, prawdziwy talent i precyzja :)
Pozdrawiam,
Karolina :)

Komentarz archiwalny

AA
,

Bardzo dobry kontakt z Panią Magdą, wspaniały album :)

Komentarz archiwalny

Adam Kuricki
,

Dziękuję Pani Madziu za przeróbki i miły kontakt. Wszystko w porządku i sprawnie.

Komentarz archiwalny

MD
,

Komentarz archiwalny

AG
,

POLECAM !!! Album prześliczny, starannie wykonany, kontakt ze sprzedającym super, szybka wysyłka i do tego piękny "gratis" - za który ślicznie dziękuję :) POLECAM !!!

Komentarz archiwalny

Diana Śliwińska
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

JG
,

Wszystko OK, szybka i przyjemna współpraca.Pozdrawiam i dziękuje za udaną transakcje. :)

Komentarz archiwalny

JG
,

Wszystko OK, szybka i przyjemna współpraca.Pozdrawiam i dziękuje za udaną transakcje. :)

Komentarz archiwalny

Bożena Kachel
,

superowy naszyjnik;))) dziekuje;))

Komentarz archiwalny

AS
,

Dziękuję za piękne kartki i miły prezent.Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

BP
,

Witam,
a takie życzenia dla ojca chrzestnego:
Drogi Ojcze Chrzestny!

W tym radosnym dla mnie dniu
z wdzięcznością zwracam się
do Ciebie.
Przed kilkoma laty przyniosłeś mnie do kościoła,
aby Chrystus uczynił mnie
w sakramencie
Chrztu Świętego Dzieckiem Bożym.
Nie pamiętam tego momentu, ale od najmłodszych lat życia
spotykam Cię jako mojego bliskiego i życzliwego opiekuna.
Dziękuję Ci za całe dobro otrzymane od Ciebie.
Niech Bóg nagrodzi Twoje trudy
i darzy Cię zdrowiem
i szczęściem.
Dziękuję za to, że byłeś dzisiaj
ze mną, w tak ważnej chwili mojego. Ten dzień spędzony z Tobą jest najpiękniejszym prezentem,
jaki mogę otrzymać. Olivierek Papliński

Komentarz dotyczący zamówienia

ML
,

Komentarz archiwalny

ML
,

Album wspaniały, wysyłka ekspresowa i doskonały kontakt. Polecam i dziękuję za gratis:)

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Komentarz archiwalny

mk
,

Nieprawdopodobnie dokladnie i starannie wykonane.Projekt niespotykany ze slicznymi ozdobami. Kontakt z projektantem bardzo dobry(lepszy niz z rodzina:) ). realizacja i wysylka,szybko i rzetelnie. Dziekuje!
Maria Kowalik

Komentarz archiwalny

AS
,

Dziękuję za przepiękne kartki i śliczny prezent.

Komentarz archiwalny

EP
,

Polecam, bardzo pięknie wykonana kartka, ciągły kontakt za sprzedawcą, ekspresowa wysyłka.

Komentarz archiwalny

M
,

Transakcja przebiegła szybko i w miłej atmosferze. Polecam i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

ES
,

Bardzo ładna kartka. Wesoła, kolorowa i bardzo starannie wykonana.

Komentarz archiwalny

Urszula Ofanowska
,

Jestem pod ogromnym wrażeniem! Przepiękny przepiśnik, dbałość o każdy szczegół. Pełen profesjonalizm. I do tego z duszą.... Polecam gorąco wszystkim!

Komentarz archiwalny

AI
,

Kartka bardzo ładna, starannie wykonana. Szybka przesyłka. Pozdrawiam i polecam.

Komentarz archiwalny

AJ
,

Cudowna moc tworzenia:) Polecam transakcja błyskawiczna.

Komentarz archiwalny

AJ
,

Absolutnie polecam:) szybko,sprawnie i bardzo rzetelnie i to nasza druga współpraca jesteśmy Panią Zachwyceni a karteczki robią furrorę....i te detale:) Pozdrawiam bardzo.

Komentarz archiwalny

DW
,

Dziękuję serdecznie za przepiękną kartkę oraz za miłą niespodziankę :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AJ
,

Super kontakt, błyskawiczna realizacja i polecam bardzo,bardzo;)A gratisik jest miłym zaskoczeniem-dziękuję:)

Komentarz dotyczący zamówienia

BP
,

karteczka taka jak chciałam dziękuję

Komentarz archiwalny

Martyna Kuleszewicz
,

Przepiśnik jest niesamowity. W życiu nie widziałałam tak pięknego notesu. Kawał dobrej profesjonalnej roboty. Wysyłka wręcz ekspresowa i po 48h od zakupu miałam już go w domu. Do tego Kolczyki w prezencie mnie powaliły. Jak najbardziej mója ulubiona artystka!!!

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

Jolanta Wojciechowska
,

wystawiam najwyższą ocenę. biżuteria piękna, starannie wykonana. trwam w zachwycie. jestem bardzo zadowolona. polecam projektanta magdahalas.
dziękuję za gratis

Komentarz archiwalny

AW
,

kolczyki delikatne, bardzo mi się podobają.
Polecam!

Komentarz archiwalny

A
,

Komentarz archiwalny

A
,

Komentarz archiwalny

AM
,

Zakupy u Pani Magdy to wielka przyjemność ! Zakładki piękne, starannie wykonane. Karta świąteczna również. Polecam wszystkim , którzy chcą sprawić bliskiej osobie coś wyjątkowego. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

AM
,

Zakupy u Pani Magdy to wielka przyjemność ! Zakładki piękne, starannie wykonane. Karta świąteczna również. Polecam wszystkim , którzy chcą sprawić bliskiej osobie coś wyjątkowego. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

MG
,

Żadnych zastrzeżeń wszystko na 5.

Komentarz archiwalny

AS
,

Kartki wykonane starannie, dziękuję za "upominek"

Komentarz archiwalny

Agata Z-r
,

Świetny kontakt i przepiękne kolczyki. Polecam gorąco ;)

Komentarz dotyczący zamówienia

Marta Wojciechowska
,

Kartka prześliczna, miły kontakt i bardzo szybka wysyłka. Polecam gorąco i dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Karolina Sakwińska-Fortuna
,

Fantastyczne kolczyki. Polecam serdecznie :)

Komentarz archiwalny

EK
,

Przepiękna biżuteria, misternie wykonana, po prostu cudo. Dziękuję za kolczyki.

Komentarz archiwalny

EK
,

Przepiękna biżuteria, misternie wykonana, po prostu cudo. Dziękuję za kolczyki.

Komentarz dotyczący zamówienia

BP
,

Ślicznie dziękuję za szybką realizację, pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Agnieszka Garbatowska
,

Przesyłka dotarła błyskawicznie. Klipsiki są urocze ;) Zakupy w tymże sklepie polecam każdemu, kto ceni piękno i oryginalność ;) Satysfakcja gwarantowana :)

Komentarz archiwalny

HS
,

Bardzo starannie wykonana zakładka, bardzo ładna. Szybka przesyłka. Polecam serdecznie!

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 271 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta PRACOWNIA RĘKODZIEŁA


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB