koliberart
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Pracownia KoliberArt

W Pracowni KoliberArt produkuję z sercem papierową galanterię. Upominki na wszelkie okazje, kartki, zaproszenia, albumy w różnych wymiarach, ozdobne pudełka, ramki oraz kompozycje na płótnie. Produkty Pracowni KoliberArt cechuje wyjątkowe wzornictwo, solidne wykonanie, używanie materiałów najwyższej jakości. Papiery, tekturki oraz grafiki używane do produkcji galanterii papierniczej KoliberArt zawsze pochodzą od rodzimych, polskich producentów ( więcej info na blogu). Pracownia KoliberArt to zarejestrowana działalność, do każdego produktu wystawiany i dołączany jest paragon a w szczególnych sytuacjach ( na życzenie Klienta) rachunek. Dokładam wszelkich starań aby sprzedawany produkt był oryginalny, wyjątkowy, spełniał Państwa oczekiwania oraz został dostarczony w odpowiednim czasie. Cena prezentowana na stronie produktu jest ceną ostateczną, zawierającą koszty materiałów, produkcji, podatki marże oraz prowizję portalu. W wyjątkowych sytuacjach, przy zakupach wielowariantowych lub wieloprzedmiotowych istnieje możliwość negocjacji ceny. Zapraszam serdecznie. .

Informacje


W Pracowni KoliberArt produkuję z sercem papierową galanterię. Upominki na wszelkie okazje, kartki, zaproszenia, albumy w różnych wymiarach, ozdobne pudełka, ramki oraz kompozycje na płótnie. Produkty Pracowni KoliberArt cechuje wyjątkowe wzornictwo, solidne wykonanie, używanie materiałów najwyższej jakości. Papiery, tekturki oraz grafiki używane do produkcji galanterii papierniczej KoliberArt zawsze pochodzą od rodzimych, polskich producentów ( więcej info na blogu). Pracownia KoliberArt to zarejestrowana działalność, do każdego produktu wystawiany i dołączany jest paragon a w szczególnych sytuacjach ( na życzenie Klienta) rachunek. Dokładam wszelkich starań aby sprzedawany produkt był oryginalny, wyjątkowy, spełniał Państwa oczekiwania oraz został dostarczony w odpowiednim czasie. Cena prezentowana na stronie produktu jest ceną ostateczną, zawierającą koszty materiałów, produkcji, podatki marże oraz prowizję portalu. W wyjątkowych sytuacjach, przy zakupach wielowariantowych lub wieloprzedmiotowych istnieje możliwość negocjacji ceny. Zapraszam serdecznie. .

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 249,00 zł rabat 5%
od 500,00 zł rabat 6%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 249,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 5% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Pracownia KoliberArt Ewelina Laprus
ul. Żurawia 39 lok. 28
59-300 Lubin (PL)
NIP: 6922092479
REGON: 362713171

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Pracownia KoliberArt, Żurawia 39/28, 59-300 Lubin (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Pracownia KoliberArt, Żurawia 39/28, 59-300 Lubin (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Pracownia KoliberArt, Żurawia 39/28, 59-300 Lubin (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Pracownia KoliberArt
Żurawia 39/28, 59-300 Lubin
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Pracownia KoliberArt, Żurawia 39/28, 59-300 Lubin (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Justyna Lechoowska
,

Bardzo orginalny kartka

Komentarz dotyczący produktu

MT
,

Bardzo ładna kartka, starannie wykonana z najdrobniejszymi szczegółami.

Komentarz dotyczący produktu

MT
,

Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

KU
,

Komentarz dotyczący produktu

KU
,

na wysłanie przesyłki trzeba czekać bardzo długo... pomimo ze dokonałam płatności kartą to wysyłka nastąpiła po 10 dniach...ciekawe kiedy dojdzie...kartkę na święta zamawia się, żeby można ją było wysłać ....więc na pewno nie dojdzie...masakra nie polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Adriana Moryś
,

Wszystko ok, polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Czekoladownik przepiękny wykonany z najwyższą starannością. Po prostu cudo. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

NP
,

Zamówiona kartka doszła przepiękna. Z całego serca polecam! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Beata Kościółek
,

Nie otrzymałam przesyłki mimo iż zapłaciłam. Jestem wściekła i nie polecam tej Pani!!!! Zero jakiegokolwiek kontaktu! Nr przesyłki się nie zgadzał, na poczcie nie ma takiego listu. A przesyłka jakimś cudem idzie ponad tydzień. Nie kupię tutaj nic nigdy więcej i innym też nie polecam!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Aleksandra Kostrubiec
,

Kartka wykonana z najwyższą starannością, przepiękna!

Komentarz dotyczący produktu

Aleksandra Kostrubiec
,

Świetny miły kontakt, ekspresowa wysyłka, polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

AM
,

Czekoladowniki bardzo ładne! Super kontakt z projektantem. Polecam!

Komentarz archiwalny

BZ
,

Po 4 dniach od zamówienia i opłacenia przesyłka nie została nawet wysłana, więc 3-5 dniowy termin dostawy który widnieje na stronie jest niestety mylny a po wejściu w link odnośnie odstąpienia od umowy okazuje się że wysyłanie wiadomości wewnętrznych nie działa. Nie polecam.

Komentarz archiwalny

bm
,

kartka bardzo ładna,wykonanie godne polecenia

Komentarz archiwalny

WF
,

Komentarz archiwalny

IT
,

Komentarz archiwalny

Marek Domański
,

Wszystko jak w najlepszym porządku :)

Komentarz archiwalny

P
,

Zaproszenia CUDOWNE! Wykonane precyzyjnie, z dbaloscia o najmniejszy szczegol. Strzal w dziesiatke. Zamowienie zrealizowane bardzo sprawnie. Pani Ewelina szybko odpowiada na wiadomosci. Polecam z calego serca :)

Komentarz archiwalny

Joanna Sapiejewska
,

Produkt staranny, zgodny ze zdjęciem i opisem, Wysyłka szybka. Kontakt dobry i bezproblemowy. Polecam.

Komentarz archiwalny

KM
,

Produkty zgodne z zamówieniem, ekspresowa przesyłka, gorąco polecam

Komentarz archiwalny

AK
,

Czekam na zamówienie opłacone dnia 12-go marca. Termin dostarczenia już minął. Zamówiłam zaproszenia na imprezę, ale niestety muszę szybko kupić inne, gdyż Pani Projektantka uważa, że nie odpowiedziałam na jakiegoś maila, dlatego czuje się zwolniona z realizacji zamówienia. Bardzo mało odpowiedzialne podejście do zawieranych umów. Ostrzegam wszystkich klientów.
AKB

Komentarz archiwalny

Tomasz Chyła
,

Bardzo pięknie wykonana kartka.
Kontakt z wykonawcą bardzo dobry.
Polecam ;)

Komentarz archiwalny

Alicja Mazur
,

Złożyłam u pani Eweliny dość duże zamówienie na zaproszenia oraz pamiątki komunijne, mimo to przesyłka dotarła do mnie w nieoczekiwanie krótkim czasie. Nie rozczarowałam się - wszystko jest delikatne, królewskie a zarazem skromne, w dobrze dobranych odcieniach i wzorach. Polecam!

Komentarz archiwalny

AC
,

Kartka piękna, świetny kontakt i blysawiczne tempo realizacji.

Komentarz archiwalny

NP
,

Komentarz archiwalny

MS
,

Kartka jest przepiękna, starannie wykonana. Realizacja zamówienia ekspresowa :) Polecam!

Komentarz archiwalny

ŁK
,

Piękna i dokładna praca! Polecam wszystkim usługi tej projektantki. Szybko, sprawnie a do tego efekt końcowy porażający ! Widać serce włożone w prace

Komentarz archiwalny

Sylwia Gniadek
,

dziękuję:)

Komentarz archiwalny

aF
,

witam przed chwila zamówiłam u was kartkę chciałabym dopisać jeszcze datę i imiona bo nie wiedziałam ze jest taka możliwości. 8 października 2016 Ilona i Andrzej. dostawa do Lodzi rojna

Komentarz archiwalny

EF
,

Piękna kartka. Bardzo szybka realizacja zamówienia.Fachowa i miła obsługa. Uwzględnianie wszystkich życzeń klienta. Polecam. Dziękuję i pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

AV
,

Piekny album i pudelko z personalizacja,szybka przesylka. Polecam!

Komentarz archiwalny

MG
,

Super robota

Komentarz archiwalny

MG
,

Zaproszenia od KoliberArt są śliczne, a goście byli zachwyceni.

Komentarz archiwalny

an
,

Sliczna karteczka, staranne wykonanie - POLECAM :)

Komentarz archiwalny

M
,

Kartka prześliczna, wysyłka ekspresowa i elegancko zapakowana. Polecam.

Komentarz archiwalny

AK
,

Polecam! Album zamówiony przeze mnie, jest w rzeczywistości jeszcze ładniejszy niż na zdjeciu. Wykonany staranne i zgodne z moją prośbą. Obsługa klienta na wysokim poziomie.
Dziękuję:-)

Komentarz archiwalny

BM
,

Album jest po prostu genialny!

Komentarz archiwalny

AM
,

Piekne wykonanie i sprawna realizacja zamowienia. Polecam!

Komentarz archiwalny

AM
,

Oryginalny pomysl, swietne wykonanie i szybka realizacja zamowienia. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

LM
,

Wszystko super, kartki piękne!

Komentarz archiwalny

jr
,

Zaproszenia bajeczne. Coś pięknego. Jestem zachwycona. Bardzo dobry, stały kontakt. Już polecam znajomym. Pozdrawiam i wrócę z pewnością

Komentarz archiwalny

KM
,

Komentarz archiwalny

DW
,

Bardzo ładna, starannie wykonana kartka, szybka wysyłka, dziekuję i polecam.

Komentarz archiwalny

JS
,

Rewelacyjny produkt, kontakt, szybkość realizacji. Polecam

Komentarz archiwalny

DP
,

Solidnie wykonane piękne zaproszenia. Sprzedawca godny polecenia

Komentarz archiwalny

Joanna Janta
,

Kartki przecudne. Realizacja ekspresowa u bardzo dobry kontakt z projektantem. Polecam

Komentarz archiwalny

Sylwia Zdebel
,

Kartki śliczne i wykonane z dużą starannością.
Serdecznie polecam.

Komentarz archiwalny

,

Wszystko w jak najlepszym porządku! Serdecznie dziękuję! :)

Komentarz archiwalny

MW
,

Komentarz archiwalny

Joanna Przech
,

Jestem bardzo zadowolona z profesjonalnej obsługi. Przesyłka dotarła błyskawicznie, kartka cudowna, subtelna, delikatna, dopracowana w każdym calu. DZIĘKUJE.:)

Komentarz archiwalny

pw
,

Jestem zadowolony z wykonania kartki.

Natomiast poczta polska potrzebowala 10 dni by dostarczyc z lublina do szczecina przesylke polecona priorytetowa.

Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

BW
,

wszystko sprawnie, uczciwie, kartka urocza. POLECAM

Komentarz archiwalny

Katarzyna Jurczyńska
,

POLECAM wszystkim, przepiękne zaproszenia, błyskawiczna dostawa. Dziękuję !!!!

Komentarz archiwalny

Katarzyna Jurczyńska
,

POLECAM serdecznie wszystkim, ZAPROSZENIA są przepiękne ;))

Komentarz dotyczący zamówienia

BB
,

Przepiękna kartka. Precyzyjnie wykonana. Polecam produkty projektanta.

Komentarz archiwalny

TS
,

Bardzo proszę o dedykację wewnątrz albumu:
Cudownej podróży przez życie-
szeroką drogą,bez wybojów i zakrętów
życzy
Teresa Sycz
natomiast na pudełku proszę o wpisanie daty 4 czerwca 2016r.

Przy ażurowym narożniku (ślubna kartka #7) proszę o metkę z datą ślubu 4 czerwca 2016r.

Komentarz archiwalny

PL
,

Dziękuje, polecam !

Komentarz archiwalny

AP
,

Komentarz archiwalny

KK
,

Kupiłam tu kartkę ślubną dla mojego brata. Jest przepiękna, starannie wykonana, produkt najwyższej klasy. Nigdy zadna jeszcze mnie tak nie zachwyciła jak ta :) Państwo Młodzi również zadowoleni. :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Głuszek
,

Komentarz archiwalny

JP
,

Zjawiskowa kartka, jeszcze tak pięknej nigdy nie kupiłam. Oprócz walorów estetycznych solidne wykonanie.Polecam wszystkim :)

Komentarz archiwalny

EK
,

Piękne zaproszenia komunijne, starannie wykonane, bardzo szybka realizacji - na czym szczególnie mi zależało. Bardzo dziękuję Koliberatr! Zdecydowanie polecam!:-)

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Walczak
,

Zamówiona kartka dotarła w błyskawicznym tempie. Zachwyciła wszystkich, a najbardziej jubilatkę. Zdecydowanie polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Walczak
,

Komentarz archiwalny

DC
,

Piękne kartki, bardzo starannie wykonane. Szybka realizacja zamówienia. Polecam

Komentarz archiwalny

MP
,

SUPER SUPER SUPER
Bardzo dokładne wykonanie, materiał najwyższej jakości, życzenia dopasowane z wielką starannością.
Bardzo szybka dostawa !!!
GWARANCJA ZADOWOLENIA NA 100%

Komentarz archiwalny

MP
,

Zamówiłam kartkę na lecie rodziców. otrzymałam cudowną, delikatną i pięknie wykonaną pracę.
Bardzo zależało mi na szybkim wykonaniu z czym nie było żadnych kłopotów.
Bardzo miła współpraca, szybki kontakt, efektowne wykonanie.
POLECAM - gwarantuje zadowolenie na 100%

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Super polecam

Komentarz archiwalny

MS
,

Jestem zadowolona z zakupu, kartka ślicznie wykonana, bardzo szybka wysyłka, dziękuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

JO
,

Komentarz archiwalny

Patryk Patisoński
,

Komentarz archiwalny

pg
,

Gorąco polecam piękne wykonanie i szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

,

Karteczki dotarły w ekspresowym tempie i są prześliczne. Dziękuję!

Komentarz archiwalny

IH
,

Miła i szybka usługa

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

BR
,

Zamówiłam oryginalne zaproszenie komunijne i zakup był idealny. Wykonane perfekcyjnie, starannie, mam nadzieję, ze osoba, która dostanie zaproszenie zachowa je, bo cieszy oko bardzo. Takie zaproszenie wyraża szacunek do osoby zapraszanej. Polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Zamówiłam kartkę na urodziny przyjaciółki, dostałam prawdziwą perełkę, pięknie wykonaną, gustowną. Polecam! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Polecam

Komentarz archiwalny

JZ
,

super

Komentarz archiwalny

SG
,

Polecam tego projektanta. Bardzo miły kontakt, szybka realizacja zamówienia oraz bardzo wysoka jakość zamówionego produktu

Komentarz archiwalny

KP
,

Kartka piękna, zgodna z zamówieniem. Szybka realizacja. Dziękuję i polecam.

Komentarz archiwalny

AB
,

Sprawny kontakt i szybka realizacja zamówienia. Notes bardzo ładny i świetnie wykonany.

Komentarz archiwalny

Sylwia Zdebel
,

Bardzo ładna praca :) serdecznie polecam

Komentarz archiwalny

Martyna Janowska
,

Szybka realizacja zamówienia. Kartka wykonana z największą dbałością o szczegóły. Polecam !!!

Komentarz archiwalny

Ewelina Laprus
,

Dziękuję !!!

Komentarz archiwalny

KN
,

Piękne kolory!

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.74 , na podstawie 86 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Pracownia KoliberArt


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB