asikaz_j

Zaproszenia

Pokaż filtry


1 z 1

Zaproszenia - zobacz, więcej produktów na Artillo

Informacje


Miszmasz papierowy powstał z radości jaką daje mi przeobrażanie papieru w niezwykłe upominki, które możesz podarować bliskim by sprawić im radość prezentem oryginalnym i jedynym w swoim rodzaju. By podziękować, złożyć życzenia, upamiętnić szczególny dzień, czy tak po prostu podarować coś od serca, bez okazji i wywołać na twarzy szczery uśmiech. Wykonuję ręcznie zaproszenia na przeróżne okazje rodzinne - komunie, chrzty, śluby, czy urodziny. Z radością przygotuję również niepowtarzalny album, aby Twoje wspomnienia dostały niezwykłą oprawę. Jeśli chcesz po prostu oprawić zdjęcie w ramkę, która robi wrażenie i nie można jej kupić w sieciówce, również możesz zamówić ją w moim butiku. A może potrzebna Ci pamiątkowa kartka, która stanie się jednocześnie niezwykłym upominkiem? Z przyjemnością ją dla Ciebie wykonam. :) Zamówienia realizuję z dbałością o każdy szczegół, starannością i precyzją. Zależy mi bardzo, żeby dotarły do Ciebie jak najszybciej, lecz z racji tego że wszystko kleję i wycinam ręcznie, daj mi proszę chwilkę na przygotowanie zamówienia tak, by dało Ci pełną satysfakcję i radość z otrzymanego produktu. Zapraszam serdecznie na zakupy :)

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Miszmasz Papierowy Joanna Zawierucha-Jankowska
ul. Willowa 11
05-083 Zaborów (PL)
NIP: 5342080401
REGON: 147236131

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Joanna Jankowska, Willowa 11, 05-083 Zaborów (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Joanna Jankowska, Willowa 11, 05-083 Zaborów (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Joanna Jankowska, Willowa 11, 05-083 Zaborów (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Joanna Jankowska
Willowa 11, 05-083 Zaborów
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Joanna Jankowska, Willowa 11, 05-083 Zaborów (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


M
,

Zaproszenia prześlicznie wykonane, bardzo starannie. Wyglądają dokładnie tak samo jak na zdjęciu podglądowym. Kontakt z Panią Asią wzorowy! Polecam wszystkim z całego serca, a zaproszenia robią ogromne wrażenie. :)

Komentarz dotyczący produktu

M
,

Bardzo szybka realizacja i doskonały kontakt ze sprzedającym. Polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

RM
,

Pierwszy raz udało mi się kupić taką kartkę okolicznościową jaką sobie wymarzyłem. Wybrałem sobie wzór karty jaki najbardziej mi się podobał a Pani spersonalizowała ją zgodnie z moimi życzeniami. Wykonanie z bardzo solidnych materiałów i przez profesjonalną osobę . Polecam.

Komentarz dotyczący produktu

RM
,

Jestem pod wrażeniem profesjonalnej i bardzo uprzejmej obsługi. Moje zamówienie zostało zrealizowane w ekspresowym tempie z uwzględnieniem moich życzeń. Tak więc 100% satysfakcji. Zdecydowanie polecam każdemu ten butik.

Komentarz dotyczący zamówienia

HD
,

kartka przepiękna,życzenia wybrane przez Panią trafione w punkt,myślę,że nie są to moje ostatnie zakupy,polecam bardzo

Komentarz dotyczący produktu

AG
,

Perfekcja w Komunikacji z klientem , venue sobie kontakt z klientem . Brawo

Komentarz dotyczący zamówienia

Adrianna Schmidt
,

Kartka wykonana z należytą starannością, piękna i dokładna, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Bardzo dobry kontkat z autorką. Mimo mojego niedopatrzenia, urlopu, Pani Asia wykonała zamówienie, za co jestem ogromnie wdzięczna. Polecam z całego serca

Komentarz dotyczący zamówienia

MB
,

Album na roczek jest przesliczny! Po prostu wykonany z sercem, bardzo wyjatkowy i niepowtarzalny prezent. Dziekuje i serdecznie polecam! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MB
,

Album na roczek jest przepiekny! Bardzo starannie wykonany, widac, ze zrobiony z sercem. Dziekuje serdecznie!!!

Komentarz archiwalny

Marta Wojtarowicz
,

Komentarz archiwalny

RO
,

Jestem bardzo ale to bardzo zadowolony. Zaproszenia są prześliczne i pani Joanna gwarantuje dobrą obsługę. Jeszcze raz gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

Bożena Kopczyńska
,

Zaproszenia są cudowne. Polecam

Komentarz archiwalny

AD
,

Bardzo dziękuję za niezwykle piękną kartkę.
serdecznie pozdrawiam,

Aleksandra Dąbrowiecka

Komentarz archiwalny

KP
,

Komentarz archiwalny

dK
,

karta prześliczna

Komentarz archiwalny

Karolina Pajdak
,

Komentarz archiwalny

Kamila Zajączkowska
,

Bardzo dobry kontakt z Panią Projektantką, szybka dostawa i przede wszystkim przepiękna kartka.

Komentarz archiwalny

GS
,

Komentarz archiwalny

MK
,

Komentarz archiwalny

,

Kartka wykonana przez projektantkę przepiękna. Wysyłka na wysokim standardzie. Zabezpieczona w sposób bardzo profesjonalny. POLECAM bo warto.

Komentarz archiwalny

PM
,

Pudełeczko pamiątka na ślub jest pięknie wykonane. Na pewno spodoba się młodej parze :) Bardzo dziękuję

Komentarz archiwalny

AP
,

Jaka śliczna kartka! Efekt koncowy super! :-) wszystko zgodnie z zamówieniem :-)

Komentarz archiwalny

KD
,

Komentarz archiwalny

OS
,

Kartki od pani Asi jak zwykle przepiękne i wykonane bardzo starannie! Zamawiam po raz kolejny i jestem bardzo zadowolona. Na pewno zamówię jeszcze raz :) Dziękuję!

Komentarz archiwalny

KA
,

Polecam !!!

Komentarz archiwalny

AS
,

Zaproszenia są urocze! Wyjątkowe! Idealne! Dziękuje Pani Joanno!

Komentarz archiwalny

KD
,

Komentarz archiwalny

KD
,

Piękna kartka, dziękuję

Komentarz archiwalny

Marta Wojtarowicz
,

Przepiękne wykonanie, szybka przesyła i miła w kontakcie projektantka :) bardzo dziękuję za wykonaną kartę, jest prześliczna :)

Komentarz archiwalny

AI
,

Komentarz archiwalny

Agnieszka Głuszek
,

Komentarz archiwalny

MW
,

Komentarz archiwalny

pw
,

Bardzo dziekuje Pani Joasiu za wspaniale wykonanie karteczek, relewacyjny kontakt i zrealizowanie zamownienia pomimo urlopu.

Szczerze polecam!!!

Komentarz archiwalny

BB
,

Bardzo pięknie wykonana kartka

Komentarz archiwalny

bb
,

Przepiękna, niezwykle starannie wykonana kartka w 3 D z pudełkiem. Zachwyca subtelnością i delikatnością. Bardzo dziękuję!

Komentarz archiwalny

M
,

Komentarz archiwalny

Izabela Groszek
,

Kartka śliczna, perfekcyjnie wykonana. Ekspresowo wysłana! Dziękuję i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

MS
,

Polecam!!!!!

Komentarz archiwalny

AW
,

Kartka prześliczna. Wszystko zgodnie z zamówieniem. Polecam i dziękuję.

Komentarz archiwalny

JO
,

Komentarz archiwalny

Anita Rudnicka
,

Zaproszenia przesliczne,starannie wykonane i z wielka precyzja. Dobry kontakt z wykonawca. Serdecznie polecam. Pozdrawiam i dziekuje :)

Komentarz archiwalny

KS
,

Komentarz archiwalny

SM
,

Jestem zachwycona.:-)

Komentarz dotyczący zamówienia

SM
,

Dziękuje za kartkę.Właśnie dzisiaj dostałam.Jest przepiękna,jestem po prostu zachwycona.Będe napewno polecać Pani stronę innym.Dziękuję bardzo,bardzo,bardzo.Sylwia Matusik.

Komentarz archiwalny

Beata beataprus40@gmail.com
,

Zaproszenia wykonane dla mnie przez Panią Asię są cudowne, nawet najmniejszy szczegół jest dopracowany, delikatne, gustowne dokładnie takie,jak sobie wymarzyłam na komunię dla synka. Polecam wszystkim, sama też napewno jeszcze skorzystam z Pani usług. Serdecznie dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

AD
,

Kartki i księga gości przepiękne , szybka realizacja. Dziękuje i Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

EL
,

Bardziej zadowolona chyba być nie moge.
Współpraca z Panią Asia fantastyczna, kontakt rewelacyjny a zaproszenia zapierające dech w piersiach.
Polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

JN
,

Komentarz archiwalny

Agata Szponar
,

Dziękuje za kolejne przepiękne zaproszenia! Z Pani rąk wychodzą prawdziwe ,,cuda". Pozdrawiam ;)

Komentarz archiwalny

Agata Szponar
,

Zaproszenia przepiękne! Super kontakt z Panią Joasią! Gorąco Polecam! :)

Komentarz archiwalny

MS
,

polecam

Komentarz archiwalny

EK
,

Bardzo dobry kontakt, zaproszenia starannie wykonane, piękne... Poleca gorąco!

Komentarz archiwalny

SP
,

Cudne karteczki, dziękuję

Komentarz archiwalny

JS
,

Dziekuję za śliczny domek świąteczny. Już stoi u mnie w domu i wzbudza zainteresowanie gości. Przepiekny i szybko wysłany.

Komentarz archiwalny

Aleksandra Noszczyk
,

Komentarz archiwalny

KN
,

Piękna ta kartka!! Istny trójwymiar, odnoszę wrażenie, że motyle i kwiatki "wychodzą" do mnie z tej kartki :)

Komentarz archiwalny

MJ
,

kolejne zamowienie i nadal jestem oczarowana talentem tej Pani :) bajeczne kartki, idealne jakie sobie wymarzylam dla siebie, narzeczonego i ... bratanka :D polecam i bardzo serdecznie dziekuje :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MT
,

Kartka przepiękna, jeszcze ładniejsza niż na zdjęciach, misternie i starannie wykonana. Super kontakt z przemiłą Panią Joanną. Ekspresowa realizacja zamówienia. Same plusy. POLECAM SERDECZNIE!

Komentarz archiwalny

AU
,

Kartki naprawdę piękne, miły kontakt. Polecam

Komentarz archiwalny

Paulina Kuśnierz
,

Sprawna współpraca, śliczna kartka i szybka wysyłka. Bardzo dziękuję za wydrukowanie życzeń w środku w zabawnej formie. Lepszych bym sama nie znalazła, są idealne :) Dziekuję.

Komentarz archiwalny

AK
,

Gorąco polecam! Wykonane kartki to cudeńka! Niepowtarzalne i wyjątkowo piękne. Obdarowując taką kartką na pewno pozostanie się długo w pamięci.

Alik

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

MB
,

śliczne zaproszenie czy mozna je zamówić jak mam się z Panią skontaktować?pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

MJ
,

Pani wykonala dla mnie i mojej rodziny już kilka albumow i kartek, wszystkie są cudowne, romantyczne, udekorowane z najwieksza starannoscia w piekne roze, kokardki, serca, poprostu slicznosci :) zawsze sa cudnym dopelnieniem prezentu :) ponadto wspanialy kontakt mailowy, szybka wysylka, przemila pani, polecam goraco :) jednym slowem CUDOWNIE :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KK
,

Jestem bardzo zadowolona. Bardzo ładne zaproszenia na chrzest. Szybko zrobione i szybko wysłane. Kontakt również bardzo dobry. :)

Komentarz archiwalny

MJ
,

romantyczne,zachwycające, magiczne kartki, będą pieknym prezentem :) dziękuję kolejny raz :) polecam :)

Komentarz archiwalny

GK
,

Kartka którą zamówiłam przepiękna. Bardzo miła współpraca jeśli chodzi o indywidualne dostosowanie kartki. Bardzo szybka dostawa dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

AD
,

Przecudna:):):) Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

MK
,

Szybka i sprawna transakcja, komunikatywna i pomocna Sprzedająca :) Karta prześliczna! Polecam!

Komentarz archiwalny

MJ
,

przepiękny album i pamiętnik :) cudowne dodatki na stronach albumu, super kontakt, szybka wysylka, wróce tu z pewnością :) polecam wszystkim :) doskonale, romantyczne rzeczy na prezent i na ślub:)

Komentarz archiwalny

MJ
,

albumy i katki są romantyczne, piękne, cudowne :)))) polecam i dziekuje z calego serca :)

Komentarz archiwalny

JM
,

Kartka, którą zamówiłam jest cudna. Dziękuję i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

RG
,

Kartka bardzo ładna, wykonana starannie, oryginalny dodatek do prezentu. Jestem zadowolona, dziękuję i polecam.

Komentarz archiwalny

AG
,

Komentarz archiwalny

NG
,

Piękne :)

Komentarz archiwalny

MS
,

Cudna Kartka

Komentarz archiwalny

MS
,

Karta, którą zamówiłam jest cudna. Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

OS
,

Kartki wraz z pudełkami pięknie i starannie wykonane, prawdziwa radość dla oczu :) Jak najabrdziej polecam :)

Komentarz archiwalny

AS
,

Polecam wszystkim niezdecydowanym, ponieważ kartki od tej Pani są przepiękne i starannie wykonane.

Komentarz archiwalny

Sonia Karpińska
,

Delikatna, subtelna i wykonana z dbałością o szczegóły kartka :) Pudełeczko umożliwia włożenie dodatkowo jakiejś biżuterii bądź gotówki. Polecam!

Komentarz archiwalny

KZ
,

Komentarz archiwalny

kc
,

Witam. Zaproszenia i księga gości są piękne! Bardzo dziękuję za szybkie zrealizowanie zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.

Komentarz dotyczący zamówienia

IT
,

Witam
Kartki są przepiękne, bardzo eleganckie i doskonale wykonane. Dziękuję i pozdrawiam Iza

Komentarz archiwalny

ED
,

Komentarz archiwalny

JK
,

Kartka którą zamówiłam przepiękna. Bardzo szybka dostawa dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

rn
,

Komentarz archiwalny

AW
,

Kartka przepiękna !!! Dziadkowie wzruszeni a to najważniejsze :)

Komentarz archiwalny

BJ
,

Księga gości wykonana przepięknie. Szybka obsługa i bardzo dobry kontakt. Polecam

Komentarz archiwalny

AW
,

Kartka przepiękna!!! Bardzo dobry kontakt z projektantką, szybka wysyłka !!! Gorąco polecam !!! :)

Komentarz archiwalny

,

Kartki są niesamowite i przepiękne. Serdecznie polecam wszystkim te małe arcydzieła.
pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Jolanta Góra - Głąb
,

Piękna!

Komentarz archiwalny

,

Jestem bardzo mile zaskoczona.Kartka jest jeszcze piękniejsza w rzeczywistości. Polecam wszystkim.Pozdrawiam i dziękuję.

Komentarz dotyczący zamówienia

AA
,

Komentarz archiwalny

Ola Rzeplińska
,

Cudowne!!

Komentarz archiwalny

B
,

Kartka i pudełeczko ślubne Pani Asi wykonane z ogromną starannością i smakiem, zgodna z zamówieniem w każdym szczególe, praca jest prześliczna - polecam
serdecznie. Basia.

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Piękne karteczki, zdecydowanie polecam :)

Komentarz archiwalny

KU
,

dobry zakup, szybka przesyłka, dziękuje i gratuluje talentu ;)

Komentarz archiwalny

AW
,

Kartka przepiękna, delikatna, dziękuję :-)

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Dziękuję serdecznie! Rękodzieło majstersztyk..

Komentarz archiwalny

Violetta Troć
,

Piękne te kartki, nawet ładniejsze niż na foto :) Super!!!

Komentarz archiwalny

MD
,

Bardzo dziękuję za szybką realizację zamówienia miły kontakt i błyskawiczną dostawę. Kartka piękna . Dziękuję i gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

EJ
,

kartka jest przepiękna :)dziękuję za szybką wysyłkę, pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

JH
,

Zaproszenie prześliczne, wykonane z dbałością o najmniejsze szczegóły. Wszystko idealnie :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Serdecznie dziękuję za bardzo miłą, profesjonalną obsługę i szybką dostawę (Przesyłka rewelacyjnie zapakowana). Jestem oczarowana wykonaniem zamówionych kartek.
Z czystym sercem polecam!

Komentarz archiwalny

DG
,

Kartka jest jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach. Ślicznie dziękuję za szybkie wykonanie i bardzo dobry kontakt. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MM
,

Przepiekne zaproszenia, wykonane bardzo starannie w najdrobniejszych szczególach. Serdecznie polecam i bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

kr
,

prześliczne.

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

EW
,

Rewelacyjny kontakt ze sprzedającą, zamówiona kartka przepiękna.

Komentarz archiwalny

KD
,

Kartka na chrzciny jest przepiękna aż brak słów, wykonana z dbałością o każdy szczegół. Dziękuję bardzo.

Komentarz archiwalny

Dominika Góral
,

Bardzo szybka wysyłka, kartka piękna. Na pewno tu wrócę :)

Komentarz archiwalny

AR
,

Jestem zachwycona dziełem Pani Asi:-) Kartka jest zrobiona przepięknie, precyzyjnie, dokładnie. Każdy detal jest dopieszczony do perfekcji! Bardzo dziękuję i gorąco polecam!!! Ponadto Pani Asia jest bardzo miłą osobą. Kontakt z klientem w postaci korespondencji jest bieżący. Przesyłka wysłana priorytetowo.
Jak dla mnie to zasłużone 5 gwiazdek:-) Pozdrawiam Ada

Komentarz archiwalny

WB
,

Rewelacja.Kartka cudo!!!

Komentarz archiwalny

WB
,

Pomysłowość,wykonanie 5 gwiazdek.Powodzenia!!!

Komentarz archiwalny

Anna Szpecińska
,

Witam. Przepiękne prace ,jestem nimi zauroczona.Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 116 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta miszmasz papierowy


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB