agatarn

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


Kategorie

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Informacje


Dzięki doświadczeniu wyniesionemu z firmy odzieżowej, mam wiedzę na temat rynku tkanin i dodatków. Wykorzystuję ją przy tworzeniu własnych, niepowtarzalnych wzorów. Swoją domową pracownię stworzyłam od zera. Moje produkty hand-made są niepowtarzalne, tworzę je z sercem. Znajdziesz u mnie artykuły o oryginalnych wzorach, z którymi zmienisz swój dom w bardzo łatwy sposób. Wykorzystuję głównie tkaniny lniane i bawełniane. Przede wszystkim oferuję dekoracje okien. Tworzę dekoracyjne rolety wewnętrzne na wymiar. Z chęcią zrobię dla Ciebie unikalną roletę z haftem lub roletę rzymską. Co więcej, proponuję lniane lambrekiny, zasłony oraz zazdrostki. W ofercie mam także dekoracje stołu — obrusy, lniane bieżniki, podkładki lub serwetki. Znajdziesz u mnie również ozdobne poszewki na poduszki, bawełnianą lub lnianą pościel, narzuty, kocyki z dresówki oraz torby. Jeśli zastanawiasz się nad dekoracjami do pokoju dziecka, służę pomocą. Tworzę zawieszki, koce, pościele, organizery oraz koszy na zabawki. Swoją ofertę kieruję do wszystkich, którzy chcą odmienić swój dom. Do współpracy zachęcam firmy, na przykład: kwiaciarnie, sklepy, fotografów, dekoratorów wnętrz, hotele, kawiarnie, restauracje lub gospodarstwa agroturystyczne. Mogę podjąć się kompleksowego wyposażenia wnętrz — od pościeli, przez zasłony bawełniane i obrusy, po poduszki. Wykonuję dekoracje tekstylne z haftem (logotypem), które mogą być nietuzinkową reklamą. Proszę o kierowanie pytań na adres: biuro@agatarn.pl. Życzę udanych zakupów.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Paweł Tarnawski
ul. Leszczynowa 16, Kruszyn
59-700 Bolesławiec (PL)
NIP: 612-153-40-34
REGON: ............

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Paweł Tarnawski, Leszczynowa 16, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Paweł Tarnawski, Leszczynowa 16, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Paweł Tarnawski, Leszczynowa 16, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Paweł Tarnawski
Leszczynowa 16, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Paweł Tarnawski, Leszczynowa 16, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


AS
,

Komentarz archiwalny

A
,

Komentarz archiwalny

BJ
,

Wszystko zgodne z zamówieniem, szybko i solidnie. Polecam

Komentarz archiwalny

MJ
,

Komentarz archiwalny

BJ
,

Zakupiony komplet (rolety plus zasłony) wykonany bardzo starannie. Wygląda przepięknie. Kontakt z projektantem rewelacyjny. Wielki plus za cierpliwość i sugestie. Gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

DS
,

Komentarz archiwalny

MK
,

profesjonalne wykonanie, materiały bardzo dobrej jakości - całość fantastyczna :-)

Komentarz archiwalny

EB
,

Wiecej niż ładne, bardzo starannie wykonane I szybko doszły. Jeszcze kiedyś wróce do tej Galerii bo naprwdę warto....

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Tarnawska
,

Dziękuję na żywo jeszcze ładniejszy:)

Komentarz archiwalny

Lidia Bołdyś
,

Śliczny :)

Komentarz archiwalny

Wirginia Buzuluckova
,

Komentarz archiwalny

Wirginia Buzuluckova
,

Komentarz archiwalny

Wirginia Buzuluckova
,

Komentarz archiwalny

JL
,

Szybki i dobry kontakt a roletki, ktore zamówiłam bardzo porządnie wykonane! Polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AR
,

Zamówiłam lnianą torbę i z przyjemnością wystawiam pozytywny komentarz. Kontakt z projektantką bardzo pozytywny, moje uwagi zostały uwzględnione, szyba realizacja i wysyłka. A torba jest świetna! Wykonana solidnie, z grubego lnu, pomyślana tak, że jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Zdecydowanie polecam i dziękuję za realizację. Pozdrawiam
Anna

Komentarz archiwalny

IM
,

Jestem bardzo zadowolona z firanek, śliczne. Dziękuję , pozdrawiam i zdecydowanie polecam. Na pewno jeszcze nie jedną rzecz zamówię u pani :)

Komentarz archiwalny

SP
,

Szybko, sprawnie i miło- serdecznie dziękuje i gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

mf
,

zazdrostki są śliczne - proste, ale dodają klimatu w "wiejskiej" łazience. bardzo dziękuję i polecam.

Komentarz archiwalny

AB
,

Przepięknie wykonna zazdroska, super kontakt i szybka dostawa:)polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

JG
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Towar z najwyższej półki, starannie wykonany. Szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

AR
,

Roletka śliczna, łatwy i szybki kontakt, świetna współpraca. Gorąco polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AP
,

Super kontakt. Idealne wykonanie! Po praniu kocyk nadal wyglada jak nowy! Polecam gorąco.

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Tarnawska
,

:) dziękuję

Komentarz archiwalny

MM
,

Piękne zazdrostki starannie wykonane, bardzo dobry kontakt, szybka dostawa. Bardzo dziękuję i serdecznie polecam projektantkę:)

Komentarz archiwalny

EC
,

jestem bardzo zadowolona, zamówienie zgodne ze zdjęciem, szybka przesyłka, dziękuję projektantowi za mały upominek gratis :) córeczka wniebowzięta :)

Komentarz archiwalny

KM
,

Przepiękny lambrekin, starannie uszyty. Kontakt bardzo fajny. Wszystko sprawnie i szybko.

Komentarz dotyczący zamówienia

KG
,

Bardzo kontaktowy i rzeczowy sprzedawca, gorąco polecam, produkt wykonany starannie, w pełni spełniający moje oczekiwania:)

Komentarz archiwalny

AN
,

Bardzo dobry kontakt i szybka realizacja zamówienia. Bieżniki piękne i solidnie wykonane. Na pewno jeszcze skorzystam z usług :-)

Komentarz archiwalny

KJ
,

Kocyk prześliczny, szybka dostawa, POLECAM !!!

Komentarz archiwalny

KJ
,

Kocyk prześliczny, szybka dostawa, dziekuje i polecam

Komentarz archiwalny

A
,

Przepiękny lambrekin i organizer, solidnie wykonane i zgodne z zamówieniem. Na żywo wyglądają jeszcze piękniej niż na zdjęciach! Błyskawiczny czas realizacji. Polecam wszystkim, którzy chcą być oryginalni i mieć coś niepowtarzalnego w domu! Dziękuję i pozdrawiam Projektantkę!

Komentarz archiwalny

MT
,

Roletki takie,jak oczekiwałam,starannie uszyte i stylowe-świetny kontakt z Panią Agnieszką.Polecam wszystkim!

Komentarz dotyczący zamówienia

DG
,

Rolety piękne, takie jak w ofercie. Zamówienie zrealizowane bardzo sprawnie. Polecam.

Komentarz archiwalny

BW
,

Przepiękne rolety zrobione pod wymiar moich okien, cudneee :)))

Komentarz dotyczący zamówienia

MC
,

Komentarz archiwalny

ef
,

Z rolety jesteśmy bardzo zadowoleni: wszystko zgodnie z ustaleniami, dokładnie wykończone. Na pewno zamówimy następne. Dobry kontakt ze sprzedającym. Polecamy!

Komentarz archiwalny

IH
,

Komentarz archiwalny

MA
,

Piękny lambrekin sprawił mi wiele radości.Gorąco polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

JJ
,

kreatywna i szybka obsługa,polecam kontakt z projektantką

Komentarz archiwalny

JJ
,

Bardzo fajny kontakt z projektantką,kreatywna i szybka obsługa, polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

AG
,

Piękne wyroby, polecam wszystkim zakupy. Pani Agnieszka jest w stałym kontakcie i wszystko dokładnie wyjaśnia i uzgadnia :) Przesyłka dotarła ładnie zapakowana i bardzo szybko od momentu zamówienia.

Komentarz archiwalny

BM
,

Jestem bardzo zadowolona...sprawna wysyłka,produkt wykonany bez zarzutu:) polecam.

Komentarz archiwalny

AM
,

Przepiękne poszewki. Cudne.
Strannie wykonane i super pomysł.
Bardzo dziękuję. Ania
Dziękuję za uwzględnienie mojej prośby o szybką wysyłkę.

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 44 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta agatarn


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB